Storkøbenhavn: Kursen er sat for Lederforeningen


Visionen for de kommende to års arbejde i BUPL Storkøbenhavns Lederforening blev vedtaget på årsmødet med få justeringer.


Opdateret d. 26. september 2018

Meningsfuld styring og god ledelse, psykisk arbejdsmiljø og ledernes indflydelsesveje er de tre overordnede emner, som BUPL Storkøbenhavns Lederforening skal arbejde på frem mod 2020. Det blev vedtaget på årsmødet den 7. september, som også genvalgte den nuværende bestyrelse.

”Vi ser ikke os selv som en vidensbank med svar på alt, men som en undersøgende bestyrelse, der skal præge andre til at træffe beslutninger til gavn for ledere,” sagde formand Niels Klitgaard Aagesen i sin beretning på årsmødet.


Fokus på færre, lokale emner

Lederforeningen i BUPL Storkøbenhavn har i år valgt at formulere sine egne visioner frem for et fællesdokument med Leder­foreningen i BUPL Nordsjælland, som der har været tradition for.

”Vi vil gerne have et større lokalt islæt i indsatsområderne og kunne koncentrere vores arbejde om færre emner. Vi ønsker også et tættere samarbejde med Leder-TR’erne i vores eget område,” sagde Niels Klitgaard Aagesen som begrundelse.

Som noget nyt blev Lederforeningens visioner desuden præsenteret som et udkast, hvor deltagerne på årsmødet kunne kommentere indholdet, før det blev endelig vedtaget. Debatter ved bordene og i plenum gav tre mindre justeringer, før visionerne blev enstemmigt vedtaget.


Ban vej for indflydelse og trivsel

Formand Niels Klitgaard Aagesen uddybede Lederforeningens valg af de tre indsatsområder med et generelt ønske om at skabe større indflydelse for ledere.

”Når der kommer styringsværktøjer ovenfra, kan man som leder opleve, at man mister meningen med måderne, man skal arbejde på, og de forandringer, man skal lede. Det er en reel udfordring, og vi har som ambition at få så meget indflydelse som muligt på pædagogers arbejdsvilkår. Det vil vi eksempelvis gøre ved at få valgt så mange Leder-TR’ere som muligt,” sagde Niels Klitgaard Aagesen.

”Vi kan også konstatere, at man efterhånden ikke taler om forandringer, som noget der kommer og går, men snarere som et vilkår, der er til stede hele tiden. Det kan have en negativ påvirkning på den enkelte leder og det psykiske arbejdsmiljø, og når man forventes at varetage mange andres interesser, kan man endda risikere at glemme sine egne interesser. Det skal vi tage vare på.”