Tiden til pædagogisk arbejde og nærvær i SFO’en falder i takt med normeringerne i Nordsjælland


Pædagoger i Nordsjællands SFO’er og klubber oplever nu så stor mangel på tid, at det går ud over det nødvendige pædagogiske arbejde. Særligt de udsatte børns trivsel og udvikling er i farezonen. Det viser en ny undersøgelse fra BUPL


Opdateret d. 31. august 2018

Af: Sus Skjold Klamer, Presse- og kommunikationskonsulent

Forventningsfulde børn fra hele Nordsjælland er nu startet i skole med en blandet følelse af glæde, usikkerhed og sommerfugle i maven. Et nyt liv begynder. De samme følelser fylder de pædagoger, som står klar til at tage imod de forventningsfulde børn. I år fylder usikkerheden dog mere end tidligere. Der er nemlig langt fra nok pædagoger til at sikre børnenes trivsel og udvikling, viser en ny stor undersøgelse blandt BUPL’s medlemmer.

 

Det bliver sværere og sværere at drage omsorg

Hele 61 procent af pædagogerne svarer i undersøgelsen, at der ofte er børn, som de ikke kan give tilstrækkelig opmærksomhed. At det bliver sværere og sværere at drage omsorg, være nærværende og udføre det nødvendige pædagogiske arbejde. Dette hænger desværre godt sammen med, at 54 procent af pædagogerne oplever, at normeringen i fritidsinstitutionen er blevet dårligere indenfor det sidste år.

 

 

”Fritidsområdet har stået for skud gennem en årrække og særligt i forbindelse med skolereformen, da en del af ressourcerne blev prioriteret til skoleområdet. Derudover har vi den oplevelse, at fritidsområdet ikke har været prioriteret i en del af de nordsjællandske kommuner. I alle tilfælde står vi nu i en situation, hvor området er stærkt underfinansieret med risiko for at tabe en stor gruppe børn og unge på gulvet. Og særligt de udsatte børn er i farezonen, da den ekstra støtte som disse børn modtager i skolen ikke følger dem i fritidstilbuddene. Og det er jo lidt paradoksalt, at behovet for støtte tilsyneladende helt forsvinder, når klokken bliver 14”, siger Pernille Riis, formand, BUPL Nordsjælland.

 

Undersøgelsen viser også, at mere end 6 ud af 10 af Nordsjællands pædagoger oplever, at de ofte eller meget ofte ikke har tid til at give den nødvendige støtte til sårbare eller udsatte børn. Dette går desværre også ud over det opsøgende arbejde, som er nødvendigt for at hjælpe denne grupper af børn og unge.

 

”Vi er få uddannede pædagoger og mange vikarer. Det giver desværre dårligere fagligt indhold i dagligdagen. Det bliver børnepasning og ikke pædagogisk arbejde. Dagen skal bare hænge sammen. Der er ikke tid til nærværende aktiviteter. Man når ikke at fange de svage børn.” (Pædagog i Nordsjælland).

 

”Vi er bekymrede. Vilkårene for børn og unges liv i institutionerne er under pres og nogle steder i en sådan grad, at det påvirker den generelle trivsel. I værste tilfælde kan det medføre stress, angst eller ensomhed. Fritidspædagogikken er et område, som er med til at forme og danne vores børn og unge. Vi har ganske enkelt ikke råd til at nedprioritere arbejdet med at få alle børn med i fællesskabet”, siger Pernille Riis, formand, BUPL Nordsjælland.

 

Ministeren er bekymret for fritidspædagogikken

Da Merete Riisager (LA) trådte til som undervisningsminister var meldingen ellers, at hun også var bekymret for fritidspædagogikken. Minist

 

eren søsatte en stor undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, som bekræftede hendes bekymring, men intet er sket siden (www.kortlink.dk/ueak).

”Det virker som om, der kun findes forståelse for at støtte et barns udvikling og trivsel, hvis det er undervisningsrelateret. Der er ikke samme fokus og prioritering, når det gælder barnets sociale udvikling og trivsel.” (Pædagog i Nordsjælland).

BUPL er kommet medet fritidsudspil med flere konkrete forslag til styrkelse af fritidsområdet. Det indeholder blandt andet en pulje på 100 mio. kr. til sociale normeringer i fritidsinstitutioner i socialt belastede områder samt indførelse af minimumsnormering i SFO/fritidshjem, der hedder 1 pædagog til 9 børn.


For yderligere oplysninger

Pernille Riis, formand for BUPL Nordsjælland, tlf.: 21 78 06 70

Sus Skjold Klamer, pressekonsulent i BUPL Nordsjælland, tlf.: 29 69 81 04

Se alle analysenotaterne for BUPL Nordsjællands kommuner


Se BUPL’s fritidsudspil: https://bupl.dk/bupl-mener/fritidsomraadet

Ni ud af ti forældre ønsker minimumsnormering i SFO’en: www.kortlink.dk/ueb5

Kommunernes Landsforening har tidligere erkendt, at normeringerne er blevet forringet i SFO’erne: www.kortlink.dk/r4ch