Storkøbenhavn: Kandidat Brian Bertelsen


Der bliver kampvalg til posten som faglig sekretær/HB-medlem i BUPL Storkøbenhavn. Foreløbig har tre kandidater meldt sig, nemlig Anders Thostrup, Brian Bertelsen og Cindie Christoffersen. Lær Brian Bertelsen bedre at kende. Og mød også gerne op til valgmøde 28. sept. og generalforsamling 7. okt.


Opdateret d. 13. september 2021

BRIAN BERTELSEN

Kort om dig selv
Jeg hedder Brian og er 45 år. Jeg er uddannet idrætspædagog i 2004. Jeg har arbejdet indenfor forskellige områder, men har de sidste mange år været på fritidshjem/SFO. Min nuværende arbejdsplads er på Stavnsholts skolen i Farum, og der har jeg både været i gruppeordningen og arbejdet på SFO’en. Foruden min hverdag med børnene er jeg også praktikvejleder. Jeg har fungeret som TR de sidste 10 år. Først i Hvidovre og i dag på Stavnsholt. De sidste 5 år har jeg siddet i skolebestyrelsen, og jeg har i 4 år været FTR suppleant i Furesø Kommune. Jeg har også siddet 2 år i BUPL Storkøbenhavns bestyrelse.
I min fritid er jeg formand for en lokal fodboldklub med 200 medlemmer. Jeg er gift og har tre dejlige børn på 20, 11 og 8 år og nyder at bruge tid med min familie.

Hvad kendetegner og gør dig til en god faglig sekretær og HB-medlem for over de 6000 pædagoger og ledere i BUPL Storkøbenhavn?
Jeg er nysgerrig, og jeg leder altid efter den bedste løsning. Jeg stiller krav til mig selv og min arbejdsplads, og er åben og vil lytte til holdninger og meninger. Jeg prøver at skabe overblik, og vil gerne argumentere for mig selv og mine kollegaer. Jeg er pædagog og elsker mit fag, men jeg savner at vi får den anerkendelse, vi fortjener. Jeg er klar som faglig sekretær for BUPL. I samarbejde med FTR, TR, AMR, ledere og BUPL Storkøbenhavn vil jeg udfordre den politiske dagsorden i vores kommuner. Jeg har endnu ikke det store kendskab til HB, men jeg vil gerne finde ud af, hvad der rører sig der. Jeg vil bestræbe mig på at være stærk lim mellem HB og BUPL Storkøbenhavns medlemmer. Medlemmer skal mærke, at vi er tæt på. Vi skal være en stærk fagforening.

Hvad er, efter din mening, de tre vigtigste udfordringer for vores medlemmer, som BUPL Storkøbenhavn skal arbejde med?
Arbejdstidsaftaler: Det kan være svært som TR at forhandle sig til gode vilkår. Der er mange bump på vejen, før en aftale kan være på plads, men jeg tror på, at jo flere aftaler vi kan få på politisk/forvaltnings plan, jo nemmere vil det blive at skabe bedre vilkår og styrke arbejdsmiljøet lokalt.

Inklusion: Der kommer mange børn, som bliver udfordret, når de skal fungere i klasserne/institutionerne. Både i klasserne, på institutionerne og i gruppeordningerne skal der sikres bedre normering samt bedre faglig sparring og supervision.

Fritidspædagogikken: Jeg tror på, at vi som faggruppe har mange kompetencer, vi ikke får brugt optimalt i vores hverdag. Det sunde fritidsliv, hvor pædagogerne har mulighed for at skabe frirum til børnene, forsvinder i dårligere normering og forkortet åbningstid.

Hvad er efter din mening, de vigtigste udfordringer BUPL og BUPL Storkøbenhavn som organisation står over for?
Pædagoguddannelsen: Jeg mener, at de studerende har for dårlige vilkår på pædagoguddannelsen. For lidt undervisning, mangel på musisk/kreative fag, mange skiftende undervisere samt at målene for praktikken ikke altid stemmer overens med, hvad der forgår i virkeligheden, og derved ikke er relevante og kan styrke de studerende i praksis. Vi uddanner kvantitet frem for kvalitet.

Løn og vilkår: Jeg tror på, at vi kan ændre det som tjenestemandsreformen i 1969 gjorde ved vores lønninger. Vi kan få en fair løn ift. vores fag, men jeg kunne godt tænke mig, at vi får fokus på egne rækker. Jeg mener, at vi kan være mere nysgerrige på, om mænd og kvinder tjener ens i den samme stilling, og på om der er forskel på løn og vilkår, hvis man arbejder i 0-6 årsområdet, klub/SFO eller i et specialtilbud.

Andet du vil fremhæve?
Det er vigtigt, at vi inddrager viden fra vores medlemmer, og tager det med videre ind i vores politiske arbejde. Jordnær viden, der kan være med til at finde politiske løsninger, der bedre kan komme vores medlemmer til gode.

 

Tilmeld dig valgmøde 28. september kl. 17.30-19.30 (sandwich fra kl. 17)

Tilmeld dig Generalforsamling 2021 i Albertslund kl. 18