Udtalelse fra BUPL Århus om 500 mio. kr. til bedre normeringer


I Aarhus udmønter det sig med 32,4 millioner kroner. Det vil betyde, at der kan ansættes cirka 75 pædagoger i dagtilbud i Aarhus.


Opdateret d. 18. februar 2020

18. februar 2020

Regeringen og støttepartierne har præsenteret aftalen for fordeling af de 500 mio. kr. til bedre normeringer i 2020. I Aarhus udmønter det sig med 32,4 millioner kroner. Det vil betyde, at der kan ansættes cirka 75 pædagoger i dagtilbud i Aarhus.
BUPL Århus følger udmøntningen tæt og håber på, at pengene går til flere pædagoger, da pædagogandelen i Aarhus gennemsnitligt er på 60 % og langt fra BUPL´s anbefaling på 80 %. Desuden skal pengene ud til den enkelte institution og udmøntes, så den enkelte pædagog kan mærke en forskel i år.

”Vi er godt tilfredse med, at den første portion af pengene til minimumsnormeringerne nu endelig kommer ud til kommunerne, så der kan sættes en bundprop i besparelserne på dagtilbudsområdet. I Aarhus viste Rådmandens seneste undersøgelse, at der er flere børn pr. voksen, end de foreslåede minimumsnormeringer, og pædagog-andelen i Aarhus er for lav, så det håber vi, de nye varige midler, kan være med til at rette op på. Vi ser det som helt nødvendigt, at pengene kommer ud på institutionsniveau, da alle institutioner er ramt af mange års nedskæringer og dermed dårlige normeringer”.

Helle Ebsen, næstformand BUPL Århus