TRIO-samarbejdet profiterer af konferencer


Mange pædagogiske arbejdspladser har en TRIO, som består af lederen og stedets tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. De samarbejder tæt i hverdagen mellem MED-møderne. TRIO’en inviteres til inspirerende konferencer for at kvalificere samarbejdet. Læs her, hvad en østjysk leder og hendes TRIO konkret har fået ud af konferencerne.


Udgivet d. 17. september 2020

 

Heidi Hangaard

leder, Vestervangsskolen

Randers

 

 

 

TRIO’en stemte forventningerne til hinanden af

TRIO-konferencerne i BUPL Østjylland har inspireret vores TRIO (består af lederen, tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten) dybt. Og det er på trods af, at vi ankom med en god oplevelse af, at vi havde et godt samarbejde og ingen udfordringer. Men snart viste det sig, at samarbejdet kunne blive endnu bedre!

Vi blev bedt om at udarbejde en grundkontrakt: ”Hvad forventer du dig af lederen?”, ”Hvad forventer du dig af henholdsvis AMR og TR?”. Vi fremlagde derefter grundkontrakten for pædagogerne.

Nu tager vi kontrakten frem en gang om året for at se, om vi stadig lever op til det, vi skrev. Og i forbindelse med at vi har fået en ny AMR, har vi forelagt hende den for at høre, hvad hendes forventninger er til samarbejdet, og om hun kan se sig selv i grundkontrakten. Derudover giver den hende et godt billede af, hvad hun går ind til.

TRIO-konferencerne øger synligheden og tidsbevidstheden

Vi er også blevet meget mere bevidste om at være synlige i personalegruppen: Hvad er TRIO-samarbejdet? – Og hvordan kan de bruge os?

På TRIO-konferencerne har vi desuden fået konkrete redskaber til at arbejde med tidsbegrebet/tidsmiljøer: Hvad er ”hurtig tid”? Hvad er ”langsom tid” i vores forskellige arbejdsprocesser?

Selvom vi ikke kan trylle med tiden, fandt vi ud af, at vi havde tid! – For vi fik talt om, hvordan vi bedst udnytter den tid, vi har, og at ”hurtig tid” er ok en gang imellem. – Hvis bare det ikke er gennem længere tid, for så forplanter det sig som stress.

SFO’en har den tid, en SFO har. Vi har derfor skabt en virkelighed efter den tid, vi har til rådighed. Det gør vi blandt andet ved ikke at ”slå for store brød op” og at strukturere tiden. De snakke har givet os alle en oplevelse af at have meget mere tid og en ikke mindst en fornemmelse for, at vi selv er ansvarlige for tiden.

Nu skaber TRIO’en udvikling

Vores fokus på tidsmiljøer kombineret med, at vi på konferencerne fik redskaber til, hvordan vi kan definere kerneopgaven i SFO’en, har gjort, at vi i TRIO-samarbejdet fokuser på at skabe udvikling sammen med personalet. Så inspirationen fra TRIO-konferencerne forplanter sig i personalegruppen.

 

Politisk kommentar:

 

Anne Grethe Rosenberg

formand, BUPL Østjylland

 

 

 

TRIO’ens samarbejde afspejler sig på hele arbejdspladsen

BUPL Østjylland har siden sidste generalforsamling i 2018 iværksat et såkaldt TRIO-projekt med fokus på samarbejdet mellem tillidsrepræsentanten, arbejdsmiljørepræsentanten og lederen på den enkelte arbejdsplads.

 

BUPL Østjylland inviterede derfor alle tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere fra henholdsvis BUPL, FOA, Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen til fire konferencer i perioden. For erfaringen viser, at hvis samarbejdet i MED-udvalget fungerer, kan det være med til at skabe større inddragelse, mere dialog og bedre trivsel på hele arbejdspladsen. – Selv i en tid, hvor vi er udfordret på udførelsen af den pædagogiske profession.

 

TRIO’en er blevet opkvalificeret

TRIO’en skal bruge tiden til det, der er vigtigt og giver mening. Derfor har de gennem konferencerne fået redskaber til, hvordan de kan arbejde lokalt. På TRIO-konferencerne har deltagerne blandt andet arbejdet med:

  1. beskrivelse af kerneopgaven
  2. koordinering
  3. tidsmiljøer
  4. paradokser i det pædagogiske arbejde.

 

Det har altid været konferencernes sigte at fokusere på TRIO’ens opkvalificering af MED-udvalget og inddragelse af alle medarbejdere på den enkelte arbejdsplads.