Store daginstitutioner kræver bedre organisering


Ny forskning advarer mod daginstitutioner med over 100 børn. BUPL opfordrer kommunerne til at sikre ressourcer til bedre organisering og planlægning i de store institutioner.


Udgivet d. 27 februar, 2015

Flere og flere kommuner samler vuggestuer og børnehaver i store daginstitutioner, men det sker på bekostning af børns trivsel, læring og udvikling, viser ny rapport fra Aarhus Universitet.

Rapportens hovedkonklusion er, at der er en række udfordringer i store daginstitutioner i forhold til at udvikle pædagogisk kvalitet, og dermed give børnene gode muligheder for trivsel, læring og udvikling. Forskerne kan derfor ikke anbefale, at kommunerne opretter store daginstitutioner med 100 børn eller mere.

Ifølge Elisa Bergmann, formand for BUPL, bør rapporten bør få advarselslamperne til at blinke ude i kommunerne. Daginstitutionernes størrelse er et område, som har undergået store forandringer de senere år, men som rent forskningsmæssigt ikke har været ordentligt belyst.

“De nye resultater er et vink med en vognstang til kommunerne om at sikre ressourcer til bedre organisering og planlægning i de store daginstitutioner. Det er vigtigt, at pædagogerne kan give børnene tryghed og nærvær både i store og små daginstitutioner. Fokus er i for høj grad gledet over på økonomi og stordriftsfordele i stedet for at være på børnene, som er dem, det hele handler om,” siger Elisa Bergmann.

I de store institutioner er der typisk flere børn på mindre stuer og færre voksne. Børn i store institutioner står også mere i kø, venter og irettesættes mere på grund af en strammere og mindre fleksibel struktur, lyder konklusionen i rapporten. For pædagogernes vedkommende fastslår rapporten, at de har mere belastende arbejdsvilkår i store institutioner på grund af større grupper i mindre rum. Pædagogerne arbejder mere ud fra struktur end pædagogiske overvejelser og børnenes behov i store institutioner.

“Når mange ansatte skal koordinere med hinanden, er det vigtigt, at pædagogerne sikres en ordentlig forberedelse. Derudover skal det stadig være muligt at dele børnene op i små børnegrupper i løbet af dagen. Vi ved jo fra vores medlemmer, at der er flere store daginstitutioner, hvor hverdagen fungerer godt, hvor børn og personale trives, og hvor der er stort fokus på at skabe det nære miljø i det store fællesskab. De gode eksempler skal i højere grad deles mellem de enkelte kommuner,” fortæller Elisa Bergmann.

Hun vil på baggrund af rapportens resultater tage kontakt til Kommunernes Landsforening samt børneminister Manu Sareen for at sikre, at politikerne er opmærksomme på udfordringerne i de store daginstitutioner.

 

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand for BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Michael Andersen, presseansvarlig i BUPL, tlf.: 23 44 53 83

Læs rapporten “Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner” (pdf).