Social indsats må ikke bremse minimumsnormeringer


BUPL Sydøst støtter i hovedtræk Ringsteds forslag om at styrke indsatsen for socialt udsatte børn, men modellen opleves problematisk, siger Jacqueline Sporon-Fiedler.


Opdateret d. 18. maj 2020

Børne- og Undervisningsudvalget i Ringsted skal dags dato behandle et forslag om ændret tildeling på dagtilbudsområdet. Med forslaget ønsker man at gøre en ekstra indsats for børn og familier i udsatte positioner ved at tage 3 millioner kroner fra de normale normeringer og bruge dem på sociale normeringer.

BUPL Sydøst støtter forslagets formål: En styrket indsats for udsatte børn. Problemet er bare, at indsatsen ikke finansieres ordentligt og fair. Der er nemlig lagt op til, at pengene bliver taget fra de institutioner, der primært søges af børn med en normal eller god hjemmebaggrund.

– Finansieringsforslaget er udtryk for et nulsumsspil, hvor nogle institutioner vil opleve at skulle afgive penge, siger Jacqueline Sporon-Fiedler, faglig sekretær i BUPL Sydøst.

I forslaget lægges der endvidere op til, at “hullerne” fra omfordelingen kan blive dækket af de nye midler fra den nationale aftale om minimumsnormeringer, men intentionen i Christiansborg-aftalen har aldrig været at lappe huller, forklarer Jacqueline Sporon-Fiedler.

– Meningen med pengene fra puljen til minimumsnormeringer er, at de skal mærkes som forbedringer overalt og bringe institutionerne nærmere et vedtaget minimum. Ringsted Kommunes tildelingsmodel udhuler efter vores vurdering effekten af de ressourcer, der er tiltænkt minimumsnormeringer, siger hun og tilføjer:

– Hvis Ringsted Kommune ønsker at gøre en ekstra indsats for børn i udsatte positioner, foreslår vi at gå hele vejen og finansiere det med en ekstra bevilling. Ikke ved at tage fra institutioner, som i forvejen har behov for forbedringer i form af øget normering.

Når det er sagt, rummer forslaget også mange positive elementer. BUPL Sydøst kvitterer for kravet om, at institutionerne ansætter uddannede pædagoger til at løfte den sociale indsats. Uddannet personale er afgørende for at nå i mål med det pædagogiske arbejde med børn i udsatte positioner.

Du læse hele BUPL Sydøsts høringssvar til Ringsteds Børne- og Undervisningsudvalg her