Tryghed for børn og pædagoger


“Der er stadig mange ubesvarede spørgsmål og problematikker, som BUPL forsøger at tage hånd om. Mange har ringet til fagforeningen med spørgsmål, problematikker og bekymringer. Det skal I blive ved – også selvom det handler om andet end Corona,” skriver Henriette Brockdorff, formand i BUPL Hovedstaden.


Opdateret d. 27. april 2020

Kære medlemmer af BUPL Hovedstaden

Genåbningen af samfundet er i gang, og der er blevet knoklet ude på de enkelte institutioner og skoler i København, Dragør, Tårnby og på Frederiksberg for at kunne modtage børnene indenfor sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Jeg vil gerne sige jer en stor tak for jeres kæmpe arbejdsindsats i frontlinjen. I BUPL Hovedstaden arbejder vi for tryghed for pædagoger og børn, og vi presser på og stiller kritiske spørgsmål om genåbningen til politikere og forvaltninger i vores kommuner.

Mange har ringet til fagforeningen med spørgsmål, problematikker og bekymringer. Det skal I blive ved – også selvom det handler om andet end Corona. Vi ved, at arbejdsmiljøet kan blive presset i denne tid. Vi i fagforeningen står klar til at hjælpe og rådgive jer.

Der er stadig mange ubesvarede spørgsmål og problematikker, som vi forsøger at tage hånd om.

I torsdags erkendte sundhedsstyrelsen, at vejledningen om rengøring og afstandskrav ikke har været klar nok. Og den har skabt forvirring og frustration blandt pædagoger og forældre. Den nye reviderede vejledning vil være mere tydelig i forhold til, at der skal være plads til omsorg. I BUPL har vi kritiseret, at vi som fagprofessionelle ikke har haft indflydelse på vejledningen til institutioner og skoler. Børn skal have lov til at være børn, hvis det pædagogisk skal kunne forsvares at åbne. Børn skal have et kram fra en pædagog, hvis de er kede af det. Og børn må gerne lege tæt inden for de mindre legegrupper. Vi skal kunne drage omsorg overfor børnene i denne krisetid. Vi lægger de nye reviderede retningslinjer på hjemmeside og facebook, så snart vi får dem.

Rigtig mange medlemmer har stillet spørgsmål om, hvad man gør, hvis man ikke må sende sit barn i institution eller skole, hvis barnet har symptomer på corona. Vores hovedorganisation FH har på opfordring fra BUPL og andre organisationer fremsat forslag til politikerne på Christiansborg om, at der skal findes en løsning på problematikken om syge børn. En løsning kunne være, at barns sygdom ligestilles med egen sygdom, så man enten får løn eller sygedagpenge. Det vil være det mest rimelige.

BUPL og andre faglige organisationer har stillet spørgsmål om coronaramte pædagogers mulighed for at få erstatning. Beskæftigelsesministeren har nu slået fast, at pædagoger, der bliver alvorligt syge af corona-smitte på jobbet, kan få anerkendt følger af sygdommen som en arbejdsskade.

Det var blot nogle af de problematikker, vi i BUPL arbejder på. Vi står klar til hjælpe, hvis du har spørgsmål eller bekymringer.

I går sendte BUPL en undersøgelse ud til alle jer medlemmer, der skal afdække vilkårene for pædagoger i genåbningen af institutioner og skoler. Jeg håber, du har tid og lyst til at svare på undersøgelsen. Du kan finde den i din indbakke eller få den tilsendt på www.bupl.dk/vilkaar.

Mange hilsner

Henriette Brockdorff

Formand, BUPL Hovedstaden