Stor forskel på kvaliteten i de midtsjællandske daginstitutioner


Der er ikke nogen forskel på, hvad børn har brug for af voksenkontakt og støtte, når de er små. Der er heller ikke forskel på den samfundsmæssige nytte af en tidlig, kvalitetsfyldt indsats. Men der er stor forskel på de tilbud, kommunerne giver de mindste borgere og deres forældre. BUPL Midtsjælland har regnet på, hvor stor forskellen er.


Opdateret d. 27. november 2017

PRESSEMEDDELELSE

Der er bred enighed om, at de rigtige investeringer i små børn giver et samfundsmæssigt afkast på omkring 10%. Det viser den såkaldte Heckmann-kurve, som den nobelpristagende økonom, James Heckmann, står bag:

Heckman-kurven

Her kan du se forskellen: 

Greve: 33.870.423 kr.
16 %-point fra BUPL’s mål

Holbæk: 31.445.558 kr.
12 %-point fra BUPL’s mål

Kalundborg: 32.225.247 kr.
22 %-point fra BUPL’s mål

Lejre:  6.343.463 kr.
8 %-point fra BUPL’s mål

Odsherred: 8.381.220 kr.
11 %-point fra BUPL’s mål

Roskilde: 27.220.278 kr.
7 %-point fra BUPL’s mål

Slagelse: 26.429.211 kr.
11 %-point fra BUPL’s mål

Solrød: 12.767.893 kr.
14 %-point fra BUPL’s mål

Sorø: 12.617.887 kr.
13 %-point fra BUPL’s mål


Kort forklaring på tallene i skemaet
Det absolutte tal er det beløb, som den enkelte kommune mangler at investere for at have en høj kvalitet i dagtilbuddene.

Procenttallet er den procentdel, som budgettet til daginstitutioner i den enkelte kommune skal stige med, for at nå den høje kvalitet.

Dvs:
Roskilde kommune har den højeste kvalitet, og mangler kun at forhøje budgettet med 7% for at få høj kvalitet – og derudover sparede udgifter på de små borgere, når de bliver ældre.

Kalundborg kommune har den laveste kvalitet, og mangler at forhøje budgettet til daginstitutioner med 22% for at have høj kvalitet i dagtilbuddene – og for at sikre de små borgere en så god start på livet, at de klarer sig bedre, når de bliver ældre.

Vi har lagt en standardinstitution med 20 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn ind som udgangspunkt for beregningen og kvalitetsmålet er vores krav om minimumsnormeringer:
1:3 og 1:6 børn pr. pædagog, god ledelse og en pædagogandel på 80%
er BUPLs mål for høj kvalitet i dagtilbuddene.

For flere informationer:

Kontakt Bertha Langhoff Hansen, formand for BUPL Midtsjælland, på: 2964 0478

For spørgsmål til tallene og beregningsmetoden, kontakt faglig konsulent Jørgen Grüner på: 2024 2118.