Sundhedsstyrelsens opdaterede retningslinjer om medarbejdere i sundheds-, social- og ældresektoren samt dagtilbud 0-6 år, der tilhører særlige risikogrupper ift. COVID-19


Der vil være en del af medarbejderne i sundheds-, social- og ældresektoren samt dagtilbud 0-6 år, der tilhører en risikogruppe og som varetager opgaver, hvor de ikke har mulighed for at opretholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at holde afstand og undgå mange tætte kontakter med patienter, borgere, kollegaer m.fl..


Opdateret d. 03. april 2020

Klik på linket og læs Sundhedsstyrelsens opdaterede retningslinjer (opdateret 2. april 2020) til, hvordan arbejdsgivere i sundheds-, social- og ældresektoren samt dagtilbud 0-6 år skal forholde sig til medarbejdere, der tilhører disse risikogrupper.

Retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (2. april): Medarbejdere I Sundheds Social Og Aeldresektoren Samt Dagtilbud Der Tilhoerer Saerlige Risikogrupper