Storkøbenhavn: Har I husket at passe på pædagogerne?


Kære borgmestre og lokalpolitikere. Mens der bliver snakket om nedlukning, tidlig juleferie med mere, så er pædagogerne stadig på arbejde, og SFO-børnene er den aldersgruppe, hvor smitten er størst. Så som formand i BUPL Storkøbenhavn er mit spørgsmål, om I har husket at passe på pædagogerne?


Opdateret d. 15. december 2021

Af Jon Olufson, formand i BUPL Storkøbenhavn

Pædagogerne løber rigtig hurtigt i daginstitutionerne, skolerne og specialskolerne, og jeg og BUPL Storkøbenhavn er stærkt bekymrede for, om de kan holde til det. Vores pædagoger og ledere har gennem hele pandemien vist, at de er der – som både front- og pædagogfagligt personale. Med den stigende smitte og en ny variant er der igen brug for at komme ordentlig igennem vinteren, men det kræver, at vi som ansvarlige politikere passer ordentlig på pædagogerne, så de kan passe ordentlig på børnene.

Pædagogerne oplever desværre at modtage børn fra familier med sygdom samt modtage børn, der selv er syge og har fået en panodil om morgenen. Mange pædagoger oplever samtidig at være overladt til store børnegrupper alene, da kollegaerne er syge, hjemsendte eller fordi de er nødt til at tage til testcentre i den anden ende af byen. Samtidig oplever de, at deres lærerkollegaer bliver sendt hjem fra skolerne, mens de bliver tilbage.

Der er brug for at anerkende pædagogerne i den her pressede tid bl.a. ved at passe bedre på dem! Derfor appellerer vi til, at I som lokalpolitikere anerkender og handler på, at der er brug for:

  • Større testkapacitet.
  • At følge formand for skolederforeningen Claus Hjortdals opfordring om, at der er brug for alle kræfter på skolerne. Pædagogerne skal ikke lades i stikken.
  • At der igen gives mulighed for dimensionering.
  • At kommunerne søger penge i ”krigskassen”, så der er nok ressourcer til ekstra vikarer og rengøring.

Kort sagt, at vi alle sammen passer bedre på hinanden bl.a. med mundbind, håndsprit og at blive hjemme ved sygdom, så vi i fællesskab kan gå julen tryggere i møde.