Udsatte børn mangler pædagoger


Ny rapport viser for første gang, i hvilke danske kommuner der både er mange udsatte børn og dårlige normeringer i daginstitutionerne. Kortlægningens resultater vækker bekymring hos BUPL, der påpeger to farer: Øget ulighed og utilstrækkelig støtte til udsatte børn


Udgivet d. 20 juni, 2016

Geografien kan have afgørende betydning for, hvilke tilbud udsatte og sårbare børn i Danmark modtager. En ny rapport fra KORA kortlægger nu for før ste gang, hvilke kommuner der dels har mange udsatte børn og samtidig dårlige normeringer i daginstitutionerne. Og rapporten viser, at der er forskel fra kommune til kommune.

“Vi har som samfund en forpligtelse til at sikre alle børn de bedste muligheder for at lykkes i livet, og her er daginstitutioner af høj kvalitet afgørende. Derfor er det dybt bekymrende, hvis postnummeret afgør, hvorvidt vi som pædagoger har mulighed for at drage den nødvendige støtte og omsorg for børn i udsatte positioner. Tilbuddet skal have samme kvalitet, uanset hvilken kommune man vokser op i,” siger Elisa Bergmann, formand for BUPL.

Pædagoger afgørende for indsats

Men øget ulighed er ikke det eneste, der vækker bekymring hos BUPL. Rapporten viser, at der i daginstitutionerne i 37 ud af landets 98 kommuner er relativt dårlige normeringer samtidig med, at der i kommunen er relativt mange udsatte børn.

“Vi ved, at det er vigtigt at sætte ind så tidligt som muligt, og at det for alle børn, men ikke mindst børn med svære sociale betingelser, er af afgørende betydning, at der er pædagoger nok i daginstitutionerne. Dårlige normeringer har store og negative konsekvenser,” siger Elisa Bergmann.

En rapport fra SFI fastslog i 2014, at særligt udsatte børn klarer sig bedre i forhold til uddannelse, arbejdsmarked og får nemmere ved at bryde den negative sociale arv, hvis de er i daginstitutioner af høj kvalitet med blandt andet gode normeringer.

 

Social normering som løsning

BUPL-formand Elisa Bergmann opfordrer derfor regeringen til at afsætte penge til sociale normeringer, så de børn, der er i udsatte positioner, kan blive mødt tidligt med den rette pædagogiske indsats.

“Landets børnehaver og vuggestuer gør allerede alt, hvad de kan, men hvis vi virkelig skal kunne gøre en forskel for de børn, der har de største behov, så kræver det investering i området. Vi ved, at forsøg med sociale normeringer giver gode resultater, så det er et oplagt sted at starte, hvis vi skal skabe positive forbedringer på området,” siger Elisa Bergmann, der foreslår, at midlerne afsættes via enten finansloven eller satspuljer.

Fakta:

Læs KORA’s rapport her.

Sociale normeringer er ekstra ressourcer, som gives til at understøtte det pædagogiske arbejde i daginstitutioner, hvor der er mange børn i socialt udsatte positioner.

 

 

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand for BUPL, tlf.: 40232069

Ida Maria Just, pressekonsulent i BUPL, tlf.: 61959947