Storkøbenhavn: Glædelig jul og godt nytår


Corona har fyldt og fylder. Samtidig kigger vi tilbage på et år med flere politiske sejre. Pædagoger fylder på den politiske dagsorden lokalt og nationalt, og vi har har haft særlig fokus på rekrutteringsudfordringer, arbejdstidsaftaler, inklusion samt lønefterslæb og ligeløn. Læs formandens jule- og nytårshilsen til alle medlemmer i BUPL Storkøbenhavn.


Opdateret d. 22. december 2021

Af Jon Olufson, formand i BUPL Storkøbenhavn

Endnu et år er ved at være gået, og igen i år har det mildest talt været hektisk.

Corona
Om lidt siger vi farvel til endnu et år, hvor pandemien har plaget vores område. Vi har alle sammen råbt højt om manglende corona-kompensation, pædagoger der står alene med alt for store børnegrupper pga. fravær hos kollegaerne og et helt igennem presset område. Vi har fornylig været ude med et opråb om, at forældrene skal huske at passe på os pædagoger. Det opslag er nået ud til over 35.000 mennesker, og er blevet delt igen og igen. Vi har også skrevet et debatindlæg til borgmestre og lokalpolitikere i de 12 storkøbenhavnske kommuner. Et debatindlæg under overskriften Har I husket at passe på pædagogerne?, som også er gået viralt, og hvor vi bl.a. efterspørger større testkapacitet, mulighed for dimensionering, at nødpasning på skolen løses sammen med lærerne og midler til rengøring. De mange tilkendegivelser siger alt sammen noget om, at oplevelsen ude på institutionerne er, at der ikke bliver passet godt nok på os på arbejdet. Det fortjener vi ikke, og vi har alle sammen brug for at komme hjem til vores familier og holde jul uden corona.

Pædagoger på den politiske dagsorden
I 2021 har pædagogerne stået højt på den politiske dagsorden – ikke bare hos os, men også i samfundet – og hvor vores påvirkningsarbejde har ført til helt konkrete sejre. Senest er der lagt 1 mia.kr. til skoleområdet, hvor særligt midlerne til sociale normeringer, og en aftale om at udarbejde en normeringsopgørelse, har vores interesse.

Politiske sejre – kommunalvalg og kommunale budgetforhandlinger
Men også i forbindelse med kommunalvalget og de kommunale budgetforhandlinger, har vi opnået resultater. Vi havde tre mærkesager, vi kæmpede for at opnå resultater på: Mere end minimum, Rekruttering og pædagogandel samt Bedre normeringer på fritidsområdet. Og vi kan tilføje sejre på alle mærkesager:
Fire af vores kommuner tilførte flere midler til daginstitutionsområdet til bl.a. bedre normeringer. Tre kommuner prioriterede højere pædagogandel og rekruttering.
Tre kommuner prioriterede skoleområdet med bl.a. fuld kompensation for en kortere skoledag, hvilket medførte ekstra 7 mio. kr. til området.

Rekrutteringsudfordringer
I år 2030 mangler vi 14.000 pædagoger i Danmark for at følge med det stigende børnetal og Loven om minimumsnormeringer. Men særligt i vores område er rekrutteringsudfordringen stor, og vi har en fælles interesse med kommunerne i at løse den, hvilket er med til at åbne op for at komme med løsninger på, hvad der skal til for at løse udfordringen med manglende pædagoger i hver enkelt kommuner. Og dialogen er i gang. Vi har henvendt os til alle kommuner, og nogle af de elementer, vi har peget på, er løn, vilkår og forberedelse som vigtige parametre for at tiltrække pædagoger. Vi har som resultat af møderne lavet rekrutteringsaftaler i en del kommuner, og udover ovennævnte elementer er også indsatsen for at uddanne flere meritpædagoger og gøre praktikstederne mere attraktive for de studerende, blevet en del af løsningen.

Arbejdstidsaftaler
Kommunerne efterspørger kvalitet i de skole-, fritids-, special- og dagtilbud, hvor vi arbejder. Og det handler om vores faglighed. Men kvalitet i faglighed kræver forberedelse, og vi kæmper – og vi vil fortsat kæmpe for – at få landet gode arbejdstidsaftaler, der samtidig fremmer det gode arbejdsmiljø. Vi er især lykkedes på skoleområdet, og de sidste to år har vi indgået 8 aftaler. Vores mål er, at vi skal have indgået aftaler alle steder inden 2025 – også på dagtilbud

Inklusion
I dag har 6 gange så mange børn angst som for 20 år siden, 7 gange så mange børn har depression, 10 gange så mange børn har ADHD, og 10 gange så mange børn har en autismediagnose. Samtidig stiger antallet af voldstilfælde og trusler mod pædagoger, og arbejdsmiljøet har det mildest talt også svært.
Som fagforening har vi en særlig opgave i at påvirke rammerne for inklusion, og vi har fornylig afholdt en konference om netop inklusion. Vi er desuden i gang med at undersøge medlemmernes gode og dårlige erfaringer om inklusion og mellemformer sammen med BUPL Sydøst. De erfaringer skal vi bruge i påvirkningsarbejdet i kommunerne, så vi kan være med til at pege på de gode løsninger og forbedre arbejdsmiljøet i og omkring inklusionsopgaven.

Lønefterslæb og ligeløn
Til slut skal nævnes, at vi i BUPL Storkøbenhavn har kastet os ind i kampen mod lønefterslæb og for ligeløn, ligesom vi kæmper for et mere lige samfund, et samfund i balance, og hvor sammenhængskraften er noget, vi dyrker. Og har man lyst til at være mere aktiv som medlem på den dagsorden, er vi en del af initiativet ”Sammen om ligeløn”, som i det kommende år vil lave medlemsrettede aktiviteter og arrangementer.

2022
Jeg ser frem til et år, hvor vi kommer endnu tættere på en udmelding fra lønstrukturkomiteen, hvor corona forhåbentlig falmer i vores bevidsthed, og hvor vi kommer igennem med endnu flere af vores dagsordener!

Med tak for dagligt at vise, hvor vigtigt vores fag er, ønskes I alle god jul og godt nytår!