Undersøgelse: Corona-krise påvirker pædagoger og ledere


Den langvarige corona-krise sætter spor under ny delvis nedlukning og lave temperaturer. Træthed og uafklarethed fylder, for mens kommunerne i foråret og sommeren kunne udnytte det gode vejr, natur og udearealer savner mange institutioner vinterplaner og mangler kompensation. Det viser ny undersøgelse fra BUPL.


Opdateret d. 15. december 2020

Hvor forår og sommer gav gode muligheder for at være ude, giver vinteren større udfordringer. Og det især i lyset af den delvise nedlukning i de storkøbenhavnske kommuner.

41,8%
BUPL gennemførte i slutningen af november en undersøgelse blandt alle medlemmer om vilkårene på de pædagogiske arbejdspladser under 2. bølge af coronaen. Der har været stor tilslutning til undersøgelsen, og i de 12 storkøbenhavnske kommuner kom den gennemsnitlige svarprocent op på 41,8%.

Vilkårsundersøgelsen
Der er i vilkårsundersøgelsen bl.a. spurgt til corona-retningslinjernes betydning for børn og unges trivsel, om der går tid fra børnene til rengøring, om personalemangel og kompensation for ekstraudgifter. Der er også spurgt til, om der er ressourcer nok til at følge Sundhedsstyrelsen retningslinjer, og om der er udarbejdet vinterplaner på baggrund af corona-situationen.

31% ved, at kommunen har – eller er i gang med at lave – en vinterplan
Over halvdelen af de storkøbenhavnske pædagoger og ledere svarer nej til, at der i deres kommune er lavet eller påbegyndt en vinterplan på baggrund af corona-situationen. Kun 31% svarer ja til, at der er lavet eller påbegyndt en vinterplan, mens 15% svarer ’ved ikke’.

”Det er vigtigt for os, at der eksisterer vinterplaner her under 2. bølge af pandemien. For vinteren stiller særlige udfordringer til læ, lys, varmt vand, udetøj til pædagoger, rengøring og vikardækning. Og skal vi mindske smitterisikoen for os alle, er det oplagt, at vi er så meget udenfor som muligt,” siger Jon Olufson, formand i BUPL Storkøbenhavn og fortsætter:

”Der er stor forskel kommunerne imellem i.f.t., om der er vinterplaner, men det bør der jo ikke være, når corona-situationen er overvejende ens i de storkøbenhavnske kommuner”.

Trivsel påvirkes
Af undersøgelsen fremgår det også, at pædagogerne oplever, at den langvarige corona-krise går ud over børnenes trivsel i daginstitutioner og fritidstilbud, selvom der også er historier om, at mindre grupper af børn giver mere nærvær.

På spørgsmålet om, hvorvidt man oplever, at corona-situationen har betydning for børnenes og de unges trivsel, svarer 54%, at det har påvirket børnene og de unge i en negativ retning, mens 26% svarer, at det har påvirket i en positiv retning. Og forklaringen ligger sandsynligvis lige for: 6 ud af 10 pædagoger og ledere i Storkøbenhavn siger nemlig også, at de ikke har ressourcer nok til både at efterleve Sundhedsstyrelsens retningslinjer og samtidig løfte det pædagogisk arbejde.

Arbejdsmiljøet er presset
”Både ledere og pædagoger har i de seneste måneder givet udtryk for, at mange oplever, at de er corona-trætte. De oplever en mathed. Lederne skal konstant agere i nye samarbejdsformer og omsætte nye retningslinjer, og meget ledelse har karakter af kriseledelse. Mange pædagoger og ledere er af helt forståelige grunde også selv nervøse for at være i frontlinjen. Nogle har familie, der er særligt sårbare, eller har selv børn, der pludselig bliver sendt hjem eller skal testes, og det skaber usikkerhed og nervøsitet. Samtidig ved jeg også, at det påvirker mange, at de selv eller deres kollegaer på skift kan stå med et stort arbejdspres p.g.a. sygdom eller manglende vikardækning ifm. sygdom eller ekstra rengøring,” siger Jon Olufson.

Undersøgelsen viser, at mere end hver fjerde pædagog vurderer deres arbejdsmiljø som dårligt eller meget dårligt, og kun halvdelen oplever, at der i høj grad eller nogen grad er vikardækning ved kollegaers fravær (sygdom, fravær pga test, kurser mv.).

Samarbejde med kommunerne
”Vi har igennem corona-pandemien løbende været i kontakt med kommunerne. Og vi har et godt samarbejde med mange. Jeg er sikker på, at vi alle vil det bedste for vores pædagoger, ledere og børn, så vi alle kommer bedst igennem pandemien. Derfor er vi også i gang med at henvende os til kommunerne for at sikre den nødvendige rengøring, udetøj, vikardækning og en plan alle kender og kan føle tryghed i, for der skal andelen højere op,” siger Jon Olufson.

FAKTA – de storkøbenhavnske pædagoger og lederes svar

  • 54 % oplever, at retningslinjerne har påvirket børnene eller de unges trivsel i en negativ retning.
  • 87 % oplever, at retningslinjerne i nogen eller høj grad begrænser de pædagogiske aktiviteter med børnene.
  • 64 % mener ikke, der er nok ressourcer til både at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer og lave godt pædagogisk arbejde. For lederne er tallet 62%
  • 79 % har i høj eller nogen grad oplevet personalemangel på arbejdspladsen, fordi kollegaer skulle corona-testes.
  • 64 % bruger i høj eller nogen grad mere tid på rengøring (pga. det øgede fokus på rengøring), som går fra tiden med børnene.
  • 13% af lederne angiver, at de er blevet kompenseret fuldt ud for ekstraudgifter ifm. corona til f.eks. rengøring og ekstra personale. 65% angiver, at de er blevet delvist kompenseret og 13%, at de slet ikke er kompenseret.
  • 21% af lederne har fået lovning fra kommunen på at få dækket de coronarelaterede ekstraudgifter, de har resten af året. 35% angiver, at de har fået lovning på delvis dækning, mens 29% slet ikke har fået lovning.
  • 31% angiver, at deres kommune har lavet – eller er i gang med at lave – en vinterplan for corona i.f.t. eksempelvis læ, lys, varmt vand og udetøj til pædagoger.

Links til undersøgelse samt spørgsmål og svar om corona
Resultater fra landsundersøgelsen her med deltagelse af over 20.000 pædagoger og ledere

Corona: Spørgsmål og svar