Thisted Kommune opfylder ikke kravet om minimumsnormeringer


I et indslag på TV2-News fortalte udvalgsformand Peter Larsen (V) at Thisted Kommune vil forbedre normeringerne med de økonomiske midler, som er afsat af Folketinget til bedre normeringer. Når antallet af pædagoger hæves, så forbedres kvaliteten også i kommunens daginstitutioner. Samtidig er der mulighed for at øge forældrebetalingen. Forældrene vil gerne betale mere for flere pædagoger og en bedre kvalitet i daginstitutionerne.


Opdateret d. 12. november 2021

BUPL har lavet en ny vilkårsundersøgelse blandt pædagogerne. I undersøgelsen forholder pædagogerne sig til, hvor mange vuggestuebørn og børnehavebørn de i gennemsnit var alene med i løbet af en dag. I Thisted Kommune er pædagogerne alene med 9,3 vuggestuebørn eller 15,2 børnehavebørn. Antallet er meget langt fra BUPL’s minimumsanbefaling, som i hele institutionens åbningstid er én pædagog til maksimum tre vuggestuebørn og én pædagog til maksimum seks børnehavebørn.

Desværre har Thisted Kommune den lavest pædagogandel i daginstitutionerne i hele region Nordjylland. I dag er kun seks ud af ti ansatte i daginstitutionerne pædagoger. BUPL Nordjylland ser gerne, at andelen øges markant, så minimum otte ud af ti medarbejdere i daginstitutionerne er pædagoger. Derfor er det godt at høre, at politikerne vil prioritere bedre kvalitet i Thisted Kommunes daginstitutioner.

I samme indslag på TV2-News udtalte udvalgsmedlem Per Skovmose (C), at Thisted Kommune er meget tæt på at opfylde kravet om minimumsnormeringer. Det er ikke korrekt. Per Skovmose tager udgangspunkt i en opgørelse fra Danmarks Statistik, og ifølge nye tal fra Danmarks Statistik brager det fremad med normeringerne i de danske daginstitutioner. Men både Danmarks Statistik og BUPL advarer om, at tallene ikke kan bruges til at vise, hvor tæt kommunerne er på minimumsnormeringer. Danmarks Statistik peger også selv på, at normeringstallene for 2020 er påvirket af COVID-19-situationen. Ifølge chefkonsulent i Danmarks Statistik, Bjarne Mann, er de nye tal ikke er ensbetydende med, at kommunerne lever op til den fremtidige definition af minimumsnormeringerne. Der er tale om en bruttoopgørelse, hvor samtlige pædagogiske personaletimer tælles med, og hvor lederes timer tæller 100 procent med i normeringen. Derfor er der tale om ”papirnormeringer”, som er langt fra de faktiske normeringer.