Storkøbenhavn: Kandidat Cindie Christoffersen


Der bliver kampvalg til posten som faglig sekretær/HB-medlem i BUPL Storkøbenhavn. Foreløbig har tre kandidater meldt sig, nemlig Anders Thostrup, Brian Bertelsen og Cindie Christoffersen. Lær Cindie Christoffersen bedre at kende. Og mød også gerne op til valgmøde 28. sept. og generalforsamling 7. okt.


Opdateret d. 13. september 2021

CINDIE CHRISTOFFERSEN

Kort om dig selv
Jeg hedder Cindie, og jeg er 45 år. Er gift og har 2 drenge.

Jeg blev uddannet pædagog i 2002 og har været ansat i Ballerup Kommune i 16 år (7 år som tillidsrepræsentant).

Jeg er pædagogisk meningsdanner fra 2014, og siden da har jeg ytret mig forskellige steder, såsom i aviser, radioer og til forskellige konferencer.

Jeg blev valgt ind i BUPL Storkøbenhavns bestyrelse i 2015.

I 2017 blev jeg valgt som fællestillidsrepræsentant.

Jeg arbejder benhårdt for pædagogerne og for at forbedre vores arbejdsvilkår og løn og for at sikre ordentlige rammer omkring vores arbejde, så det kommer børn og unge til gavn. For at styrke min indsats i det fagpolitiske lederskab tager jeg en diplomuddannelse i ledelse. Den færdiggør jeg i foråret 2022.

Hvad kendetegner og gør dig til en god faglig sekretær og HB-medlem for over de 6000 pædagoger og ledere i BUPL Storkøbenhavn?
Jeg er pædagog helt ind i hjertet. Jeg brænder for det fagpolitiske arbejde. Jeg ser mig selv som en person, der står stærkt, også når det bliver svært. Jeg går forrest. Jeg har nemt ved at danne relationer og indgå i større samarbejdsflader. Når I vælger mig, får I en pædagog, der med hjertet kæmper for bedre arbejdsvilkår. Mine værdier kendetegner min måde at arbejde på. Jeg er optaget af at inddrage andre, så vi spiller hinanden gode. Jeg gør mit ypperste for at løse tingene i fællesskab. Jeg går ydmyg til mine arbejdsopgaver og ser tingene fra flere perspektiver, før jeg træffer beslutninger. Uretfærdighed i pædagogernes arbejdsvilkår er min ”indre ild” og min drivkraft.

Hvad er, efter din mening, de tre vigtigste udfordringer for vores medlemmer, som BUPL Storkøbenhavn skal arbejde med?
De største udfordringer er vores normeringer, arbejdsmiljø og løn. Gode normeringer er afgørende for, at vi kan lykkes, så vi med vores faglighed kan sikre børns dannelse, trivsel, læring og udvikling. Som pædagoger ved vi, at normeringer er afgørende for vores arbejdsmiljø. Når der er tid til det enkelte barn, opnår vi en større stolthed og tilfredshed i at kunne udføre vores arbejde. Derfor er det pædagogikken, der skal styre. Pædagogerne er altid de professionelle omkring børn. Børnefællesskaberne er under pres, og derfor skal økonomien tildeles, så det passer til den pædagogiske opgave – så alle børn bliver en del af et fællesskab. Vores løn skal afspejle den store samfundsopgave, vi løser, og vi skal have hævet lønnen, så den svarer til vores uddannelsesniveau.

Hvad er efter din mening, de vigtigste udfordringer BUPL og BUPL Storkøbenhavn som organisation står over for?
Vi skal styrke fællesskabet udadtil og indadtil. Jeg mener, at vi som organisation skal meget mere ud til medlemmerne og være i dialog. Men vigtigst af alt: Der skal handles, og medlemmerne skal kunne se og mærke de forandringer, en fagforening kan bidrage til. Det er vigtigt at få alle med i det stærke fællesskab, en fagforening er. BUPL skal gå forrest og vise nye veje. Samtidig skal vi huske dem, der lagde grundstenene, som vi bygger videre på. BUPL Storkøbenhavn skal ihærdigt fortsætte det strategiske arbejde i kommunerne. Vi skal præge kommunernes dagsordener for at skabe de bedste vilkår ude i praksis.

Andet du vil fremhæve?
Specialområdet, hvor vi har mange gruppeordninger, er under pres. Der er behov for, at vi som fagforening har større fokus på at understøtte arbejdet på området.

Der er brug for et tættere samarbejde mellem fællestillidsrepræsentanterne og lederforeningen. Vi har et fælles ansvar for at sikre, at vi kan rekruttere ledere til lederstillinger i fremtiden. Stærke ledere, der kan gå forrest og bidrage til en fælles vej. Vi skal arbejde for, at fællestillidsrepræsentanterne og lederne styrkes i at arbejde for fælles mål i kommunerne.

En af måderne at styrke samarbejdet på kunne være, at BUPL Storkøbenhavns bestyrelse sammenlægges vores lokale lederbestyrelse.

 

Tilmeld dig valgmøde 28. september kl. 17.30-19.30 (sandwich fra kl. 17)

Tilmeld dig Generalforsamling 2021 i Albertslund kl. 18