Storslået natur og råpasning af børn i Varde Kommune


Varde Kommune er kendetegnet ved enestående natur, inspirerende museer og snart også et fritidstilbud i forfald. I budgetforslaget for de kommende år foreslår kommunen, at der skal spares 10 pædagogstillinger i SFO’erne.


Udgivet d. 23 august, 2018

Af: Diana Højmose, Kommunikationsmedarbejder

Institutionerne får tildelt økonomi efter antallet af indskrevne børn om morgenen, eftermiddagen eller hele dagen. Besparelsen vil reelt betyde, at der til heldagsmodulet gives penge til 23,5 børn pr. pædagog. BUPL Sydjyllands formand Jonna Jul Gudmundsen finder forslaget dybt alarmerende.

’Med 23,5 børn pr. pædagog er der ikke tale om et pædagogisk kvalitativt tilbud men råpasning. Det kan også diskuteres om pædagogerne kan risikere at stå i situationer, der ikke er forsvarlige, når de skal tage vare på så mange børn. Det mener jeg ikke, vi kan byde hverken børn, forældre eller pædagoger.’

Hverdagen i Varde Kommunes SFO’er er i forvejen presset. I en ny stor BUPL-undersøgelse blandt pædagogerne (juni 2018) svarer 55 procent af de sydjyske pædagoger, at der sjældent eller aldrig er tilstrækkelig tid til at arbejde med børnenes trivsel og udvikling i fritidsinstitutionerne. Det er dybt bekymrende, når vi samtidig hører om flere og flere børn, der mistrives og er stressede.

I BUPL-undersøgelsen uddyber en af pædagogerne fra Varde Kommune sit svar således:

’Jeg ville ønske, at de der lægger rammerne for vores arbejde, ville komme forbi og opleve en hverdag.’

’Forskning dokumenterer, at trivsel er den vigtigste forudsætning for læring. Derfor er det dybt bekymrende, at politikerne overvejer at spare på SFO’erne, hvor der i forvejen ikke er sammenhæng mellem arbejdsopgaver og ressourcer’, afslutter Jonna Jul Gudmundsen’