TRIO-samarbejdet profiterer af konferencer


Mange pædagogiske arbejdspladser har en TRIO, som består af lederen og stedets tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. De samarbejder tæt i hverdagen mellem MED-møderne. TRIO’en inviteres til inspirerende konferencer for at kvalificere samarbejdet. Læs her, hvad en østjysk pædagog og hendes TRIO konkret har fået ud af konferencerne.


Opdateret d. 18. september 2020

Louise Hillestrøm Nørbæk Hansen

pædagog og arbejdsmiljørepræsentant,

Daginstitution Søndermark

Horsens

 

 

 

Tidligere holdt vi dobbelt-møder og lavede dobbelt arbejde

Før vi deltog på den første TRIO-konference arbejdede vi (leder, tillidsrepræsentant (TR) og arbejdsmiljørepræsentant (AMR), red.) meget hver for sig og lavede ofte dobbelt-arbejde. Hver måned havde vi separate møder mellem TR og lederen samt mellem AMR og lederen. Ofte var det meget af det samme, vi talte om på de to møder.

TRIO-samarbejde giver god dynamik og bedre samarbejde

Vi var heldigvis på TRIO-konference alle mand – leder, AMR, TR for BUPL og TR for FOA. Vi hørte derfor alle sammen det samme oplæg. Vi blev hurtige enige om, at det ville kunne give en god dynamik og samles i TRIO i stedet for den gamle mødeform.

Efter TRIO-konferencerne har vores samarbejde ændret sig markant. Vi er blevet:

  • meget bedre til at samarbejde
  • gode til at bruge hinanden
  • gode til at spille hinanden rigtig gode
  • bevidste om hinandens kompetencer

Vi har brugt værktøjet “Vippebrættet” meget og hele paradoks-tænkningen (konkrete redskaber fra TRIO-konferencerne, red.).

 

Politisk kommentar:

 

Anne Grethe Rosenberg

formand, BUPL Østjylland

 

 

 

TRIO’ens samarbejde afspejler sig på hele arbejdspladsen

BUPL Østjylland har siden sidste generalforsamling i 2018 iværksat et såkaldt TRIO-projekt med fokus på samarbejdet mellem tillidsrepræsentanten, arbejdsmiljørepræsentanten og lederen på den enkelte arbejdsplads.

 

BUPL Østjylland inviterede derfor alle tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere fra henholdsvis BUPL, FOA, Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen til fire konferencer i perioden. For erfaringen viser, at hvis samarbejdet i MED-udvalget fungerer, kan det være med til at skabe større inddragelse, mere dialog og bedre trivsel på hele arbejdspladsen. – Selv i en tid, hvor vi er udfordret på udførelsen af den pædagogiske profession.

 

TRIO’en er blevet opkvalificeret

TRIO’en skal bruge tiden til det, der er vigtigt og giver mening. Derfor har de gennem konferencerne fået redskaber til, hvordan de kan arbejde lokalt. På TRIO-konferencerne har deltagerne blandt andet arbejdet med:

  1. beskrivelse af kerneopgaven
  2. koordinering
  3. tidsmiljøer
  4. paradokser i det pædagogiske arbejde.

 

Det har altid været konferencernes sigte at fokusere på TRIO’ens opkvalificering af MED-udvalget og inddragelse af alle medarbejdere på den enkelte arbejdsplads.