Sydjyske pædagoger: Børns trivsel er påvirket af corona


Den langvarige coronaepidemi går hårdt ud over børnenes trivsel i daginstitutioner og fritidstilbud. Det viser en ny stor undersøgelse blandt pædagoger og pædagogfaglige ledere. Der mangler ressourcer til at sikre en god og tryg hverdag, mener BUPL. Derfor skal der gøres noget for børnene nu.


Opdateret d. 26. november 2020

Coronakrisen har konsekvenser for børnene i de sydjyske vuggestuer, børnehaver og SFO’er. Der mangler ressourcer både til det pædagogiske arbejde og til at leve op til de sundhedsfaglige retningslinjer for at begrænse smittespredningen – og det rammer nu børnenes trivsel.

Det viser en ny stor undersøgelse med deltagelse af i alt godt 20.000 pædagoger og pædagogfaglige ledere. Den hidtil største undersøgelse af sin slags.

I Sydjylland har knap 2.600 deltaget i undersøgelsen, og her oplever 44 procent af pædagogerne, at coronaretningslinjerne påvirker børnenes trivsel negativt.

”Når coronaen begynder at gå ud over børnenes trivsel i institutionerne, så er det altså alvorligt. Vi har i BUPL Sydjylland allerede fået bekymrende tilbagemeldinger fra pædagoger og ledere, og denne undersøgelse bekræfter desværre billedet. Det skal der gøres noget ved, og det skal være nu,” siger næstformand i BUPL Sydjylland Ulla Koustrup.

Tid til rengøring går fra børnene

Ulla Koustrup peger på, at der skal flere ressourcer ud til institutionerne. I undersøgelsen siger seks ud af ti pædagoger og ledere i Sydjylland nemlig, at de ikke har ressourcer nok til både at efterleve Sundhedsstyrelsens retningslinjer og samtidig løfte det pædagogisk arbejde.

Det handler især om, at pædagoger dagligt bruger tid på rengøring af legetøj og kontaktflader – tid som går fra børnene. Fx siger en pædagog fra Varde:

”Vi bruger meget energi på at holde børnene adskilt i mindre grupper og på hygiejne og måden, vi skal servere maden på. Nogle gange er jeg nødt til at prioritere mellem at sortere legetøj eller være nærværende hos børnene.”

Corona-test presser personalet

Samtidig er mange institutioner presset på personalefronten, hvilket forstærkes af, at ventetiden på corona-test trækker pædagoger ud af vagtskemaet, uden at det dækkes af vikarer. To ud af tre sydjyske pædagoger har ifølge undersøgelsen oplevet personalemangel, fordi kollegaer skulle corona-testes.

”Nu er vi derhenne, hvor det rammer børnenes trivsel, og derfor skal politikerne tage ansvar i forhold til ressourcer til rengøring og vikardækning. Vi har flere gange fået at vide, at institutionerne vil blive kompenseret, men pengene når åbenbart ikke ud til børn og pædagoger – ikke i tilstrækkeligt omfang. Børnene kan ikke selv råbe op, men det kan vi,” siger Ulla Koustrup.

BUPL efterlyser derfor en decideret hjælpepakke, der skal garantere, at daginstitutioner og fritidsinstitutioner får den hjælp, der er behov for. Det handler først og fremmest om penge til rengøring og fuld vikardækning ved corona-relateret fravær.

Se: BUPL’s forslag til en tryghedspakke for børn og unge

Se: Resultater fra undersøgelsen i Sydjylland