Trivselsundersøgelse i København


Så er det tid til at svare på trivselsundersøgelsen 2019 (TU19), som Københavns Kommune har sendt ud 20. februar 2019 og som løber frem til 12. marts 2019. Senest blev medarbejdernes trivsel målt i starten af 2017. Resultaterne af undersøgelsen er et grundlag for lokal dialog om arbejdsmiljø og trivsel i institutionerne.


Opdateret d. 21. februar 2019

TU19 er et led i en fortløbende proces, hvor arbejdet med at forbedre medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø er i fokus, fortæller fællestillidsrepræsentant Annette Mai Larsen:

”TU19 giver den enkelte arbejdsplads i Københavns Kommune et indblik i medarbejdernes trivsel, og det er vigtigt, at medarbejderne oplever, at deres svar bliver taget alvorligt og bidrager til at udvikle og skabe handling og forandringer til det bedre,” siger fællestillidsrepræsentant i BUPL Hovedstaden Annette Mai Larsen.

Opgaven for AMR, TR og ledelse (TRIO/MED-udvalg) er at afdække, hvordan det står til med trivslen – og at se hvor skoen trykker, fortæller fællestillidsrepræsentant i BUPL Hovedstaden Erik Hausle Steppat:

”Når TRIO’en har afdækket de problemer, der skal arbejdes videre med, skal de gennemføre en arbejdspladsvurdering (APV), der gør det muligt at udfolde de problemer, der skal arbejdes videre med at finde løsninger på. APV’en skal føre til handleplaner, der konkret beskriver problemerne, mulige løsninger, konkrete handlinger, tidsfrister, opsamling og hvem, der er ansvarlig for at sætte handlingerne i gang,” siger Erik Hausle Steppat.

Trivselsundersøgelsen skal få problemer med trivsel frem i lyset

TU19 skal afdække konkrete problemer med trivslen og arbejdsmiljøet, og den kan give et indblik i, hvor der er problemstillinger, som man ikke tidligere har fået øje på, mener Erik Hausle Steppat:

“Hvad de konkrete problemer skyldes – er det problemer, der er skabt på arbejdspladsen eller kommer de udefra? Er det samarbejdsproblemer? Er det pædagogiske uenigheder? Hvilke problemer kan arbejdspladsen løse? Hvilke problemer skal arbejdspladsen have hjælp til at løse?” siger han.

Tidligere undersøgelser har vist, at trivslen kan påvirkes af mange forskellige forhold. Det kan være indeklima, det kan være samarbejdet, det kan være pålagte opgaver, politiske drøftelser og beslutninger, der har betydning for at udføre det pædagogiske arbejde. TU19 skal føre til afklaring af, hvor trivslen og arbejdsmiljøet er presset og hvilke løsninger arbejdspladsen kan nå frem til og hvilke løsninger, der kræver samarbejde med andre og hvilke der kræver hjælp udefra.

Husk at svare på undersøgelsen

Resultaterne er tilgængelige fra 2. april 2019 og skal drøftes i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og kan med fordel sammenholdes med resultaterne fra TU17 og tidligere år, fortæller fællestillidsrepræsentant i BUPL Hovedstaden Annette Mai Larsen:

”De selvejende institutioner er omfattet af trivselsundersøgelserne gennem alle årene. Svarprocenten er steget væsentligt i forbindelse med TU17 fra 49 procent til 65 procent. BUPL Hovedstaden vil gerne have endnu flere til at svare, da det giver bedre mulighed for at vurdere, hvor godt pædagogerne trives i den enkelte institution og på hele det selvejende område i kommunen,” siger Annette Mai Larsen.

Læs mere hos Arbejdsmiljø København.