Stort JA til de private overenskomster


Resultatet af urafstemningen ser således ud: 83,8% har stemt ja og 16,2% har stemt nej.


Opdateret d. 26. april 2021

Urafstemningen på det private daginstitutions- og skoleområdevedrørende OK21 er netop afsluttet med et JA til resultatet.

Afstemningsresultatet ser således ud:

På landsplan har 2.552 medlemmer kunne stemme. Der er 1.397 medlemmer som har stemt, svarende til 55,4 % Det er en historiskhøj stemmeprocent.

I Nordjylland er der 316 stemmeberettigede. 213 medlemmer på det private område har stemt, hvilket svarer til en stemmeprocent på 67,40. Det er imponerende flot.

Afstemningsresultatet betyder, at de nye overenskomster træder i kraft fra den 1. april 2021.