Stop lukningen af klubber og SFO’er i sommerferien


BUDGETFORHANDLINGER: Politikerne på Frederiksberg skal beslutte, om de igen vil svinge sparekniven over SFO’erne og klubberne.


Opdateret d. 12. september 2018

De frederiksbergske klubber og SFO’er har i årenes løb stået forrest i køen, når der skal spares på kommunens budgetter. Politikerne skal nu igen tage stilling til et spareforslag om, at klubberne og SFO’er skal holde lukket i en ekstra uge i sommerferien, så der er lukket i fire sammenhængende uger. En enkelt klub og en enkelt SFO vil være åbne for såkaldt nødpasning. Det kan få store konsekvenser for det pædagogiske arbejde med børnene og de unge. Erfaringerne er, at kommunens børn og unge i ringe grad vil benytte det fælles tilbud i perioden. I stedet er der risiko for, at nogle børn og unge opsøger andre og mindre konstruktive fællesskaber uden pædagogisk tilstedeværelse.

For de små nystartede maj-børn i SFO’erne betyder det, at de skal benytte en ukendt SFO i en ekstra uge i sommerferien, for det er de færreste forældre, der har mulighed for at holde fire ugers sammenhængende sommerferie. Det vil presse familierne og vil ramme sårbare børn og børn i udsatte positioner. En kæmpe service- og kvalitettsforringelse for forældre og børn.

Læserbrevet er skrevet af Mia Skou Jørgensen, næstformand i BUPL Hovedstaden, og det er bragt i Frederiksberg Bladet.

Følg facebooksiden ‘STOP nedskæringer af SFO og klubber på Frederiksberg‘.