Storkøbenhavn: Karen Aslaug Ramm er ny næstformand


Karen Aslaug Ramm er valgt til ny næstformand for over 6000 pædagoger og ledere i BUPL Storkøbenhavn


Opdateret d. 13. november 2020

Fællestillidsrepræsentant på 6-18 års området i Høje-Taastrup Kommune og HB-medlem Karen Aslaug Ramm er BUPL Storkøbenhavns nye næstformand.

Vandt kampvalg
Karen Aslaug Ramm vandt kampvalget om næstformandsposten på BUPL Storkøbenhavns generalforsamling med stemmerne 115. Charlotte Stendorf, der har været BUPL Storkøbenhavns næstformand siden 2006, fik 106 stemmer. Karen er fra og med valget fungerende næstformand.

Stærkere fællesskaber
Karen stillede første gang op til BUPL Storkøbenhavns bestyrelse i 2014. Den gang var overskriften på generalforsamlingen ‘Stærkere fællesskaber’.

“Stærkere fællesskaber var overskriften på GF i 2014, da jeg stillede op til bestyrelsen første gang. Og stærkere fællesskaber vil også være overskriften på min tale idag og min tilgang til næstformandsposten. Jeg tror på, at stærke fællesskaber flytter dagsordner og opnår resultater. Jeg tror på åbne demokratiske processer, og at dialogen gør os klogere og stærkere i vores handlinger. En stærk fagforening, et stærkt fællesskab er i mit perspektiv bygget af engagement, respekt, tillid og dialog,” indledte Karen Aslaug Ramm sin valgtale i Ballerup Super Arena, hvor over 100 pædagoger og ledere var mødt frem til generalforsamlingen og endnu flere deltog digitalt hjemmefra.

Brug for en stærk fagforening
At der stadig er meget at kæmpe for, blev også understreget af Karen Aslaug Ramm:

“Vi har brug for en stærk fagforening, for vi har mange seje træk foran os. Alle børn har krav på et kvalitetstilbud, og alle pædagoger har krav på ordentlige arbejdsforhold. Vi har brug for gode normeringer! For vores arbejdsmiljø er presset af dårlige normeringer og en økonomistyring, der hverken giver plads nok til børns udvikling, til børn med særlige udfordringer eller til pædagogfaglige udfoldelser. Og det presser både pædagogers og lederes arbejdsmiljø.”

Og fortsatte: “Vi skal følge minimumsnormeringerne til dørs, og vi skal have fritids- og special-området på dagordenen hos både landspolitikere og lokale politikere. Vi skal have tid til forberedelse. Og derfor skal vi kæmpe for arbejdtidsaftaler, som giver tid til forberedelse, refleksion, sparring og evaluering for alle indenfor pædagogfeltet og alt pædagogisk arbejde. Vi skal have en retfærdig løn og pension, som matcher en 3½ årig bacherloruddannelse, og den vigtige samfundsopgave, vi udfører. Endelig skal vi have større fagprofessionel autonomi, pædagogfaglig ledelse tæt på og en uddannelse med et højt fagligt niveau.”

Om Karen Aslaug Ramm
Karen Aslaug Ramm er uddannet idrætspædagog i 1998 fra Ballerup Seminarium. Hun har erhvervserfaring fra ungdomspension, byggelegeplads, botilbud og fritids-/ungdomsklub.Karen blev i 2005 valgt til FTR for SFO- og klubpædagoger i Høje-Taastrup Kommune. Hun blev valgt til bestyrelsen i 2014 og til BUPL’s landsledelse (hovedbestyrelsen) i 2018.

Karen Aslaug Ramm blev valgt til næstformand på BUPL Storkøbenhavns Generalforsamling 11. november 2020.