TR-undersøgelse viser ordnede forhold
men problemer med smitteforebyggelse


Flertallet af daginstitutioner har styr på bemanding og hygiejne, men et mindretal er væltet om kuld af personalemangel og udfordringer med smitteforebyggelsen.

Det viser en rundspørge foretaget blandt tillidsrepræsentanterne i BUPL Sydøst.

Nu sætter fagforeningen målrettet ind for at sikre hjælp til daginstitutioner med alvorlige problemer.


Opdateret d. 25. januar 2021

dreng vasker hænder

  • Rengøring, der ikke udføres hyppigt og grundigt nok.
  • Personalemøder, hvor der ikke holdes den nødvendige afstand.
  • Toiletter, der bruges på tværs af personalegrupper.
  • Legetøjsvask, der stjæler tid fra det pædagogisk arbejde.
  • Uklare adfærdsregler, der giver diskussioner mellem pædagoger på gulvet.

Ovenstående er blot et udpluk af de mange corona-bekymringer, som tillidsrepræsentanterne giver udtryk for i en ny spørgeskemaundersøgelse, som BUPL Sydøst har foretaget i den første måned af 2021.

I alt har 131 tillidsrepræsentanter udfyldt spørgeskemaet, og af dem svarer et markant flertal (90 procent), at normeringen enten er bedre elller nogenlunde som før corona-krisen.

Det tyder altså på, at der er ordnede forhold i de fleste institutioner, hvilket især må tilskrives et lavere børnetal. Undersøgelsen viser dog også, at det langt fra er problemfrit at arbejde som pædagog under den anden nedlukning af Danmark.

Knap en tredjedel fortæller, at der er ‘væsentlige corona-udfordringer’ på arbejdspladsen, og hele 69 procent melder om ‘få eller mindre problemer’.

Adspurgt om smitteforebyggelsen på arbejdspladsen mener 40 procent, at der ikke bliver gjort nok, og kigger man ned i årsagerne, står det klart, at det især handler om manglende rengøring og manglende mulighed for at adskille børnegrupperne.

Flere tilføjer i kommentarer, at det især er i ydertimerne, at det er svært at holde børnegrupperne adskilte. Helt som forventet. Også forældrenes ageren vækker bekymring i forhold til smitte.

Selvom det lavere børnetal medvirker til ordnede forhold de fleste steder, er det ikke tilfældet alle steder. Et mindretal af dagtilbud har en decideret utilfredsstillende normering, og et andet mindretal gør i alt for stor udstrækning brug af vikarer.

Derfor er BUPL Sydøst i gang med at undersøge forholdene i institutioner med alvorlige udfordringer, så der kan sættes ind med målrettet hjælp.

Smitteudbrud kan give langvarige problemer
Undersøgelsen viser, at en institution, som har haft smitte inden for dørene, kan forblive hårdt ramt i et godt stykke tid efter dens genåbning.

“Vi er udfordret nu, da flere har senfølger og er sygemeldt på del/ fuldtid,”  skriver en TR, hvis institution stadig har bemandingsproblemer efter at have været lukket ned i to uger i december på grund af smitte.

I skolernes nødpasning er normeringerne som forventet gode over hele linjen. Den gennemsnitlige normeringer er ca. 3 børn pr. medarbejder, og de dårligste normeringer er på 7 børn pr. medarbejder.

Generelt er der mange ting at tage højde for og meget at bekymre sig om for tiden. Det er en omskiftelig tid, hvor nye retningslinjer og tiltag løbende ændre arbejdsgangen for pædagoger i frontlinjen. Måske opsummerer følgende kommentar fra en TR meget godt, hvordan mange har det:

“Stressniveauet stiger ved pressemøder, og efter et par dage falder det lidt ned igen”

BUPL Sydøst siger tak til tillidsrepræsentanterne for gode besvarelser og kommentarer, som har givet fagforeningen et bedre overblik og en tættere føling med corona-situationen ude på institutionerne.