Udtagelse af krav til OK-21


Så kom der endelig en afklaring på usikkerheden om overenskomstfornyelsen. Der skal forhandles som planlagt.


Udgivet d. 13. juli 2020

Nyhedsbrev alle medlemmer

Fagforeningerne på det offentlige område drøftede her i foråret i forbindelsen med Corona-krisen, om overenskomstforhandlingerne skulle udskydes et år på grund af usikkerheden om økonomien, men de overvejelser er forbi.

Det betyder, at vi nu skal have indsamlet vores krav til OK-21 i en væsentlig kortere tidsperiode, end oprindeligt planlagt. Der bliver travlt.

Processen med at indsamle krav bliver via tillidsrepræsentanterne på møder i august måned. Så tillidsrepræsentanterne bliver også sat under tidspres for at nå rundt til jer alle sammen og få talt overenskomstkrav. Det vil de mange steder ikke kunne nå. Derudover er nogle af jer heller ikke repræsenteret af en tillidsrepræsentant.

BUPL Nordjylland sender derfor en spørgeskemaundersøgelse rundt til alle medlemmer sidst i august, hvor du kan tilkendegive dine vigtigste krav.

Alternativt kan I orientere jer på BUPL’s hjemmeside, hvor I finder overenskomstmaterialet og give jeres tillidsrepræsentant besked om lige netop jeres vigtigste overenskomstkrav. Eller I kan sende kravene til fællestillidsrepræsentanten i jeres egen kommune eller til Susanne Højgaard på shj@bupl.dk.

De vigtigste krav til den kommende overenskomstforhandlinger for BUPL er følgende:

  • LØN og LIGELØN

Herunder reallønsforbedringer, regulering-ordning, pædagogernes efterslæb, ligeløn og rekruttering, organisationspuljer

  • TID TIL FAGLIGHED

Herunder tid til planlægning, evaluering og refleksion, ret til fuldtid, skolepædagogernes arbejdstid, efter- og videreuddannelse, seniorvilkår og arbejdsmiljø

Vi glæder os til at høre jeres forslag til krav til de kommende overenskomstforhandlinger.

Venlig hilsen

Liselotte Thomsen,

Formand, BUPL Nordjylland

og

Susanne Højgaard,

Hovedbestyrelsesmedlem, BUPL Nordjylland