Nyt om arbejdsforhold på børne- og ungeområdet under Coved-19 (Aarhus)


Spørgsmål og svar om arbejdet på Børn og Unge området i Aarhus Kommune


Opdateret d. 10. september 2020
DREJEBØGER

Pr. 1. september har forvaltningen udsendt nye drejebøger:

Børn og Unge-forvaltningens drejebøger (detvigoer.aarhus.dk)

BUPL ÅRHUS INFORMATIONER I FORBINDELSE MED COVID-19

11. august 2020: Brev til 2 ministre

Til Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil samt
Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke

Århus står nu i en særlig situation. Vi tillader os en henvendelse, da det har bragt det pædagogiske område i Aarhus i en svær situation.
Det pædagogiske område i Aarhus vil gøre alt for at medvirke til at hindre smittespredning, men det kræver de rette rammer, retningslinjer og bekendt-gørelser samt ressourcer til øget rengøring og små børnegrupper. De skær-pede retningslinjer, området arbejdede med før sommerferien, var en stor del af at hindre smittespredning; de må genindføres helt eller delvist i den nu-værende situation.
Der skal handles lokalt, og det bliver der også. Men den lokale handling kræver central fokus. Indgrebet i Aarhus er nødt til at blive fulgt op af lovgiv-ning og en økonomisk håndsrækning fra statens side, der sikrer det ekstra personale, der skal til for at sikre de små børnegrupper, så smittespredning undgås. Derudover er der brug for ressourcer til at sikre bedre rengøring og ressourcer til at indrette uderummet bl.a. med ly for hedebølgen.
Vi henvender os naturligvis også til Aarhus Kommune med denne opmærk-somhed, men er klar over, at det ikke kan dækkes af kommunen alene.
Det centrale og det lokale niveau skal fortsat arbejde sammen for at stoppe smittespredningen. Det kan ikke alene håndteres lokalt.
Vi anmoder derfor om, at der tilføres tilstrækkelige ressourcer til kommunen til at sikre et sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsliv og et sikkert og trygt mil-jø for børn og unge i Aarhus Kommune, når smitten spreder sig, og der fore-tages statslige indgreb.

Med venlig hilsen Marianne Gilbert Nielsen, formand BUPL Århus

Henvendelsen er også sendt til Rådmand Thomas Medom og Direktør Martin Østergaard Christensen, Magistratsafdelingen for Børn og Unge, Aarhus Kommune samt forbundsformand Elisa Rimpler, BUPL.


Nyhedsmail 11. august 2020

Velkommen tilbage fra ferien, og velkommen til alle nyuddannde, der nu er med i BUPL Århus fællesskabet.

Covid-19 – Aarhus
Vi starter op igen med en ny og uforudsigelig situation pga. Covid-19 udviklingen i Aarhus. Pædagoger og ledere skal igen stå forrest og tage samfundsansvar og tage imod børn, unge og forældre, som det også var tilfældet før ferien – og i ferien.

Myndighederne har grebet ind i Aarhus, og BUPL Århus mener, at de initiativer, der skal til for at hindre smittesspredningen i Aarhus må være et fælles anliggende mellem de lokale og centrale myndigheder.
Derfor har BUPL Århus i dag afsendt et brev til Børne- og Undervisningsministeren og Sundheds- og Ældreministeren om, at situationen i Aarhus kræver, at der sættes ressourcer af, og at de skærpede retningslinjer, vi havde før ferien, genindføres helt eller delvist med det formål at også institutionsområdet kan være med til at hindre smittespredning.

BUPL Århus presser også på overfor Aarhus Kommune, og der ér lydhørhed fra Rådmand Thomas Medom, som allerede er på banen med følgende melding: “Vi skal sammen gøre alt, hvad vi kan inden for de gældende rammer, så vi får smittetrykket ned. Derfor frigør jeg nu ressourcer til mere rengøring som kan sikre god hygiejne og flere medarbejdere, der i den aktuelle situation kan hjælpe med at sikre, at retningslinjerne bliver overholdt i skoler, dagtilbud og fritidstilbud.” (Pressemeddelelse 10. august 2020).

Vi oplever her den første dag, at vi får henvendelser vedr. gravide og vedr. medlemmer i risikogruppen. Derfor er vi på vej med en henvendelse til Børn og Unge forvaltningen.

Vi vil gerne opfordre til, at I henvender Jer, hvis jeres arbejdsplads eller I selv står i aktuelle problemer, I har brug for hjælp til. De henvendelser, vi får, er med til at danne baggrund for det arbejde vi gør, og de krav vi stiller til Aarhus Kommune.
Henvendelse til BUPL Århus kan ske via aarhus@bupl.dk – 3546 5650 – eller via ‘Min side’ på www.bupl.dk


Nyhedsmail 2. juni 2020

Nu er vi 3 uger inde i genåbningens fase 2. I fagforeningen får vi nu igen masser af henvendelser fra Jer, der handler om generelle spørgsmål om løn, samarbejde, vilkår og rettigheder; og kun få henvendelser der handler om regler og instrukser i forbindelse med corona. I skal endelig fortsat kontakte os med spørgsmål om både corona og det generelle.
I skal også huske at bruge Jeres tillidsvalgte, dvs. tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter; de kan hjælpe jer, og de kan gå videre til os.
Netværk for arbejdsmiljørepræsentanter og TR-møder
I ugens løb har der været møder mellem BUPL og arbejdsmiljørepræsentanterne. Vi mødtes online for at høre, hvad arbejdsmiljørepræsentanterne er optaget af i øjeblikket og for at høre hvordan det går. De ca. 40 AMR der har deltaget denne uge har sat stor pris på den sparring de kan give hinanden.
Tillidsrepræsentanterne mødtes virtuelt i sidste uge. Formand for BUPL Århus, Marianne Gilbert Nielsen holdt oplæg og tillidsrepræsentanterne fik talt om OK21, generalforsamling i BUPL og corona. Det fungerede godt, alle havde mulighed for at komme til orde; det viser sig at man kan nå meget på 1 time!
Lige nu er der fokus på at få arbejdet til at fungere under corona, og på at få samarbejdet i MED-udvalgene til at fungere. Indtrykket fra møderne er, at der overordnet set er et godt samarbejde mellem leder, TR og AMR.
Løsningerne skal findes i fællesskab, og der spiller din arbejdsmiljørepræsentant, og din tillidsrepræsentant en stor rolle; så tag kontakt til dem, hvis du har bekymringer vedrørende forholdene på din arbejdsplads.
Stor tak til jer der har givet tid til, at arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter kan mødes.
Udmeldelser af SFO
Under corona er der desværre nogle børn, der er blevet meldt ud af SFO´erne. I den forbindelse har vi bl.a. skrevet et læserbrev sammen med Rådmand Thomas Medom om fordelene ved at gå i SFO. I læserbrevet lyder det: SFO’en er garant for fællesskabet, for at børn ikke ender i krog alene, men kan være i et levende miljø på en granitgrund af stærk pædagogik. SFO’erne har en naturlig og tæt sammenhæng med skolerne, men er ikke en forlængelse af skoledagen. Her er plads til at være, og til børns selvinitierede og selvvalgte. Godt hjulpet af kompetente pædagoger, som er dedikeret til lige netop den opgave.
Vi forventer at læserbrevet kommer i avisen i næste uge.
Vilkårsundersøgelse
Lige nu, og indtil den 11. juni, undersøger vi igen vilkårene på de pædagogiske arbejdspladser. Vi håber, du vil bruge nogle minutter på at svare, så billedet af genåbningen bliver så dækkende som muligt. Undersøgelsen landede i din mail i søndags. Hvis du ikke kan finde den i indbakken, kan du prøve at tjekke spam-mappen. På www.bupl.dk/vilkår kan du læse mere om undersøgelsen og få et nyt link til undersøgelsen, hvis du ikke har modtaget den.
Konferencer
I BUPL Århus afholder vi hvert år 10-12 konferencer og temadage med fokus på pædagogisk arbejde. I 2020 er de fleste af disse konferencer blevet rykket til 2021. Det er muligt at tilmelde sig allerede nu, men være altså særlig obs. på, at datoen for konferencen kan ligge over et år ude i fremtiden. Vi har skubbet konferencerne til 2021, for at I kan få mest mulig tid til at samle op og være nærværende på arbejdspladsen i den særlige post-corona tid vi regner med at være i, efter sommerferien.
I BUPL er vi optaget af, at de nye regler og rutiner ikke skal medføre et øget pres på Jeres arbejdssituation, så I skal endelig henvende Jer til os, hvis der er forhold, I gerne vil have vi arbejder med. Vi modtager allerede mange pointer fra Jer både via mail og pr. telefon, og det bliver alt sammen en del af grundlaget for det arbejde vi gør:
BUPL Århus, på aarhus@bupl.dk – 3546 5650 – eller via ‘Min side’.
Stor tak for indsatsen fra BUPL Århus.

Nyhedsmail 24. april 2020

Kære medlem
En daginstitution er ikke en børnekennel. Med den overskrift på DR.dk har BUPL bragt frem, at den nuværende situation ikke kan opretholdes i flere måneder, hvis fx vejret bliver dårligt, der bliver mangel på personale og flere børn møder frem.
Det er uhyre komplekst at organisere vilkår og rammer for både børn, personale og forældre. I øjeblikket forsøger BUPL at få opmærksomhed omkring at rammer og vilkår allerede nu er presset, og at der skal meget mere til, hvis forholdene ændrer sig.
Derfor har vi fra BUPL Århus i dag sendt et læserbrev til de lokale aviser, hvor budskabet er, at det er en kompleks opgave, der arbejdes med i de århusianske institutioner. Genåbningen giver faglige udfordringer, fordi den sundhedsfaglige logik udfordrer den pædagogiske opgave. Vi håber, I ser læserbrevet i Aarhus Stiftstidende i weekenden.
I ugen der er gået har vi sammen med Børn og Unge-forvaltningen sendt et brev til ledere og tillidsrepræsentanter på dagtilbudsområdet om arbejdstidsreglerne i denne særlige situation. Din leder eller tillidsrepræsentant er derfor nu opdateret i forhold til dilemmaerne omkring arbejdstid, hvis du skulle have spørgsmål hertil.
Sundhedsstyrelsen var i går ude med en præcisering af regler og retningslinjer for børn og voksne i daginstitutioner: – Selvfølgelig må man kramme og være barn. Der skal ikke være to meters afstand på legepladsen. Det er bizart. Et barn skal både kunne trøstes og skiftes, har Sundhedsstyrelsen præciseret overfor DR.
I løbet af ugen har arbejdsmiljørepræsentanterne modtaget en mail fra BUPL med 5 gode råd til, hvordan man kommer ordentligt i gang efter nedlukningen. Lokalt har lederforeningsbestyrelsen holdt møde for bl.a. at drøfte ledernes arbejdsmiljø.
Hvis du har spørgsmål til regler og retningslinjer, opfordrer vi til, at du tager en snak med lederen, tillidsrepræsentanten eller arbejdsmiljørepræsentanten.
I skal endelig henvende Jer til os, hvis der er forhold, I gerne vil have vi også arbejder med. Vi modtager allerede mange pointer fra Jer både via mail og pr. telefon, og det bliver alt sammen en del af grundlaget for det arbejde vi gør i disse uger: BUPL Århus, på aarhus@bupl.dk – 3546 5650 – eller via ‘Min side’.
Kæmpe stort tak for indsatsen fra BUPL Århus.

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER
Corona-virus: Gode råd og svar til AMR

DR.DK
Coronakrisen presser pædagogerne: ’En daginstitution er ikke en børnekennel’

Sundhedsstyrelsen erkender: Vejledning til institutioner var ikke klar nok

Nyhedsmail 17. april 2020

Til medlemmer af BUPL Århus
Alle pædagoger og ledere yder i disse dage en usædvanlig stor opgave i forbindelse med genåbningen af institutionerne i Aarhus. Det er en stor og kompleks opgave at få det hele til at falde på plads. I arbejder med mindre grupper af børn, på mere plads, og ude så meget som muligt. Alle må gøre alting på en anden måde, og arbejde med andet og på andre måder end vanligt.
Se også TV indslag, hvor formand for BUPL Århus, Marianne Gilbert Nielsen, udtaler sig om genåbningen:
TV2 Østjylland (3 min og 20 sek. inde i indslaget).
Vores fokus er at sikre, at rammerne for Jeres arbejde er sikre og forsvarlige, og at I har de rettigheder, I har krav på. Arbejdet skal kunne udføres sikkerhedsmæssigt korrekt, og sundhedsmæssigt og fagligt forsvarligt.
BUPL Århus arbejder ligeledes løbende på at afklare de spørgsmål, der er i denne særlige situation.
Vi søger løsninger og svar i samarbejde med de øvrige fagforeninger på området, og med forvaltningen. Ligesom vi drøfter, hvorledes I bedst kan støttes og aflastes i det arbejdspres I står i lige nu.
Lige nu er der mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, når man er i risikogruppen. Myndighedernes retningslinjer stikker i flere retninger, og ændres fra dag til dag. Det er svært at navigere i for os alle; og utilfredsstillende for dem, der er berørt af disse problemstillinger. Vi arbejder dagligt på afklaringer af disse spørgsmål.
Genåbningen har også rejst en del spørgsmål om overholdelse af de nye retningslinjer; også her rejser vi det overfor arbejdsgiverne og arbejder på højtryk for at give svar.
I den kommende tid skal vi holde politikerne op på, om de kan sikre det serviceniveau, herunder den normering, myndighedernes retningslinjer kræver. Det kan blive en udfordring, når flere og flere børn og unge vender tilbage til institutionerne.

Hvis du har spørgsmål til regler og retningslinjer, opfordrer vi til, at du tager en snak med lederen, tillidsrepræsentanten eller arbejdsmiljørepræsentanten. I er også fortsat meget velkomne til at kontakte BUPL Århus, på aarhus@bupl.dk – 3546 5650 – eller via ‘Min side’.
Vi gør alt, vi kan for at afklare de spørgsmål, I melder ind, og for at holde dig løbende opdateret, bl.a. her på siden.
Kæmpe stort tak for indsatsen fra BUPL Århus.

Pressen
En del pædagoger fra Aarhus har allerede været i medierne og udtale sig om genåbningen. Se/hør nogle af dem her:

Danmarks Radio. Svar fra eksperter. Dagtilbudsleder svarer på spørgsmål om genåbningen

P4 Østjylland. Rapporter fra P4 Østjylland er ude og rapportere fra dag 1 i genåbningen (1 time og 10. min. inde i indslaget)

Radio 4. Rapporter fra Radio4 ude og snakke med skoler og børnehaver, der i dag langsomt åbner op igen (vælg onsdag kl. 8-9, 7 min. og 12 sek. inde i indslaget):

Amtsavisen. Velkommen tilbage unger – trygge rammer i Thunøgade

Nyhedsmail 8. april 2020

Arbejdsforholdene under genåbningen (8. april): Statsministeren har meddelt, at dagtilbud, skoler og fritidsinstitutioner til og med 5. klasse skal åbne igen fra onsdag efter påske. Det er en vurdering, som sundhedsmyndighederne og politikerne tager ansvar for.
Der bliver nu en meget stor opgave for os alle sammen, ikke mindst Jer, der er frontpersonale og alle Jer ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der skal få en hverdag til at fungere.
Det allervigtigste er at sikre alles sikkerhed og sundhed.
Der skal være regler for gruppestørrelser, alderssammensætning og forældres adgang til institutionen.
Og samtidig skal det afklares, hvilke nødvendige værnemidler, der skal være til rådighed og hvordan og hvornår de skal bruges – ligesom der skal skrues op for rengøringen.
I dag drøfter BUPL Århus med Aarhus Kommune, retningslinjer og organisering af genåbningen i Aarhus. Det er en kæmpestor og kompleks opgave, som kræver meget af alle.
Vi har dog lidt erfaringer at trække på, da en del pædagoger allerede har været på arbejde i nødpasningen i 3 uger.
Vi melder ud så snart, vi har nyt.
Børn- og Ungeforvaltningen i Aarhus Kommune oplyser, at planerne for genåbningen bliver klar, senest onsdag den 8. april og dermed inden påske. Forvaltningen vil orientere på Aula, BørneIntra, hjemmesider og Facebook. BUPL Århus orienterer på www.bupl.dk/aarhus

LOKALAFTALER

Lokalaftale om vilkår ifm. nødpasning på helligdage og i weekender pga. covid-19

BUPL, FOA og Børn og Unge har indgået aftale om vilkår for medarbejdere, der indgår i nødpasning i de ekstraordinære åbningstilbud i weekender og på helligdage. Aftalen er vedhæftet.
I forhold til den kommende weekend er der 4 børn tilmeldt nødpasningen. Antallet af børn, der indgår i nødpasningen i helligdagene, kendes først fredag den 3. april.
De institutioner, der skal have ekstraordinært åbent i den kommende weekend, er blevet kontaktet.
Parterne forhandler aktuelt vilkår for pædagogiske ledere og fritidspædagogiske ledere, der er tilknyttet institutioner med nødpasning i weekend og på helligdage.

Lokalaftale om vilkår ifm. nødpasning på helligdage og i weekender pga. covid-19 (pdf, 3 sider)

Tillæg til aftalen: Aftalen omfatter følgende ledere ansat på overenskomst 69.01:
– pædagogiske ledere i dagtilbud og på skoler samt
– fritidspædagogiske ledere
Der ydes et tillæg på 500 kr. (nutidskroner pr. 1. april 2020) pr. dag til den leder, der den enkelte dag har det ledelsesmæssige ansvar for nødpasning i weekends og helligdage. Tillægget udbetales som et engangstillæg i engangsydelser, når perioden er afsluttet. Tillægget beregnes for hver kalendermåned og udbetales bagudrettet, når omfanget er opgjort.

BUPL PÅ LANDSPLAN

Se BUPL´s spørgsmål- og svarguide

BØRN OG UNGE AFDELINGENS DOKUMENTER

Gradvis genåbning

Drejebøgerne: Sådan planlægger Børn og Unge genåbningen (aarhus.dk)

Se også Aarhus Kommunes seneste nyt om Coronavirus

MYNDIGHEDERNE

Sundhedsstyrelsen: Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole?
I denne pjece har Sundhedsstyrelsen samlet svar på nogle af de spørgsmål, forældre kan have, når de har et barn med symptomer, der kan være COVID-19.

Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige anbefalinger, herunder særlige risikogrupper

Privatansat

Hvis du er privatansat og har spørgsmål, så kontakt os via “Min side” eller på telefonen, 3546 5650 dagligt kl. 10-14. Du kan også søge svar her:

Danmarks Private skoler – https://privateskoler.dk/nyheder/2907-coronavirusi-lobende-opdatering-til-skolerne
Dansk friskoleforening – https://www.friskoler.dk/coronavirus-covid-19-1
Landsorganisationen Danske Daginstitutioner: https://ldd.dk/info-coronavirus/