Undersøgelse: Guldborgsunds pædagoger har for lidt tid til omsorg for børnene


Pædagogerne i Guldborgsund Kommune mangler tid til omsorg, og normeringerne rækker ikke til at give sårbare og udsatte børn den nødvendige støtte. Det er hovedkonklusionerne på en ny rapport fra pædagogernes fagforbund BUPL, som sætter fokus på behovet for flere pædagoger i vuggestuer og børnehaver.


Opdateret d. 25. april 2019

Af: Jens Kristian Larsen, Kommunikationsmedarbejder

“Hvem passer vores børn” hed DR’s udsendelse om forholdene i danske børneinstitutioner, som blev sendt i begyndelsen af marts måned. Siden har debatten om normeringer og kvalitet i vuggestuer og børnehaver raset, og forældrene har demonstreret landet over.

Nu bidrager en ny BUPL-undersøgelse med yderligere dokumentation om børn og pædagogers vilkår i daginstitutionerne i kommunerne. Og den peger på Guldborgsund, som en af de kommuner, hvor børnene mærker følgerne af skrabede normeringer.

I følge undersøgelsen giver 73 procent af de adspurgte pædagoger i Guldborgsund Kommune udtryk for, at de ikke kan give børnene den nødvendige omsorg på grund af personalemangel. Og 77 procent fremhæver, at der ikke er tilstrækkeligt med pædagoger til at give støtte til sårbare og udsatte børn. De tilsvarende tal er på landsplan henholdsvis 54 og 68 procent.

I BUPL Sydøst – den lokale pædagogfagforening – kalder faglig sekretær Jacqueline Sporon-Fiedler undersøgelsen for bekymrende:

“Undersøgelsen tegner et billede af pædagoger, der brandslukker dagen igennem. Og det er bekymrende. Pædagogerne savner tid til nærvær med børnene, hvor de kan støtte op om hvert enkelt barns udvikling, trivsel, dannelse og læring.  Pædagogerne ved i kraft af deres uddannelsesbaggrund og kendskab til børnene, hvad der skal til. Men de er frustrerede over, at dårlige normeringer afskærer dem fra udfolde den pædagogiske indsats, som børnene har brug for. “

Undersøgelsen ser også på, hvordan pædagogerne oplever personalenormeringerne og resultaterne peger også her på, at vilkårene for børn og pædagoger i Guldborgsund Kommune ligger lidt under niveau for en gennemsnitlig dansk kommune:

71 procent oplyser, at de var alene med den samlede børnegruppe i en periode i løbet af dagen i går, mod 66 procent på landsplan. 34 procent svarer, at at de på intet tidspunkt i går var mere end to medarbejdere til den samlede børnegruppe. Den tilsvarende andel for hele landet er 23 procent. Mens 81 procent af pædagogerne angiver, at de inden for den seneste uge har oplevet ikke at være nok medarbejdere til at løse opgaverne. Et tal der matcher landet som helhed.

En børnegruppe består sædvanligvis af mellem 18 og 24 børnehavebørn eller 12 til 13 vuggestuebørn og kan variere lokalt.

Spørgsmålet om pædagoger, der er alene med børnene, har fået en del af deltagerne i undersøgelsen til at sætte ord på deres oplevelser. En pædagog skriver blandt andet:

“Det er så svært at nå alle børn, når man er alene på stuen især i morgen og ydertimerne, da man tit er helt alene med 8-9 vuggestuebørn. Og det er svært at få tid til at lave skriftligt pædagogisk arbejde omkring de enkelte børn, da man vil svigte sine kollegaer på ens stue. Vi mangler generelt flere hænder.”

Guldborgsunds byråd tildelte i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 ekstra ca. 3,5 mio. kr.  til daginstitutionsområdet og fire af kommunens institutioner får penge fra socialstyrelsen til flere pædagoger i dagtilbud med en høj andel af børn i socialt udsatte positioner. Men det har ifølge BUPLs undersøgelse tilsyneladende ikke været tilstrækkeligt.

I BUPL mener Jacqueline Sporon-Fiedler, at undersøgelsen dokumenterer, at der ingen vej er uden om minimumsnormeringer. Men også, at kommuner som Guldborgsund må sætte forholdene på børneområdet på dagsordenen.

“Vi har jo en glimrende ny dagtilbudslov og i mange kommuner også ambitiøse børnepolitikker. Men noget tyder på, at de er vanskelige at efterleve for pædagogerne i praksis. Ikke mindst i Guldborgsund.”

BUPL vil tage kontakt til Børn, Familie- og Uddannelsesudvalget med henblik på en drøftelse af resultaterne af undersøgelsen.

Fakta om undersøgelsen

  • Undersøgelsesperiode: 26. februar til 12. marts 2019
  • Deltagere: Medlemmer af BUPL/BUPL-A på 0-5 års området.
  • 13.949 eller 42 procent har svaret på alle spørgsmål.
  • Yderligere 2.168 har svaret på en del af spørgsmålene. Medregnes de er svarprocenten 48 pct.
  • Svarprocent i Guldborgsund: 42 pct. har svaret på alle spørgsmål.

Læs mere om de landsdækkende resultater