Fakta fra de sydjyske kommuner


Her finder du fakta og fokuspunkter for børne- og ungeområdet i de 12 sydjyske kommuner.


Opdateret d. 10. januar 2022

BUPL Sydjylland kæmper for, at det gode børneliv altid ligger højt på den politiske dagsorden. Et godt børneliv har værdi i sig selv – men det kommer ikke af sig selv. Det kræver gode dag- og fritidsinstitutioner, hvor alle børn og unge trives, udvikler sig og er med i fællesskabet.

BUPL Sydjylland vil gerne sætte politisk fokus på fire centrale områder:

 

1. Bedre end minimum

Loven om minimumsnormeringer i daginstitutioner sikrer en vigtig bund, men det er – som navnet siger – kun et absolut minimum. Kommunerne bør have ambitioner om at bygge ovenpå, så man ikke bare har minimumsnormeringer, men gode normeringer.

 

2. Bedre kvalitet i fritidsinstitutioner

Også de større børn har behov for voksenkontakt og fællesskaber, når skoledagen slutter. Derfor er et kvalitetstilbud i fritiden helt afgørende for børnenes trivsel og sociale udvikling. Pædagoger i SFO’er oplever ofte at stå alene med meget store børnegrupper, og det er derfor nødvendigt at løfte fritidsområdet og sikre bedre normeringer.

 

3. Højere pædagogandel

Børn skal ikke bare ’passes’, når de kommer i vuggestue, børnehave eller SFO. De skal vokse og udvikle sig, blive til noget og til nogen. Pædagoger har en uddannelse, som gør, at de kan sikre børns trivsel, læring og udvikling og tage særligt vare på sårbare og udsatte børn. Derfor bør det være et mål for kommunerne at øge andelen af pædagoger i institutionerne.

 

4. Rekruttering til pædagogfaget

Rekrutteringskrisen på velfærdsområdet rammer hårdt på børne- og ungeområdet, og i samtlige sydjyske kommuner er det vanskeligt at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede pædagoger og ledere. Det SKAL der gøres noget ved. Både rekruttering og fastholdelse samt muligheden for at få flere pædagoger op i tid kræver styrkelse af pædagogernes arbejdsmiljø, løn og vilkår.

 

Fakta og fokuspunkter for din kommune

Vilkårene for dagtilbud, skole og fritidsinstitutioner er meget forskellige fra kommune til kommune. For at give lokalpolitikere, pædagoger, ledere, forældre og andre interesserede viden om området har BUPL Sydjylland samlet fakta og fokuspunkter for de enkelte kommuner i Sydjylland.

På BUPL’s Danmarkskort kan du desuden se, hvordan kommunerne i deres budgetter bruger penge på børnene: Kommunale budgetter – se din kommunes bevillinger til børn og unge – BUPL

 Materiale fra BUPL Sydjylland for Fanø Kommune:

Fokuspunkter for børn og ungeområdet i Fanø Kommune

 

Kontakt:

Michael Juul Thorup, faglig sekretær
mjt@bupl.dk, 35 46 54 02 / 51 41 00 74

 

For at sikre deltagerne anonymitet offentliggør BUPL Sydjylland ikke særskilte resultater fra vilkårsundersøgelserne for Fanø Kommune.

Materiale fra BUPL Sydjylland for Vejle Kommune:

Fakta om børn og ungeområdet i Vejle Kommune

Fokuspunkter for børn og ungeområdet i Vejle Kommune

 

BUPL’s seneste vilkårsundersøgelser for Vejle Kommune:

Vilkårsundersøgelse for 0-6 års-området i Vejle Kommune 2021

Vilkårsundersøgelse for 6-18 års-området i Vejle Kommune 2021

Vilkårsundersøgelse vedr. rekruttering i Vejle Kommune 2021

Vilkårsundersøgelse for dagtilbud i Vejle Kommune 2019

Vilkårsundersøgelse for skoleområdet i Vejle Kommune 2019

Vilkårsundersøgelse for fritidstilbud i Vejle Kommune 2019

 

Læs artiklen fra Vejle: Pædagog i politik debat: Jeg fik helt kuldegysninger

 

Kontakt:

Mette Dahlgaard Johansen, fællestillidsrepræsentant for skoleområdet
mdj@bupl.dk, 61 20 84 96

Charlotte Mika Lange, fællestillidsrepræsentant for daginstitutionsområdet
cle@bupl.dk, 40 15 98 07

Anette Kroman, fællestillidsrepræsentant for daginstitutionsområdet
ajk@bupl.dk, 61 96 40 41

Ulla Koustrup, faglig sekretær
uko@bupl.dk, 35 46 54 00 / 29 61 35 61