TRIO-samarbejdet profiterer af konferencer


Mange pædagogiske arbejdspladser har en TRIO, som består af lederen og stedets tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. De samarbejder tæt i hverdagen mellem MED-møderne.
TRIO’en inviteres til inspirerende konferencer for at kvalificere samarbejdet. Læs her, hvad en østjysk skolepædagog og hans TRIO konkret har fået ud af konferencerne.


Udgivet d. 17. september 2020

 

John Fjord Christensen

skolepædagog og tillidsrepræsentant,

Vestskolen afd. Vestmarken, Odder

 

 

 

 

Ideer til TRIO-møder og bedre forberedelse

TRIO-konferencerne er et godt tilbud – også fordi, at min lærerkollega og -leder måtte deltage.

Vores TRIO-samarbejde er præget af en afslappet og uformel stemning, hvor vi kan tale åbent om tingene. Før TRIO-konferencerne havde vores TRIO-møder en dagsorden med flere aftalte punkter og tid og plads til det, der lige opstår her og nu. Men konferencerne har været med til at præcisere, hvad TRIO-møderne skal handle om. Vi har også fået inspiration til, hvordan vi kan forberede os bedre til MED-møderne.

Vi lærte hinanden hurtigere at kende

Med en ny ledelse har TRIO’en været en god måde at lære hinanden at kende på. For det tager tid at nærme sig og lære hinanden at kende, så der bliver lyttet til alles forslag til punkter.

 

I forbindelsen med genåbningen ovenpå corona-krisen har vi holdt mange flere møder end normalt. Cirka et om ugen. Og flere af dem har vi klaret virtuelt. – Vi mødes face-to-face, men de virtuelle møder er praktiske og hurtigerere, når det skal gå stærkt.

 

Politisk kommentar:

 

Anne Grethe Rosenberg

formand, BUPL Østjylland

 

 

TRIO’ens samarbejde afspejler sig på hele arbejdspladsen

BUPL Østjylland har siden sidste generalforsamling i 2018 iværksat et såkaldt TRIO-projekt med fokus på samarbejdet mellem tillidsrepræsentanten, arbejdsmiljørepræsentanten og lederen på den enkelte arbejdsplads.

 

BUPL Østjylland inviterede derfor alle tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere fra henholdsvis BUPL, FOA, Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen til fire konferencer i perioden. For erfaringen viser, at hvis samarbejdet i MED-udvalget fungerer, kan det være med til at skabe større inddragelse, mere dialog og bedre trivsel på hele arbejdspladsen. – Selv i en tid, hvor vi er udfordret på udførelsen af den pædagogiske profession.

 

TRIO’en er blevet opkvalificeret

TRIO’en skal bruge tiden til det, der er vigtigt og giver mening. Derfor har de gennem konferencerne fået redskaber til, hvordan de kan arbejde lokalt. På TRIO-konferencerne har deltagerne blandt andet arbejdet med:

  1. beskrivelse af kerneopgaven
  2. koordinering
  3. tidsmiljøer
  4. paradokser i det pædagogiske arbejde.

 

Det har altid været konferencernes sigte at fokusere på TRIO’ens opkvalificering af MED-udvalget og inddragelse af alle medarbejdere på den enkelte arbejdsplads.