Tak for en god generalforsamling


Med håndsprit, mundbind, bordservering og særlig bordopstilling blev BUPL Hovedstadens generalforsamling gennemført torsdag d. 1. oktober 2020.


Opdateret d. 09. oktober 2020

Der var taget alle nødvendige corona-forholdsregler, da årets generalforsamling løb af stablen. Formand Henriette Brockdorff slog i sin mundtlige beretning fast, at det har været et specielt år i følelsernes, arbejdslivets og pædagogikkens rutschebane: ” Det har været og er den mest uforudsigelige tid, der går helt på tværs af vores normale hverdag, hvor vi har måtte indrette os på den evige foranderlighed. Det at intet eller lidt er forudsigeligt er en stor belastning. Det tærer på os alle sammen,” sagde Henriette Brockdorff.

Bestyrelsen
De 20 pladser til BUPL Hovedstadens bestyrelse blev fyldt op, hvilket er af stor værdi for fagforeningens fremtidige arbejde.

Bevillinger
Det blev besluttet at generalforsamlingen bevilliger 15.000 kroner til hver af de tre organisationer:

1) International Børnesolidaritet

Organisationen arbejder for at give børn i den 3. verden en stemme, så de bliver i stand til at stille krav om rettigheder fx om skolegang, om at skulle arbejde mindre, frihed fra vold og overgreb. Derfor arbejder organisationen med projekter for socialt dårligt stillede børn. Arbejdet foregår primært i grupper, hvor børnene gennem leg, sport, undervisning, børneråd, børneradioer og demonstrationer bliver så stærke, at de kan blive aktører i deres eget liv.

Læs mere: http://ibssol.dk/

2) Joannahuset

Joannahuset er Danmarks første børne-ungekrisecenter, hvor børn og unge, der har brug for hjælp, kan møde personligt op og døgnet rundt få omsorg, rådgivning og husly.

Joannahuset betragter børn som medborgere. Idéen om et Joannahus tager afsæt i et børne og ungesyn, der er rundet af den såkaldt nye barndomsforskning samt en grundlæggende etik om, at ethvert menneske – barn eller voksen – må mødes med respekt og omsorg for hans/hendes unikke væren i verden. Det betyder, at børnenes og de unges ret til at blive mødt med ligeværdighed, åbenhed, interesse og opbakning til deres livtag med livet under vanskelige betingelser, samt indflydelse på eget og det fælles liv i Joannahuset udgør et grundlæggende pejlemærke i Joannahusets virke. Det er i forlængelse heraf helt centralt, at udviklingen

og driften af Joannahuset sker gennem børn og unges deltagelse og medbestemmelse. Joannahuset vil samarbejde med børn og unge om udvikling af viden og strategier for, hvordan børn bedst støttes, når de ikke kan opholde sig i deres hjem eller på et anbringelsessted på grund af overgreb eller andre svigt. Dette vil ske med afsæt i sociolog Roger Harts deltagelsesstige, hvor de stræber efter at komme op på de højeste trin, hvor børnene og de unge er initiativtagere og står i spidsen for handlen og hvor børn/ unge og voksne er fælles om at tage initiativ og beslutninger.

Læs mere: https://www.joannahuset.dk/

3) Ulandssekretariatet LO/FTF

Ulandssekretariatet er den danske fagbevægelses udviklings- og bistandsorganisation, som arbejder for at fremme demokrati, arbejdstagerrettigheder og arbejdsmiljø, styrke arbejdsmarkedet og bekæmpe fattigdom i udviklingslandene. Det gøres ved at styrke fagbevægelsen i Afrika, Asien, Latinamerika og i Mellemøsten og Nordafrika. Dansk fagbevægelses internationale arbejde bygger på den grundlæggende erfaring, at en demokratisk fagbevægelse også bidrager til et samfunds demokratiske udvikling, når fagbevægelsen gennem forhandling og dialog opnår større indflydelse på de politiske, sociale og økonomiske beslutninger, som træffes i det omgivende samfund.

Målsætningen for Ulandssekretariatets internationale arbejde er;

  • at støtte en demokratisk udvikling inden for fagbevægelsen i Afrika, Asien, Latinamerika og i Mellemøsten

og Nordafrika

  • at bidrage til en demokratisk udvikling i de samfund, som de faglige organisationer selv fungerer i

Det grundlæggende udgangspunkt for sekretariatet er fagbevægelsens værdigrundlag og det faglige nationale og globale netværk. Ulandssekretariatet arbejder målrettet inden for ILO’s Anstændigt Arbejdedagsorden på fire overordnede temaområder:

  • Skabe anstændige jobs
  • Sikre arbejderes rettigheder
  • Skabe sociale sikkerhedsnet
  • Sikre social dialog

Se mere: http://www.ulandssekretariatet.dk


Beretning og fremtidigt arbejde
Generalforsamlingen vedtog og godkendte beretningen og forslag til det fremtidige arbejde. Det kan du læse beretning og fremtidigt arbejde her..