Storkøbenhavn: Borgmestermøder om minimumsnormeringer


BUPL Storkøbenhavn tog i foråret initiativ til besøg hos borgmestrene i de 12 storkøbenhavnske kommuner. Formålet med besøgene var at være med til at sikre, at Folketingets beslutning om at indføre minimumsnormeringer også skulle kunne mærkes ude i kommunerne – ude i institutionerne.


Opdateret d. 21. juni 2020

Folketinget besluttede i december 2019, at der skulle indføres minimumsnormeringer i landets daginstitutioner. En beslutning, som ifølge BUPL Storkøbenhavns formand Jon Olufson er en god start på genopretningen af børneområdet, men som bestemt ikke løser alle de normeringsudfordringer, der som følge af årtiers normeringsforringelser har ramt både børn og pædagoger, pædagogfaglighed og arbejdsmiljø.

Lang vej til ordentlig normering
”Loven om minimumsnormeringer sætter en stopper for yderligere besparelse på daginstitutioner, og er noget vi i BUPL længe har kæmpet hårdt for at opnå. Men der er stadig meget lang vej til en normering, hvor vi har tid nok til det enkelte barn og tid nok til at udøve god pædagogik uden at gå på kompromis med vores arbejdsmiljø,” siger Jon Olufson.

Møder med formand, faglig sekretær, FTR og borgmester
Folketingets beslutning betød, at der allerede fra 2020 var afsat penge til bedre normeringer i kommunerne (500 mio. kr. i 2020, 600 mio. kr. i 2021, 800 mio. kr. 2022, 1.200 mio. kr. i 2023, 1.400 mio. kr. i 2024 og 1,6 mia. kr. i 2025). For at sikre at pengene også bliver udmøntet fra start af – og til formålet, inviterede formand, faglig sekretær og fællestillidsrepræsentant borgmestrene til møde.

Møderne havde fokus på udmøntning, alle børn og flere pædagoger
”Med møderne ønskede vi at få en dialog om, hvordan vi sikrer, at pengene kommer ud til institutionerne og ikke bruges på kommunal administration. Vi ønskede en dialog om, hvordan loven om minimumsnormeringer bliver første skridt mod en bedre normering for alle børn. Altså et løft af alle institutioner. Sidst men ikke mindst, ønskede vi med møderne at sikre, at pengene går til pædagoger og et løft af kvalitet og faglighed – og ikke ”bare” bliver et øget antal hænder, men de rigtige hænder med den rigtige uddannelse,” siger Jon Olufson.

5 møder er afholdt – 4 er på vej
Som med så meget andet i Danmark satte corona/covid-19 en midlertidig stopper for mange planlagte aktiviteter. 5 møder er derfor pt afholdt, og 4 mere er i kalenderen. Desværre er der ifølge formand Jon Olufson stadig nogle kommuner, som har været svære at få i tale – og stadig er på trods af flere forsøg:

God dialog har præget møderne
”Dialogen med kommunerne har de fleste steder været både god og konstruktiv. Kommunerne er indstillet på, at pengene skal ud til institutionerne og give et tiltrængt løft af alle daginstitutioner. I Gladsaxe har vi desuden haft en dialog, hvor kommunen selv ønsker at fremrykke minimumsnormeringer, hvilket vi selvfølgelig bakker op omkring. Men lige nu er aftalen skruet sådan sammen, at hvis kommunen lægger ekstra penge i puljen i år, skal de også de kommende år lægge penge oveni.”

Forskellige tolkninger giver udfordringer
Møderne har også givet mulighed for at få drøftet og løst nogle af tolkningsvariationer af lovgivningen, der er opstået. Det gælder bl.a. i Hvidovre Kommune.
”I Hvidovre Kommune har man udmøntet en gammel rammebesparelse på daginstitutionerne i kølvandet på, at man får tilført midler fra minimumsnormeringspuljen. Vi er af den klare opfattelse, at det ikke er i overensstemmelse med reglerne for udmøntning af midlerne, og vores vurdering er, at Hvidovre Kommune kommer til at tilbagebetale 3,2 mio. kr. til staten, som så vil gå ud over både normeringer og kommunekassen. Men vi er i dialog med Hvidovre og håber på at få løst sagen snarest, så flest mulige midler kommer ud til børnene,” siger Jon Olufson.

3 kommuner mangler aftaler
I Hvidovre, Gladsaxe, Glostrup, Albertslund og Ballerup Kommune er der afholdt møder, mens der er sat møder i kalenderen med Vallensbæk, Brøndby, Høje-Taastrup og Furesø. De tre sidste kommuner, nemlig Herlev, Ishøj og Rødovre, har det endnu ikke været muligt at få en mødeaftale med.