Specialpædagogisk konference giver kollegialt input


Årets specialpædagogiske konference skaber fælles viden blandt specialpædagogerne i Helsingør Kommunes børne- og unge-rådgivning om, hvordan de undgår at blive forråede af jobbet.


Opdateret d. 23. oktober 2019

Af: Annette Haugaard, for BUPL Nordsjælland, Journalist

Det er helt med vilje, at over halvdelen af alle specialpædagoger i Helsingør Kommunes børne- og ungerådgivning sammen deltog på årets special-pædagogiske konference, som BUPL og SL i Nordsjælland og Stor-københavn holdt 20. september. For med opgaver på forskellige arbejds-pladser kan det være vanskeligt at dele det, der er svært på jobbet.

”Hvis en eller to medarbejdere kommer berigede hjem fra en konference, spreder deres viden sig ikke så let. Når vi i stedet tager afsted som gruppe, har vi et langt bedre afsæt for at tale videre om emnerne derhjemme og sparre med hinanden. Det er der brug for,” siger Anick Lund Jensen, der er afdelingsleder for det særlige team under PPR, som hjælper børn og personale i daginstitutioner og på skoler, hvor der i en periode er behov for en specialpædagogisk indsats.

Gavnligt wake up call

Konferencen handlede om, hvordan man håndterer konflikter og vold på arbejdspladsen og passer på sig selv under pres for at undgå at blive forrået og belastet.

”Jeg genkender tendensen til stigende vold, trusler og verbale overfald og dermed også, at det kan være nemt at vende historierne rundt, så det bliver de andre, der er besværlige frem for at erkende, at man ikke selv formåede at slå til. Selvom vi har supervision, kan vi også nogle gange komme til bare at lufte ud i frustrationerne frem for at tale om, hvad man kan gøre ved dem. Det er sundt at blive mindet om,” siger Anick Lund Jensen.

Hun har tidligere hørt psykolog Dorthe Birkmoses oplæg om forråelse som forsvarsmekanisme og konsekvens af afmagtsfølelser og vil som leder fremover bruge pointerne sammen med børne- og unge¬rådgivningens specialpædagoger.

”Jeg ser ikke mine medarbejdere så ofte, fordi de arbejder forskellige steder, så det er yderst gavnligt, at vi får fælles faglige input. Når Dorthe Birkmose tør udstille sin egen historie om forråelse på jobbet, giver det os andre et wakeup call om, at det er vigtigt ikke at falde i den grøft at fortolke uhensigtsmæssigt på adfærd hos forældre, børn eller de kolleger, som specialpædagogerne møder rundt omkring.”

Vigtig påmindelse om faresignaler

Specialpædagog og tillidsrepræsentant Inge-lise Høst fra børne- og ungerådgivningen i Helsingør Kommune havde også hørt Dorthe Birkmoses oplæg tidligere, men det tålte gentagelse.

”Man kan ikke få nok af at blive mindet om faresignalerne på forråelse, og man hører nye nuancer afhængig af, hvilke opgaver man står i. Jeg bliver mindet om, hvor vigtigt det er at få italesat det, man hører og ser i forskellige personalegrupper og gøre det på en måde, så det ikke bliver opfattet som en løftet pegefinger, men formuleres, så andre lytter.”

I de senere år har Anick Lund Jensen, Inge-lise Høst og deres AMR-kollega haft et godt TRIO-samarbejde om netop psykisk arbejdsmiljø med fokus på blandt andet vold, trusler og konflikter.

”Vi er meget overladt til os selv uden egen daglig ledelse i vores job, og det har en pris. Man kunne bestemt se sig selv i det hun fortalte, for nogle gange bliver frustrationen og vreden så stor, at man peger fingre ad andre. Det er ikke altid, man opdager det, og det kan også være svært for mig som tillidsrepræsentant. Nu kan vi tale om det med en fælles reference, og jeg vil også anbefale vores Center for Børn, Unge og Famlier at få et foredrag med Dorthe Birkmose, så den fælles viden om emnet bliver endnu større.”

Læs også: Fokus på mentale højrisikojobs

Pædagogisk arbejde er mentale højrisikojob ifølge Rikke Høgsted, også selvom man ikke nødvendigvis udsættes for ulykker, overgreb, traumer, død og voldsomme begivenheder som soldater og Falck-reddere.

Læs også: Forråelse dækker over afmagt

Psykolog Dorthe Birkmose selvudleverende fortælling om at føle sig fagligt utilstrækkelig på en tidligere arbejdsplads.