Storkøbenhavn: Kampvalg til posten som faglig sekretær/HB-medlem


Der er kampvalg til posten som faglig sekretær/HB-medlem på BUPL Storkøbenhavns generalforsamling 7. oktober. Tre kandidater har foreløbig meldt sig. Lær dem bedre at kende


Opdateret d. 04. oktober 2021

Torsdag d. 7. oktober skal medlemmer af BUPL Storkøbenhavn vælge formand, faglig sekretær/HB-medlem, bestyrelsesmedlem, kritisk revisor og fanebærer. Foreløbig har tre kandidater meldt sig til posten som faglig sekretær/HB-medlem, nemlig Anders Thostrup, Brian Bertelsen og Cindie Christoffersen. Kandidaterne har fået hver 5 spørgsmål, og deres svar er præsenteret her på siden. Vi tilføjer løbende, hvis der melder sig flere kandidater.

KANDIDATERNE

ANDERS THOSTRUP

Kort om dig selv
Jeg er 45 år og har arbejdet med børn og unge i næsten 23 år. I de år her jeg bl.a. været klub-medarbejder, vikar i en gruppeordning, støttepædagog, opsøgende gadeplansarbejder, leder af en ungdomsklub i 8 år, og været skolepædagog de sidste 7 år.
Siden 2010 har jeg været AMR på min arbejdsplads, og har fra januar 2020 ligeledes været fælles AMR for hele Vallensbæk Kommune. Derudover har jeg siden 2014 været TR-suppleant, og har derigennem skabt et tæt samarbejde mellem AMR og TR for at få sat fokus på lokale udfordringer og løsninger på arbejdspladsen.
Privat bor jeg i Hvidovre med min kæreste, er far til en dreng på 4 år, og bruger min fritid sammen med min familie og på at spille golf.

Hvad kendetegner og gør dig til en god faglig sekretær og HB-medlem for over de 6000 pædagoger og ledere i BUPL Storkøbenhavn?
Jeg brænder for pædagogfaget, og ønsker at tale pædagoger mere op i hverdagen. Der er brug for pædagoger til at udføre masser af opgaver i vores samfund, og ikke mindst brug for pædagoger gennem børn og unges hele hverdag. Jeg er insisterende på dialog med mine samarbejdspartnere og ikke bange for at tage kampen op om gamle regler og rammer. I efteråret 2020 startede jeg på BUPL’s fritidspædagogiske meningsdanner uddannelse, og har siden forsøgt at sætte fokus på fritidspædagogiske udfordringer som normeringer og accept af det pædagogiske arbejde på dagsorden.

Hvad er, efter din mening, de tre vigtigste udfordringer for vores medlemmer, som BUPL Storkøbenhavn skal arbejde med?
Pædagogers arbejdsmiljø er presset, og alt for mange pædagoger arbejder ikke fuldtid, fordi de ikke kan holde til det. Pædagogerne oplever at være helt udkørte, når de kommer hjem fra arbejde og skal være noget for deres egen familie. Det er vi efter min overbevisning nødt til at sætte endnu mere fokus på, da der er stor risiko at miste endnu flere pædagoger, fordi de simpelthen brænder ud.
Rekruttering er en anden udfordring, som vi er nødt til at arbejde med, hvis vi ikke i fremtiden skal løbe endnu stærkere.
Sidst men ikke mindst presses pædagoger i disse år mere ud af skolen. Vi skal blive i skolen, for der er brug for pædagoger gennem børns hele hverdag. Pædagogerne gør rent faktisk en kæmpe forskel for rigtig mange børn og unge, men også for at kunne opretholde fuldtidsstillinger.

Hvad er efter din mening, de vigtigste udfordringer BUPL og BUPL Storkøbenhavn som organisation står over for?
Jeg mener, at ”mere i løn” til pædagoger stadig vil være en udfordring, som BUPL som organisation står overfor, for hvis vi skal blive bedre til at trække flere ansøgere til pædagogfaget, skal vi have løftet pædagogers løn. Jeg tror ikke, at vi kommer til at få et stort lønløft ved overenskomsterne. Vi skal derfor sætte vores lid til, at Folketinget får kigget tjenestemandsreformen efter i sømmene. Så vi kan få løftet pædagoger op til en højere løn, som svarer nutidens uddannelsesniveau. Så vi ikke kommer til at mangle tusindvis af pædagoger om ganske få år. Det bliver en opgave, som jeg tror pædagoger kommer til at kigge efter.

Andet du vil fremhæve?
Jeg mener desuden, at vi skal styrke vores tillidsrepræsentanter med endnu mere uddannelse, da de er det første bindeled til BUPL-medlemmerne ude på gulvet. Lokalt er de med til at vise vores sejre, store som små, og er første reklamesøjle for BUPL. Det er også vores tillidsrepræsentanter, som kan være med at mobilisere medlemmerne ud på arbejdspladserne.

 

BRIAN BERTELSEN

Kort om dig selv
Jeg hedder Brian og er 45 år. Jeg er uddannet idrætspædagog i 2004. Jeg har arbejdet indenfor forskellige områder, men har de sidste mange år været på fritidshjem/SFO. Min nuværende arbejdsplads er på Stavnsholts skolen i Farum, og der har jeg både været i gruppeordningen og arbejdet på SFO’en. Foruden min hverdag med børnene er jeg også praktikvejleder. Jeg har fungeret som TR de sidste 10 år. Først i Hvidovre og i dag på Stavnsholt. De sidste 5 år har jeg siddet i skolebestyrelsen, og jeg har i 4 år været FTR suppleant i Furesø Kommune. Jeg har også siddet 2 år i BUPL Storkøbenhavns bestyrelse.
I min fritid er jeg formand for en lokal fodboldklub med 200 medlemmer. Jeg er gift og har tre dejlige børn på 20, 11 og 8 år og nyder at bruge tid med min familie.

Hvad kendetegner og gør dig til en god faglig sekretær og HB-medlem for over de 6000 pædagoger og ledere i BUPL Storkøbenhavn?
Jeg er nysgerrig, og jeg leder altid efter den bedste løsning. Jeg stiller krav til mig selv og min arbejdsplads, og er åben og vil lytte til holdninger og meninger. Jeg prøver at skabe overblik, og vil gerne argumentere for mig selv og mine kollegaer. Jeg er pædagog og elsker mit fag, men jeg savner at vi får den anerkendelse, vi fortjener. Jeg er klar som faglig sekretær for BUPL. I samarbejde med FTR, TR, AMR, ledere og BUPL Storkøbenhavn vil jeg udfordre den politiske dagsorden i vores kommuner. Jeg har endnu ikke det store kendskab til HB, men jeg vil gerne finde ud af, hvad der rører sig der. Jeg vil bestræbe mig på at være stærk lim mellem HB og BUPL Storkøbenhavns medlemmer. Medlemmer skal mærke, at vi er tæt på. Vi skal være en stærk fagforening.

Hvad er, efter din mening, de tre vigtigste udfordringer for vores medlemmer, som BUPL Storkøbenhavn skal arbejde med?
Arbejdstidsaftaler: Det kan være svært som TR at forhandle sig til gode vilkår. Der er mange bump på vejen, før en aftale kan være på plads, men jeg tror på, at jo flere aftaler vi kan få på politisk/forvaltnings plan, jo nemmere vil det blive at skabe bedre vilkår og styrke arbejdsmiljøet lokalt.

Inklusion: Der kommer mange børn, som bliver udfordret, når de skal fungere i klasserne/institutionerne. Både i klasserne, på institutionerne og i gruppeordningerne skal der sikres bedre normering samt bedre faglig sparring og supervision.

Fritidspædagogikken: Jeg tror på, at vi som faggruppe har mange kompetencer, vi ikke får brugt optimalt i vores hverdag. Det sunde fritidsliv, hvor pædagogerne har mulighed for at skabe frirum til børnene, forsvinder i dårligere normering og forkortet åbningstid.

Hvad er efter din mening, de vigtigste udfordringer BUPL og BUPL Storkøbenhavn som organisation står over for?
Pædagoguddannelsen: Jeg mener, at de studerende har for dårlige vilkår på pædagoguddannelsen. For lidt undervisning, mangel på musisk/kreative fag, mange skiftende undervisere samt at målene for praktikken ikke altid stemmer overens med, hvad der forgår i virkeligheden, og derved ikke er relevante og kan styrke de studerende i praksis. Vi uddanner kvantitet frem for kvalitet.

Løn og vilkår: Jeg tror på, at vi kan ændre det som tjenestemandsreformen i 1969 gjorde ved vores lønninger. Vi kan få en fair løn ift. vores fag, men jeg kunne godt tænke mig, at vi får fokus på egne rækker. Jeg mener, at vi kan være mere nysgerrige på, om mænd og kvinder tjener ens i den samme stilling, og på om der er forskel på løn og vilkår, hvis man arbejder i 0-6 årsområdet, klub/SFO eller i et specialtilbud.

Andet du vil fremhæve?
Det er vigtigt, at vi inddrager viden fra vores medlemmer, og tager det med videre ind i vores politiske arbejde. Jordnær viden, der kan være med til at finde politiske løsninger, der bedre kan komme vores medlemmer til gode.

 

CINDIE CHRISTOFFERSEN

Kort om dig selv
Jeg hedder Cindie, og jeg er 45 år. Er gift og har 2 drenge.

Jeg blev uddannet pædagog i 2002 og har været ansat i Ballerup Kommune i 16 år (7 år som tillidsrepræsentant).

Jeg er pædagogisk meningsdanner fra 2014, og siden da har jeg ytret mig forskellige steder, såsom i aviser, radioer og til forskellige konferencer.

Jeg blev valgt ind i BUPL Storkøbenhavns bestyrelse i 2015.

I 2017 blev jeg valgt som fællestillidsrepræsentant.

Jeg arbejder benhårdt for pædagogerne og for at forbedre vores arbejdsvilkår og løn og for at sikre ordentlige rammer omkring vores arbejde, så det kommer børn og unge til gavn. For at styrke min indsats i det fagpolitiske lederskab tager jeg en diplomuddannelse i ledelse. Den færdiggør jeg i foråret 2022.

Hvad kendetegner og gør dig til en god faglig sekretær og HB-medlem for over de 6000 pædagoger og ledere i BUPL Storkøbenhavn?
Jeg er pædagog helt ind i hjertet. Jeg brænder for det fagpolitiske arbejde. Jeg ser mig selv som en person, der står stærkt, også når det bliver svært. Jeg går forrest. Jeg har nemt ved at danne relationer og indgå i større samarbejdsflader. Når I vælger mig, får I en pædagog, der med hjertet kæmper for bedre arbejdsvilkår. Mine værdier kendetegner min måde at arbejde på. Jeg er optaget af at inddrage andre, så vi spiller hinanden gode. Jeg gør mit ypperste for at løse tingene i fællesskab. Jeg går ydmyg til mine arbejdsopgaver og ser tingene fra flere perspektiver, før jeg træffer beslutninger. Uretfærdighed i pædagogernes arbejdsvilkår er min ”indre ild” og min drivkraft.

Hvad er, efter din mening, de tre vigtigste udfordringer for vores medlemmer, som BUPL Storkøbenhavn skal arbejde med?
De største udfordringer er vores normeringer, arbejdsmiljø og løn. Gode normeringer er afgørende for, at vi kan lykkes, så vi med vores faglighed kan sikre børns dannelse, trivsel, læring og udvikling. Som pædagoger ved vi, at normeringer er afgørende for vores arbejdsmiljø. Når der er tid til det enkelte barn, opnår vi en større stolthed og tilfredshed i at kunne udføre vores arbejde. Derfor er det pædagogikken, der skal styre. Pædagogerne er altid de professionelle omkring børn. Børnefællesskaberne er under pres, og derfor skal økonomien tildeles, så det passer til den pædagogiske opgave – så alle børn bliver en del af et fællesskab. Vores løn skal afspejle den store samfundsopgave, vi løser, og vi skal have hævet lønnen, så den svarer til vores uddannelsesniveau.

Hvad er efter din mening, de vigtigste udfordringer BUPL og BUPL Storkøbenhavn som organisation står over for?
Vi skal styrke fællesskabet udadtil og indadtil. Jeg mener, at vi som organisation skal meget mere ud til medlemmerne og være i dialog. Men vigtigst af alt: Der skal handles, og medlemmerne skal kunne se og mærke de forandringer, en fagforening kan bidrage til. Det er vigtigt at få alle med i det stærke fællesskab, en fagforening er. BUPL skal gå forrest og vise nye veje. Samtidig skal vi huske dem, der lagde grundstenene, som vi bygger videre på. BUPL Storkøbenhavn skal ihærdigt fortsætte det strategiske arbejde i kommunerne. Vi skal præge kommunernes dagsordener for at skabe de bedste vilkår ude i praksis.

Andet du vil fremhæve?
Specialområdet, hvor vi har mange gruppeordninger, er under pres. Der er behov for, at vi som fagforening har større fokus på at understøtte arbejdet på området.

Der er brug for et tættere samarbejde mellem fællestillidsrepræsentanterne og lederforeningen. Vi har et fælles ansvar for at sikre, at vi kan rekruttere ledere til lederstillinger i fremtiden. Stærke ledere, der kan gå forrest og bidrage til en fælles vej. Vi skal arbejde for, at fællestillidsrepræsentanterne og lederne styrkes i at arbejde for fælles mål i kommunerne.

En af måderne at styrke samarbejdet på kunne være, at BUPL Storkøbenhavns bestyrelse sammenlægges med vores lokale lederbestyrelse.

Tilmeld dig Generalforsamling 2021 i Albertslund kl. 18

Valg på GF21 – Du kan også stille op