Store børn og unge ramt af nye besparelser i København


Der var allerede store besparelser på spil for fritids- og klubområdet ved efterårets budgetforlig i København. Men nu rammer nye besparelser de større børn og unge. ”Der er en bevægelse i gang på børne- og ungeområdet, som underminerer det pædagogiske arbejde med børnene på den lange bane,” siger formand for BUPL Hovedstaden Henriette Brockdorff.


Opdateret d. 21. januar 2019

Nye beregninger viser, at der skal spares 5 millioner kroner på de store børn og unge, når en ny rammebesparelse bliver virkelighed i 2019. Omregnet svarer det til en reduktion af yderligere 14 pædagoger. Det fremgår af Københavns Kommunes budgetvejledning for 2019. Og det er udtryk for en tendens, hvor tilbuddene for de store børn og unge langsomt udvandes, mener Henriette Brockdorff:

”Vi ved fra forskning, at det kan betale sig at investere i højkvalitetsinstitutioner til de mindste borgere. Men vi ved også, at man udhuler den positive effekt af tidlige investeringer, hvis kvaliteten forringes senere i børnenes og de unges liv,” siger Henriette Brockdorff.

Ved budgetforliget i efteråret var børn helt ned i børnehavealderen og hele vejen op til fritidsinstitutioner og klubber med til at betale for en investering i vuggestueområdet. Den vuggestueinvestering, der nu desværre er udhulet af et kludetæppe af besparelser, som politikerne i København har vedtaget. Så det er svært at finde lyspunkter for det fremtidige pædagogiske arbejde med børnene og de unge i København, siger Henriette Brockdorff:

”Lige nu er det svært at spotte de politiske visioner for børne- og ungeområdet i København. Børn og unge er sårbare i de unge år. I fritidshjem og klubber får børn og unge mulighed for at skabe sunde relationer og være en del af et fællesskab og et frirum med andre børn og unge. Der kan tilbydes et alternativ til konkurrencekulturen, sættes ind mod ensomhed og iværksættes forebyggende indsatser. København har behov for et kvalitetstilbud, der favner alle. Men kvalitetstilbud rimer ikke på besparelser. Vi har en unik mulighed for at støtte, hjælpe og udvikle de børn og unge, der benytter fritidsinstitutionerne, men den mulighed forpasser vi,” siger Henriette Brockdorff.

Stort indhug i budgetterne til de store børn og unge

Samlet set står hele fritids- og klubområdet overfor besparelser på cirka 17 millioner kroner. I tillæg til den nye rammebesparelse på 5,8 millioner kroner, skal institutionerne spare 6,1 millioner kroner på ferielukningen, hvor fritidshjem og fritidsklubber skal holde lukket tre uger i sommerferien. Der er der besparelser forklædt som effektiviseringer i form af projektet ’Arbejdsplads i fokus’. Projektet skulle have givet en effektivisering ved blandt andet lavere sygefravær. Institutionernes budgetter reduceres med 2,6 millioner kroner til trods for, at den forventede effekt ikke er blevet påvist. Sidst frafalder en tidligere bevilling til udvidede åbningstider på klubområdet svarende til 2,6 millioner kroner.

SE OGSÅ: “Vrede københavnske vuggestuer” (TV2 Lorry)

LÆS OGSÅ: “København sparer massivt på børneområdet”

LÆS OGSÅ: “Besparelser: Børnehaver får svært ved at indfri forventninger til ny pædagogisk læreplan”

LÆS OGSÅ: “Åbent brev til politikerne: Der skal spares på børneområdet igen – kan det virkelig være rigtigt?

SE OGSÅ: “Kommune svinger sparekniven over børnehaver” (TV2 Lorry)

SE OGSÅ: “Historisk mange forældre er bekymrede over børnehavebesparelser” (TV2 Lorry)