Storkøbenhavn: Kandidat Anders Thostrup


Der bliver kampvalg til posten som faglig sekretær/HB-medlem i BUPL Storkøbenhavn. Foreløbig har tre kandidater meldt sig, nemlig Anders Thostrup, Brian Bertelsen og Cindie Christoffersen. Lær Anders Thostrup bedre at kende. Og mød også gerne op til valgmøde 28. sept. og generalforsamling 7. okt.


Opdateret d. 13. september 2021


ANDERS THOSTRUP

Kort om dig selv
Jeg er 45 år og har arbejdet med børn og unge i næsten 23 år. I de år her jeg bl.a. været klub-medarbejder, vikar i en gruppeordning, støttepædagog, opsøgende gadeplansarbejder, leder af en ungdomsklub i 8 år, og været skolepædagog de sidste 7 år.
Siden 2010 har jeg været AMR på min arbejdsplads, og har fra januar 2020 ligeledes været fælles AMR for hele Vallensbæk Kommune. Derudover har jeg siden 2014 været TR-suppleant, og har derigennem skabt et tæt samarbejde mellem AMR og TR for at få sat fokus på lokale udfordringer og løsninger på arbejdspladsen.
Privat bor jeg i Hvidovre med min kæreste, er far til en dreng på 4 år, og bruger min fritid sammen med min familie og på at spille golf.

Hvad kendetegner og gør dig til en god faglig sekretær og HB-medlem for over de 6000 pædagoger og ledere i BUPL Storkøbenhavn?
Jeg brænder for pædagogfaget, og ønsker at tale pædagoger mere op i hverdagen. Der er brug for pædagoger til at udføre masser af opgaver i vores samfund, og ikke mindst brug for pædagoger gennem børn og unges hele hverdag. Jeg er insisterende på dialog med mine samarbejdspartnere og ikke bange for at tage kampen op om gamle regler og rammer. I efteråret 2020 startede jeg på BUPL’s fritidspædagogiske meningsdanner uddannelse, og har siden forsøgt at sætte fokus på fritidspædagogiske udfordringer som normeringer og accept af det pædagogiske arbejde på dagsorden.

Hvad er, efter din mening, de tre vigtigste udfordringer for vores medlemmer, som BUPL Storkøbenhavn skal arbejde med?
Pædagogers arbejdsmiljø er presset, og alt for mange pædagoger arbejder ikke fuldtid, fordi de ikke kan holde til det. Pædagogerne oplever at være helt udkørte, når de kommer hjem fra arbejde og skal være noget for deres egen familie. Det er vi efter min overbevisning nødt til at sætte endnu mere fokus på, da der er stor risiko at miste endnu flere pædagoger, fordi de simpelthen brænder ud.
Rekruttering er en anden udfordring, som vi er nødt til at arbejde med, hvis vi ikke i fremtiden skal løbe endnu stærkere.
Sidst men ikke mindst presses pædagoger i disse år mere ud af skolen. Vi skal blive i skolen, for der er brug for pædagoger gennem børns hele hverdag. Pædagogerne gør rent faktisk en kæmpe forskel for rigtig mange børn og unge, men også for at kunne opretholde fuldtidsstillinger.

Hvad er efter din mening, de vigtigste udfordringer BUPL og BUPL Storkøbenhavn som organisation står over for?
Jeg mener, at ”mere i løn” til pædagoger stadig vil være en udfordring, som BUPL som organisation står overfor, for hvis vi skal blive bedre til at trække flere ansøgere til pædagogfaget, skal vi have løftet pædagogers løn. Jeg tror ikke, at vi kommer til at få et stort lønløft ved overenskomsterne. Vi skal derfor sætte vores lid til, at Folketinget får kigget tjenestemandsreformen efter i sømmene. Så vi kan få løftet pædagoger op til en højere løn, som svarer nutidens uddannelsesniveau. Så vi ikke kommer til at mangle tusindvis af pædagoger om ganske få år. Det bliver en opgave, som jeg tror pædagoger kommer til at kigge efter.

Andet du vil fremhæve?
Jeg mener desuden, at vi skal styrke vores tillidsrepræsentanter med endnu mere uddannelse, da de er det første bindeled til BUPL-medlemmerne ude på gulvet. Lokalt er de med til at vise vores sejre, store som små, og er første reklamesøjle for BUPL. Det er også vores tillidsrepræsentanter, som kan være med at mobilisere medlemmerne ud på arbejdspladserne.

 

Tilmeld dig valgmøde 28. september kl. 17.30-19.30 (sandwich fra kl. 17)

Tilmeld dig Generalforsamling 2021 i Albertslund kl. 18