Tag nedskæringerne på børnene af bordet (Faxe)


Store besparelser, som forvaltningen fremlagde i foråret, vil svække det pædagogiske arbejde i SFO’er og dagtilbud, hvis de bliver gennemført. BUPL opfordrer politikerne til at afvise forslagene.


Udgivet d. 23. september 2019

Af: Joakim Rex Blankschøn, Faglig sekretær, BUPL Sydøst

Faxe Kommune skal spare. Og i værste fald mange millioner. Sådan lød det i foråret, da forvaltningen fremlagde et sparekatalog, der varslede nedskæringer på daginstitutioner og SFO’er.

På daginstitutionerne vil besparelserne betyde en tilbagerulning af store dele af de forbedringer, som byrådet vedtog sidste år. Forbedringer, der rettede normeringerne op til det niveau, som byrådet oprindeligt havde vedtaget. Og som trækker i den rigtige retning, når det handler om at styrke den tidlige indsats i vuggestuer og børnehaver.

På SFO’erne indebærer forvaltningen forslag reduktioner for et større millionbeløb i såkaldte aktivitetsmidler. Penge, som man, trods protester fra BUPL, for mindre end et halvt år siden tog fra normeringen og omdøbte til aktivitetsmidler. Gennemføres forslagene står de penge til helt at forsvinde. Dermed svækkes det fritidspædagogiske arbejde i SFO’erne og det vigtige arbejde med børns trivsel i skolerne.

Heldigvis har både Faxes borgmester Ole Vive, udvalgsformand Mikkel Dam og Knud Erik Hansen fra Socialdemokratiet slået til lyd for, hvor vigtigt det er, at vi investerer i og udvikler børneområdet.

Og med den nye aftale mellem regeringen og kommunerne, som giver kommunerne samlet set 2,2 mia. kr. mere næste år, bliver det muligt at friholde børnene fra yderligere nedskæringer.

Nu mangler vi blot, at besparelserne faktisk også bliver taget af bordet, og politikerne finder penge til yderligere investeringer på området. Og skulle byrådet fortsat være i tvivl, så lyt til de mange forældre og eksperter, som det seneste halve år massivt har advaret mod konsekvenserne af, at der er for få uddannede pædagoger til børnene.