Storkøbenhavn: Ligeløn, Tillid til de fagprofessionelle og Inklusion


Omkring 250 deltagere på BUPL Storkøbenhavns generalforsamling stemte for tre satsningsområder: Ligeløn, Tillid til fagprofessionelle og Rammer for inklusion


Opdateret d. 14. november 2020

Over 100 fremmødte i Ballerup Super Arena og endnu flere hjemme bag skærmen stemte for de tre satsningsområder, BUPL Storkøbenhavns bestyrelse indstillede til godkendelse på generalforsamlingen 11. november.

Satsningsområderne
Satsningsområderne var ‘Ligeløn’, ‘Tillid til de fagprofessionelle’ og ‘Bedre rammer for inklusion’ og blev fremlagt af formand Jon Olufson.

Pædagoger fortjener mere i løn – ligeløn
”Ligeløn er et krav om, at vi pædagoger fortjener mere i løn, og at vi skal lønnes efter vores uddannelseslængde og ikke en håbløs lønindplacering i 1969, som ikke anerkender vores arbejde. Derfor vil vi gerne fokusere på kampen for ligeløn – både ifm. OK21 og vores lokale forhandlinger,” sagde Jon Olufson.

Kampen om ligeløn er ikke kun i OK21-regi
Både FTR og nu næstformand i BUPL Storkøbenhavn Karen Aslaug Ramm og kasserer Brigitte Christensen understregede, at det ikke kun kan løses ved OK-forhandlingerne, men at kampen og indsatsen også skal fokusere på at få lavet handlinger overfor politikere.

To satsningsområder fortsætter – et er nyt
Satsningsområdet ‘Tillid til de fagprofessionelle’ er, ligesom satsningsområdet ‘Ligeløn’, en fortsættelse af de eksisterende satsningsområder, mens det tredje ‘Bedre rammer for inklusion’ er nyt.

Rammerne for inklusion presser
”Som jeg også kom til at tale rigtig meget om i min beretning tidligere, så er rammerne for inklusionen noget af det, der presser os pædagoger allermest. Det presser arbejdsmiljøet, og det presser kommunernes økonomi. Den udfordring, vi står overfor i dag, bliver kun større i morgen,” sagde Jon Olufson og fortsatte:

”Vi skal være en aktiv medspiller”
”Derfor foreslår vi som bestyrelse, at vi satser ekstra meget på netop rammerne for inklusion. Ambitionen er, at vi skal være en aktiv medspiller for kommunerne i udviklingen af mellemformerne på vores område, og at vi samtidig fokuserer på at implementere vore inklusionspolitik, som forhåbentlig snart bliver vedtaget i bestyrelsen”.

Også beretning, regnskab og budget blev vedtaget
Satsningsområderne blev vedtaget. Det samme blev beretning, regnskab og budget.

I BUPL Storkøbehavns årsberetning 2019/20 ’Gode erfaringer smitter’ finder du både regnskab og budget.

Derudover blev det bl.a. også vedtaget, at bestyrelsen frem til næste generalforsamling skal udarbejde en plan for brug og nedbringelse af egenkapital.