Svært at fastholde og rekruttere pædagoger til Frederiksberg


“Frederiksberg har en ambition om en pædagogandel på 60% i kommunens dagtilbud, men seneste tal fra Danmarks Statistik viser at pædagogandelen på Frederiksberg ligger helt nede på 54%. Det betyder, at kun lidt over halvdelen af al personale i dagtilbuddene har en pædagogfaglig viden om børns udviklingsprocesser, socialisering og relationsdannelse.” Det skriver fællestillidsrepræsentant på Frederiksberg og i BUPL Hovedstaden Durita í Dali.


Opdateret d. 19. september 2019

Dertil lå omsætningen af pædagoger i Frederiksberg kommune mellem ´17/18 helt oppe på 15,4%. For hver gang en pædagog stopper betyder det ikke bare brud på vigtige tillidsbaserede relationer. Det betyder endvidere tab af vigtig pædagogfag indsigt og viden.

Og samtidig viser BUPL´s seneste vilkårsundersøgelse at kun 19% af Frederiksberg pædagogerne oplever, at der er tilstrækkelig tid til planlægning af aktiviteter og forløb og 61% føler ikke de kan drage tilstrækkelig omsorg for et eller flere børn på grund af for få kollegaer. Tidspresset er stort og det er uhensigtsmæssigt, for børn skal støttes, guides, udvikles, anerkendes og trøstes af nærværende og anerkende pædagoger, der har tid til at vise omsorg og udfordre hvert enkelt barn indenfor dets nærmeste udviklingszone.

Forskningen viser igen og igen at kvalitet i dagtilbud afhænger af faglighed, normering og refleksion. Jeg vil på den baggrund opfordre politikerne på Frederiksberg til at se nærmere på pædagogernes løn og arbejdsvilkår for at gøre det mere attraktivt for pædagoger at blive og bidrage til kvaliteten i kommunens dagtilbud.

Læserbrevet har været bragt i Frederiksberg Bladet.