Nyt om arbejdsforhold på børne- og ungeområdet under Covid-19 (Aarhus)


Spørgsmål og svar om arbejdet på Børn og Unge området i Aarhus Kommune


Opdateret d. 23 december, 2020
DREJEBØGER

Pr. 9. december har forvaltningen udsendt tillæg til drejebøgerne:

Børn og Unge-forvaltningens drejebøger (detvigoer.aarhus.dk)

 

BUPL ÅRHUS INFORMATIONER I FORBINDELSE MED COVID-19

21. december – Nyhedsmail til alle medlemmer:

Initiativer fra kommunen
LOKALE INITIATIVER DER BEGRÆNSER SMITTE
Byrådet har godkendt en indstilling om, at skoler, dagtilbud og FU kan søge om 25.000 kr. til lokale initiativer i skoledistrikter til at begrænse smittespredningen. Eneste krav er, at initiativerne er lokalt forankrede og bidrager til at nedbringe smitten. Der er ingen formkrav til ansøgningen. Ansøgninger behandles på direktørgruppens kriseledelsesmøder løbende. Ansøgninger sendes til Sekretariatet – sekretariatet@mbu.aarhus.dk att. Birgit Møller. (sendt ud i mail til lederne fra Børn og Unge den 15. december)
ARBEJDET UDENFOR
Pga. Corona er der fortsat en anbefaling om at være mest muligt udenfor. Hvis der er brug for nye tiltag / brug for hjælp til indretning af legepladsen mv., så opfordrer Børn og Unge til at man taler med den tekniske serviceleder om, hvad der er muligt i forhold til indretning af legepladsen mv. Det kan være lys, terrassevarmere eller lignende, skriver Børn og Unge. (Leder-mail fra Børn og Unge den 11. december).

17. december – Nyhedsmail til alle medlemmer:

PRESSEMEDDELELSE: MENINGSLØST AT HOLDE VUGGESTUER OG BØRNEHAVER ÅBNE
Mens regeringen og myndighederne i aften har lukket store dele af Danmark helt ned fra i morgen eller på mandag og frem til efter nytår, skal vuggestuer og børnehaver fortsat være åbne helt som før mellem jul og nytår.
Beslutningen vækker hovedrysten hos Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, og BUPL-formand Marianne Gilbert Nielsen, begge Aarhus, der opfordrer regeringen til at lukke tilbud til børn i 0-6 års alderen ned.
”Smitten spreder sig, og det gælder altså også i dagtilbud. Jeg har svært ved at forstå, hvorfor børn, pædagoger og småbørnsforældre ikke skal omfattes af samme hensyn som andre områder. Det virker meningsløst, når man nu på stort set alle andre områder går meget vidt for at lukke ned, undgå kontakter og forhindre smitte,” siger Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge.
Thomas Medom og Marianne Gilbert Nielsen peger på, at 0-6 års området skal være omfattet af de samme regler og retningslinjer som det øvrige børne- og ungeområde. Her er eksempelvis folkeskoleelever sendt hjem, dog vil der vil mulighed nødpasning til særlige grupper.
”Jeg vil gerne sende en kraftig opfordringen til regeringen og myndighederne om også at lukke 0-6 årsområdet ned. Pædagogerne har et ansvar for at være med til at sikre nødpasning, hvis det er nødvendigt. Men omvendt bør myndighederne også behandle medarbejderne på 0-6 års området ansvarligt og lukke området ned. De nuværende retningslinjer for perioden mellem jul og nytår virker både skæve og ulogiske,” siger Marianne Gilbert Nielsen.

Aarhus Stiftstidende: Meningsløst at holde daginstitutioner åbne
Pressemeddelelsen blev omtalt i Stiften allerede i går aftes.
Se Stiftens dækning af sagen

LOKALAFTALER

Lokalaftale om vilkår for hjemmearbejde (8. december 2020)

Der er indgået aftale om vilkår for hjemmearbejde. Aftalen gælder for medarbejdere, som Aarhus Kommune under covid-19-epidemien har hjemsendt på baggrund af regeringens anbefalinger

Aftale om vilkår for hjemmearbejde under hjemsendelse i forbindelse med covid-19 (pdf, 3 sider)


BUPL PÅ LANDSPLAN

Se BUPL´s spørgsmål- og svarguide

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER
Corona-virus: Gode råd og svar til AMR

BØRN OG UNGE AFDELINGENS DOKUMENTER

Aarhus Kommunes seneste nyt om Coronavirus

MYNDIGHEDERNE

Sundhedsstyrelsen: Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole?
I denne pjece har Sundhedsstyrelsen samlet svar på nogle af de spørgsmål, forældre kan have, når de har et barn med symptomer, der kan være COVID-19.

Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige anbefalinger, herunder særlige risikogrupper

Privatansat

Hvis du er privatansat og har spørgsmål, så kontakt os via “Min side” eller på telefonen, 3546 5650 dagligt kl. 10-14. Du kan også søge svar her:

Danmarks Private skoler – https://privateskoler.dk/nyheder/2907-coronavirusi-lobende-opdatering-til-skolerne
Dansk friskoleforening – https://www.friskoler.dk/coronavirus-covid-19-1
Landsorganisationen Danske Daginstitutioner: https://ldd.dk/info-coronavirus/