Nyt om arbejdsforhold på børne- og ungeområdet (Aarhus)


Spørgsmål og svar om arbejdet på Børn og Unge området i Aarhus Kommune


Opdateret d. 24. april 2020

Sådan forholder du dig som offentligt ansat (i Børn og Unge, Aarhus Kommune)

BUPL Århus har indgået to aftaler om rammer og vilkår (se herunder) og derudover er BUPL Århus flere gange dagligt i dialog med Børn og Unge, Aarhus Kommune, for at sikre pædagogerne i Aarhus de bedst mulige rammer og vilkår for arbejdet på de pædagogiske arbejdspladser. Siden opdateres løbende.

(Privatansat, se nederst på denne side)

BUPL ÅRHUS INFORMATIONER

Nyhedsmail 24. april 2020

Kære medlem
En daginstitution er ikke en børnekennel. Med den overskrift på DR.dk har BUPL bragt frem, at den nuværende situation ikke kan opretholdes i flere måneder, hvis fx vejret bliver dårligt, der bliver mangel på personale og flere børn møder frem.
Det er uhyre komplekst at organisere vilkår og rammer for både børn, personale og forældre. I øjeblikket forsøger BUPL at få opmærksomhed omkring at rammer og vilkår allerede nu er presset, og at der skal meget mere til, hvis forholdene ændrer sig.
Derfor har vi fra BUPL Århus i dag sendt et læserbrev til de lokale aviser, hvor budskabet er, at det er en kompleks opgave, der arbejdes med i de århusianske institutioner. Genåbningen giver faglige udfordringer, fordi den sundhedsfaglige logik udfordrer den pædagogiske opgave. Vi håber, I ser læserbrevet i Aarhus Stiftstidende i weekenden.
I ugen der er gået har vi sammen med Børn og Unge-forvaltningen sendt et brev til ledere og tillidsrepræsentanter på dagtilbudsområdet om arbejdstidsreglerne i denne særlige situation. Din leder eller tillidsrepræsentant er derfor nu opdateret i forhold til dilemmaerne omkring arbejdstid, hvis du skulle have spørgsmål hertil.
Sundhedsstyrelsen var i går ude med en præcisering af regler og retningslinjer for børn og voksne i daginstitutioner: – Selvfølgelig må man kramme og være barn. Der skal ikke være to meters afstand på legepladsen. Det er bizart. Et barn skal både kunne trøstes og skiftes, har Sundhedsstyrelsen præciseret overfor DR.
I løbet af ugen har arbejdsmiljørepræsentanterne modtaget en mail fra BUPL med 5 gode råd til, hvordan man kommer ordentligt i gang efter nedlukningen. Lokalt har lederforeningsbestyrelsen holdt møde for bl.a. at drøfte ledernes arbejdsmiljø.
Hvis du har spørgsmål til regler og retningslinjer, opfordrer vi til, at du tager en snak med lederen, tillidsrepræsentanten eller arbejdsmiljørepræsentanten.
I skal endelig henvende Jer til os, hvis der er forhold, I gerne vil have vi også arbejder med. Vi modtager allerede mange pointer fra Jer både via mail og pr. telefon, og det bliver alt sammen en del af grundlaget for det arbejde vi gør i disse uger: BUPL Århus, på aarhus@bupl.dk – 3546 5650 – eller via ‘Min side’.
Kæmpe stort tak for indsatsen fra BUPL Århus.

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER
Corona-virus: Gode råd og svar til AMR

DR.DK
Coronakrisen presser pædagogerne: ’En daginstitution er ikke en børnekennel’

Sundhedsstyrelsen erkender: Vejledning til institutioner var ikke klar nok

Nyhedsmail 17. april 2020

Til medlemmer af BUPL Århus
Alle pædagoger og ledere yder i disse dage en usædvanlig stor opgave i forbindelse med genåbningen af institutionerne i Aarhus. Det er en stor og kompleks opgave at få det hele til at falde på plads. I arbejder med mindre grupper af børn, på mere plads, og ude så meget som muligt. Alle må gøre alting på en anden måde, og arbejde med andet og på andre måder end vanligt.
Se også TV indslag, hvor formand for BUPL Århus, Marianne Gilbert Nielsen, udtaler sig om genåbningen:
TV2 Østjylland (3 min og 20 sek. inde i indslaget).
Vores fokus er at sikre, at rammerne for Jeres arbejde er sikre og forsvarlige, og at I har de rettigheder, I har krav på. Arbejdet skal kunne udføres sikkerhedsmæssigt korrekt, og sundhedsmæssigt og fagligt forsvarligt.
BUPL Århus arbejder ligeledes løbende på at afklare de spørgsmål, der er i denne særlige situation.
Vi søger løsninger og svar i samarbejde med de øvrige fagforeninger på området, og med forvaltningen. Ligesom vi drøfter, hvorledes I bedst kan støttes og aflastes i det arbejdspres I står i lige nu.
Lige nu er der mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, når man er i risikogruppen. Myndighedernes retningslinjer stikker i flere retninger, og ændres fra dag til dag. Det er svært at navigere i for os alle; og utilfredsstillende for dem, der er berørt af disse problemstillinger. Vi arbejder dagligt på afklaringer af disse spørgsmål.
Genåbningen har også rejst en del spørgsmål om overholdelse af de nye retningslinjer; også her rejser vi det overfor arbejdsgiverne og arbejder på højtryk for at give svar.
I den kommende tid skal vi holde politikerne op på, om de kan sikre det serviceniveau, herunder den normering, myndighedernes retningslinjer kræver. Det kan blive en udfordring, når flere og flere børn og unge vender tilbage til institutionerne.

Hvis du har spørgsmål til regler og retningslinjer, opfordrer vi til, at du tager en snak med lederen, tillidsrepræsentanten eller arbejdsmiljørepræsentanten. I er også fortsat meget velkomne til at kontakte BUPL Århus, på aarhus@bupl.dk – 3546 5650 – eller via ‘Min side’.
Vi gør alt, vi kan for at afklare de spørgsmål, I melder ind, og for at holde dig løbende opdateret, bl.a. her på siden.
Kæmpe stort tak for indsatsen fra BUPL Århus.

Drejebøger
Børn og Unge-forvaltningen har udarbejdet drejebøger til åbningen (aarhus.dk)

Pressen
En del pædagoger fra Aarhus har allerede været i medierne og udtale sig om genåbningen. Se/hør nogle af dem her:

Danmarks Radio. Svar fra eksperter. Dagtilbudsleder svarer på spørgsmål om genåbningen

P4 Østjylland. Rapporter fra P4 Østjylland er ude og rapportere fra dag 1 i genåbningen (1 time og 10. min. inde i indslaget)

Radio 4. Rapporter fra Radio4 ude og snakke med skoler og børnehaver, der i dag langsomt åbner op igen (vælg onsdag kl. 8-9, 7 min. og 12 sek. inde i indslaget):

Amtsavisen. Velkommen tilbage unger – trygge rammer i Thunøgade

Nyhedsmail 8. april 2020

Arbejdsforholdene under genåbningen (8. april): Statsministeren har meddelt, at dagtilbud, skoler og fritidsinstitutioner til og med 5. klasse skal åbne igen fra onsdag efter påske. Det er en vurdering, som sundhedsmyndighederne og politikerne tager ansvar for.
Der bliver nu en meget stor opgave for os alle sammen, ikke mindst Jer, der er frontpersonale og alle Jer ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der skal få en hverdag til at fungere.
Det allervigtigste er at sikre alles sikkerhed og sundhed.
Der skal være regler for gruppestørrelser, alderssammensætning og forældres adgang til institutionen.
Og samtidig skal det afklares, hvilke nødvendige værnemidler, der skal være til rådighed og hvordan og hvornår de skal bruges – ligesom der skal skrues op for rengøringen.
I dag drøfter BUPL Århus med Aarhus Kommune, retningslinjer og organisering af genåbningen i Aarhus. Det er en kæmpestor og kompleks opgave, som kræver meget af alle.
Vi har dog lidt erfaringer at trække på, da en del pædagoger allerede har været på arbejde i nødpasningen i 3 uger.
Vi melder ud så snart, vi har nyt.
Børn- og Ungeforvaltningen i Aarhus Kommune oplyser, at planerne for genåbningen bliver klar, senest onsdag den 8. april og dermed inden påske. Forvaltningen vil orientere på Aula, BørneIntra, hjemmesider og Facebook. BUPL Århus orienterer på www.bupl.dk/aarhus

LOKALAFTALER

Lokalaftale om vilkår ifm. nødpasning på helligdage og i weekender pga. covid-19

BUPL, FOA og Børn og Unge har indgået aftale om vilkår for medarbejdere, der indgår i nødpasning i de ekstraordinære åbningstilbud i weekender og på helligdage. Aftalen er vedhæftet.
I forhold til den kommende weekend er der 4 børn tilmeldt nødpasningen. Antallet af børn, der indgår i nødpasningen i helligdagene, kendes først fredag den 3. april.
De institutioner, der skal have ekstraordinært åbent i den kommende weekend, er blevet kontaktet.
Parterne forhandler aktuelt vilkår for pædagogiske ledere og fritidspædagogiske ledere, der er tilknyttet institutioner med nødpasning i weekend og på helligdage.

Lokalaftale om vilkår ifm. nødpasning på helligdage og i weekender pga. covid-19 (pdf, 3 sider)

Tillæg til aftalen: Aftalen omfatter følgende ledere ansat på overenskomst 69.01:
– pædagogiske ledere i dagtilbud og på skoler samt
– fritidspædagogiske ledere
Der ydes et tillæg på 500 kr. (nutidskroner pr. 1. april 2020) pr. dag til den leder, der den enkelte dag har det ledelsesmæssige ansvar for nødpasning i weekends og helligdage. Tillægget udbetales som et engangstillæg i engangsydelser, når perioden er afsluttet. Tillægget beregnes for hver kalendermåned og udbetales bagudrettet, når omfanget er opgjort.

Fælleserklæring Aarhus

Vilkårene i denne aftale gælder for alle ansatte i Aarhus Kommune.

Fælleserklæring Aarhus: Fælles forståelse om rammerne for fleksibilitet under COVID-19 (pdf, 2 sider)

Efterhånden som presset på sundhedsvæsnet øges, vil der være behov for yderligere nødpasning om aftenen, natten eller i weekenden, aflastning på det socialpædagogiske område, og eventuelt opsøgende socialt arbejde.
Presset på bo- og opholdssteder vil øges, og det samme vil det på plejecentre, når der bliver flere smittede og syge. Og her kan der også blive brug for pædagoger og andre faggrupper.

Når vi kommer dertil, hvor pædagoger bliver bedt om at yde en særlig indsats, skal det fortrinsvist være for at udføre pædagogisk arbejde på områder, hvor der er akut behov for pædagogers kompetencer.

Men forud for det, skal der selvfølgelig laves lokale aftaler.
Vi har aftalt, at det er BUPL Århus, der skal forhandle, hvordan det bedst muligt kan foregå, hvis pædagoger skal udføre andre arbejdsopgaver, på andre arbejdssteder og på andre tidspunkter end normalt.
I aftalen i Aarhus har vi også fået indført, at der tages individuelle hensyn til den ansattes faglighed, sikkerhed og sundhed.

Pædagoger har stort samfundssind og vil gerne yde en ekstraordinær indsats. Det ses også, på alle de pædagoger, der har meldt sig til at indgå i forskellige nødberedskaber. Det siger vi på forhånd tak for.

BUPL PÅ LANDSPLAN

Se BUPL´s spørgsmål- og svarguide

BØRN OG UNGE AFDELINGENS DOKUMENTER

Gradvis genåbning

Meddelelse fra Børn og Unge, Aarhus Kommune om gradvis genåbning:

Dagtilbud, folkeskoler og fritidstilbud i Aarhus åbner gradvist over flere dage fra onsdag den 15. april (aarhus.dk)

Drejebøgerne: Sådan planlægger Børn og Unge genåbningen (aarhus.dk)

Se også Aarhus Kommunes seneste nyt om Coronavirus

MYNDIGHEDERNE

Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige anbefalinger, herunder særlige risikogrupper

Privatansat

Hvis du er privatansat og har spørgsmål, så kontakt os via “Min side” eller på telefonen, 3546 5650 dagligt kl. 10-14. Du kan også søge svar her:

Danmarks Private skoler – https://privateskoler.dk/nyheder/2907-coronavirusi-lobende-opdatering-til-skolerne
Dansk friskoleforening – https://www.friskoler.dk/coronavirus-covid-19-1
Landsorganisationen Danske Daginstitutioner: https://ldd.dk/info-coronavirus/