Status på OK21


Forhandlingerne om OK21 har nu været i gang en god måneds tid, og det er tid til at gøre en lille status, inden de afgørende forhandlinger indledes d. 12. februar. Kort fortalt er status, at alt fortsat er i spil. Det gælder både på det generelle bord, hvor man forhandler om lønrammen, pension osv., men også på det branchespecifikke bord, hvor BUPL sidder og forhandler udelukkende om emner, der vedrører sig pædagogernes hverdag og vilkår.


Opdateret d. 04. februar 2021

Hvad går vi efter?
Vi ved, at særligt hele lønaspektet, professionsdelen og fritidsområdet har stor interesse fra vores midtsjællandske pædagoger. Der er behov for en mærkbar lønstigning, der gerne skulle tage hul på at løse ligelønsproblematikken.

Der er behov for, at pædagogerne får den nødvendige tid og plads til at udfolde og udvikle den pædagogiske profession, og specifikt på fritidsområdet er der i den grad behov for bedre arbejdstidsregler, udvidelse af professionen og brugen af pædagoger ind i undervisningsdelen samt mere pædagogfaglig ledelse.

Det er alle elementer, vores forhandlere kæmper hårdt for i de igangværende forhandlinger.

Derudover fylder seniorområdet og TR/MED-systemet også i forhandlingerne.

KL har været afvisende
KL har indtil videre været meget afvisende overfor vores krav og ønsker. De går efter fleksibilitet og en samfundsøkonomisk ansvarlig ramme. Men KL ved også godt, at det er på høje tid, at pædagogfaget bliver gjort langt mere attraktivt, så rekrutteringsgrundlaget kan sikres de kommende mange år, hvor der bliver brug for op mod 10.000 flere pædagoger.

En god og retfærdig løn, tid til pædagogfaglig udfoldelse og refleksion samt god pædagogfaglig ledelse tæt på er afgørende elementer for at sikre, at dem, der er i faget i dag, har lyst til blive, og at de unge, der de kommende skal vælge, hvilken karriere de ønsker at følge, vælger vores fag til.

OK21 ude på arbejdspladsen
Midt i denne corona-tid håber vi, at I har tiden og overskuddet til også at drøfte OK21 ude på arbejdspladsen. Det kan give anledning til refleksion og erfaringsudveksling, og det kan give mange aha-oplevelser og mod på at gå videre med sager – både til os i forbindelse med selve forhandlingsarbejdet, men også til arbejdsgiver, så man lokalt forsøger at tage højde for udfordringer og muligheder.

Din TR’er er en vigtig samarbejdspartner her. Gå til din TR, hvis du har spørgsmål eller gerne vil komme med input, og de vil tage det videre. TR’erne bliver også særskilt informeret omkring OK21-forhandlingerne og vil få en grundig gennemgang, når der foreligger et forhandlingsresultat.

Når den tid kommer, så skal forhandlingsresultat til en såkaldt urafstemning blandt alle pædagoger. Vi opfordrer alle til at afgivne deres stemme til urafstemningen. Dette for vise arbejdsgiverne, at overenskomster betyder noget for os, og at vi værner om både vores arbejds- og professionsvilkår.

Læs mere:
Du kan læse mere om tal og fakta samt vores krav i forbindelse med OK21-forhandlingerne på vores hjemmeside: OK21- din overenskomst

Følg også med på BUPL-formand Elisa Rimplers blog, hvor hun løbende fortæller om blandt andet de igangværende OK21-forhandlinger.