Udsatte børn forsvinder fra fritidsinstitutionerne


To ud af tre pædagoger ser udsatte børn, der ikke kommer i fritidstilbud, selvom de ville have stor gavn af at komme der.


Udgivet d. 12 september, 2017

”Børnene går hjem i stedet. Jeg ved ikke, hvad de laver. Jeg ved bare, de er rigtig kede af det, fordi de bliver ekskluderet fra fællesskabet og de aktiviteter, der foregår”

Sådan siger pædagog Sussi Bianca Konnernagel fra Hampeland SFO til fagbladet Børn & Unge. Hun er en blandt 5468 pædagoger i SFO, fritidsinstitutioner og klubber, der har deltaget i en stor BUPL-undersøgelse om udsatte børn.

Undersøgelsen viser, at 66 procent af pædagogerne har kendskab til sårbare eller udsatte børn, som ikke går i SFO/fritidshjem/klub, men som ville have gavn af det. For lederne af fritidstilbuddene er tallet 72 procent.

“Det er dybt bekymrende, at så mange pædagoger og ledere oplever udsatte børn, der går direkte hjem til ensomheden efter skole og ikke er en del af fællesskabet i fritidsinstitutionerne”, siger BUPL-formand Elisa Bergmann.

Pædagogerne i undersøgelsen oplever, at sårbare børn i en tidlig alder meldes ud af fritidsinstitutionerne. Det skyldes især familiens økonomi, men nogle familier mangler også en dybere forståelse af, hvilken stor betydning fritidsinstitutionerne faktisk har for børn og unge.

”Pædagogerne i fritidsinstitutionerne arbejder særligt med børnenes sociale og personlige kompetencer, og her kan vi gøre en stor forskel for alle børn. Men ikke mindst for de børn og unge, der har brug for et holdepunkt og gode rollemodeller i deres liv. Men det kræver altså, at børnene er tilmeldt fritidstilbuddet”, forklarer Elisa Bergmann.

Siden skolereformen begyndelse i 2014 er andelen af udsatte og tosprogede børn faldet i fritidsinstitutionerne, viser en opgørelse fra Rambøll. Tal fra Rockwool-fonden viser i øvrigt, at netop disse unge hvert år koster samfundet 15 milliarder kroner, så der er også et økonomisk incitament for politikerne til at tage pædagogernes opråb alvorligt, siger Elisa Bergmann.

”Politisk bliver fritidsinstitutionen ofte set som et sted, hvor børnene skal passes eller være, og det skal være sådan nogenlunde okay, indtil forældrene kommer fra arbejde. Politikerne ser det ikke som et udviklingsmiljø og en dannelsesarena for børn og unge. Vi er nødt til at ændre politikernes tankegang”, forklarer Elisa Bergmann.

Af samme årsag lancerer BUPL nu et stort fritidsudspil, der skal sætte vigtigheden af gode fritidsinstitutioner på dagsordenen. Udspillet indeholder blandt andet et forslag om en lovændring, der gør, at alle fritidsinstitutioner får opsøgende og forebyggende opgaver. Det kan styrke arbejdet med udsatte børn.

”Undervisningsminister Merete Riisager har netop i stedet for selv sagt, at hun er bekymret for kvaliteten i børns fritidsinstitutioner. Og særligt på vegne af de udsatte børn. Derfor er jeg sikker på, at vores fritidsudspil kan bruges i ministeriet, da vi har konkrete løsninger på mange af de udfordringer, som ministeren selv peger på er bekymrende”, siger Elisa Bergmann.

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand i BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Michael Andersen, presseansvarlig i BUPL, tlf.: 23 44 53 83

 

Se undersøgelsen om pædagoger og udsatte børn (pdf)

Se BUPL’s fritidsudspil (pdf)

Kommunerne skærer 300 millioner kroner på budgettet på SFO’er og klubber i 2017 (pdf)

Ni ud af ti forældre ønsker minimumsnormering i SFO’en.