Stadig lang vej til minimumsnormeringer


Nye normeringstal fra Danmarks Statistik siger ikke ret meget om virkelighedens normeringer på rød og blå stue. Men de viser dog, at der er meget lang vej til de minimumsnormeringer, der skal sikre, at børnene i landets vuggestuer får den omsorg, tryghed og trivsel, de har brug for.


Udgivet d. 25. september 2019

Nye normeringstal fra Danmarks Statistik viser, at flertallet af landets kommuner fortsat er meget langt fra at opfylde et acceptabelt minimum for antallet af pædagogisk personale til børnene.

Den nye opgørelse viser, at normeringerne i vuggestuer og børnehaver er blevet forringet i lidt over en fjerdedel af landets kommuner. Overordnet har normeringstallet ikke flyttet sig, men der mangler i dag 4.000 pædagoger, hvis vi skulle opretholde det samme normeringsniveau som for ti år siden. Samtidig står vi overfor et stigende børnetal og øget behov for pædagoger.

”Normeringerne er på et historisk lavpunkt. Det understreger endnu engang behovet for, at kommunerne sætter en prop i besparelserne på børneområdet straks, og at regeringen følger op med en ambitiøs børneplan på finansloven, der lægger en bund med lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutionerne, der kan mærkes allerede næste år,” fastslår Elisa Rimpler, formand for BUPL.

Opgørelsen fra Danmarks Statistik viser det overordnede forhold mellem personale og børn i kommunerne. Den medregner både institutionsledere, studerende og vikarer – og tager ikke højde for hverken sygefravær eller åbningstid. Derfor skal opgørelsen forbedres, så den kan danne grundlag for indførslen af præcise minimumsnormeringer, mener BUPL-formanden.

”Normeringsopgørelsen er langt fra den virkelighed, som børn, pædagoger og forældre oplever i hverdagen på rød og blå stue. Det kan vi ikke være tjent med, når politikerne i flæng misbruger den nuværende opgørelse til at tegne et billede af, at normeringerne er meget bedre, end de i virkeligheden er,” siger Elisa Rimpler.

Hvis man trækker lederne ud af opgørelsen, sådan som BUPL har gjort på baggrund af en regnemetode fra Danmarks Statistik, er det tydeligt, at der er lang vej til et acceptabelt minimumsniveau i rigtig mange kommuner. Og der er stor forskel på niveauet afhængigt af, hvor i landet børnene vokser op.

”Børns ret til et godt børneliv må ikke afhænge af postnummeret,” siger BUPL-formanden, der også er bekymret over, at normeringsopgørelsen viser, at andelen af pædagoger i daginstitutionerne på landsplan fortsat ligger under 60 procent.

”Vi ved, at høj faglighed sammen med gode normeringer er de to vigtigste forudsætninger for høj kvalitet i børnenes hverdag. Derfor bør der være en høj andel faglærte pædagoger på stuerne, som kan sikre trivsel og læring. Når regeringen vedtager loven om minimumsnormeringer, er det helt afgørende, at kommunerne også forpligtes til at øge pædagogandelen,” siger Elisa Rimpler.

Fakta

•Tallene fra Danmarks Statistik er baseret på tal for personale (fuldtid) i kommunernes daginstitutioner i forhold til antallet af indskrevne børn i 2018. Statistikken tager ikke højde for forskellen mellem de enkelte institutioner. Den medregner også ledere som pædagogisk personale, og der tages ikke forbehold for sygedage, vikarer, den tid, pædagoger bruger på efter- og videreuddannelse, eller at personalet skal dække en åbningstid på ca. 52 timer, selvom de har en arbejdsuge på 37 timer. Derfor er det typisk få timer om dagen, hvor pædagogerne er fuldtallige på stuerne.

•Danmarks Statistik inkluderer ledere, hvilket BUPL ikke mener er retvisende, da ledere bruger størstedelen af tiden på ledelsesopgaver – ikke tid med børnene. BUPL har derfor valgt at offentliggøre tallene fraregnet daginstitutionsledere. BUPL tager forbehold for fejl i Danmarks Statistiks opgørelse og indberetningen fra kommunerne.

•BUPL mener, at den nye opgørelsesmetode skal tage udgangspunkt i den nuværende metode, men tage højde for flere af de faktorer, som påvirker hverdagen i daginstitutionerne. På den måde kan statistikken bedre danne grundlag for retningslinjer for minimumsnormeringer i institutionerne.

•Se Danmarkskortene her: Normeringstal 2018