Sparekatalog på 25 millioner kroner


Hen over sommeren har budgetplanlægningen for 2019 taget en drejning i den negative retning. Rebild Kommune har fundet ud af, at der mangler 20 millioner kroner for at få budgettet for 2019 til at gå op.


Opdateret d. 12. september 2018

Budget 2019 – Rebild Kommune

Underskuddet skyldes, at byrådet ønsker at bruge flere penge på anlæg blandt andet ny børnehave og skoleudvidelse i Støvring, men også merforbrug på forskellige udgiftsposter og lavere skatteindtægter end forudset.

Der er blevet udarbejdet et sparekatalog på 25 millioner kroner. Så der også er plads til prioriteringer, som det hedder på politiker-sprog.

Børne- og Familieudvalgets andel udgør 7,2 millioner kroner.

Sparekataloget indeholder et forslag om helt eller delvis at nedlægge indskolingsmodellen. Fjernes indskolingsmodellen helt svarer det til 7,2 millioner. Der har været en indskolingsmodel i Rebild Kommune siden kommunesammenlægning. En ordning, som gør, at pædagogerne kan være en del af indskolingen i 1. til 3. klasse. En ordning som sikrer pædagogerne stillinger, som det også er muligt at leve af. Og ikke mindst en ordning, som giver et styrket pædagog/lærersamarbejde ude på skolerne til fordel for børnenes trivsel og udvikling.

Midlerne til indskolingsmodellen er i dag en del af tildelingsmodellen til skolerne. Det er helt absurd at spare her.

De øvrige spareforslag, som rammer det pædagogiske område, er reduceringer af forskellige puljer til skoler og daginstitutioner. Penge er blevet brugt på at finansiere forskellige tiltag på området blandt andet uddannelse og vikarudgifter til uddannelse, seminarafholdelse, indkøb af nyt sprogsystem til sprogvurderinger og kørsel til Sønderup i forbindelse med udflytter-institutionen, mens der bliver bygget en ny institution i Støvring.

Udover sparekataloget på de 25 millioner kroner er der også besparelsen i forhold til den manglende fremskrivning. En besparelse, som betyder, at alle skoler og daginstitutioners budgetter ikke bliver fremskrevet fuldt ud og at, der derfor skal findes besparelser ude lokalt hvert år.

Samarbejdet mellem BUPL, FOA og DLF har bevirket, at politikerne modtag en lille morgenhilsen til deres budgetseminar. Budskabet var klart, ” Fjern grønthøster-besparelsen”.

Kom med til demonstration

Til byrådets 1. behandling af budgettet har organisationerne besluttet at lave en demonstration med samme budskab. Så mød op torsdag den 20. september kl. 16.30 i Nørager foran Kig-ind og støt op om budskabet med at få fjernet ”grønthøsteren”. Jo flere vi står sammen, jo stærkere er budskabet. #Sammen er vi stærkest.

”Grønthøsteren” har kostet Børne- og Familieudvalgets område 24 millioner kroner over årene.

Det videre arbejde i budgetprocessen

1. behandling af budgettet den 20. september 2018

Budgetdrøftelser i Børne- og Familieudvalget 26. september 2018

Høring af budgetmaterialet fra 21. september til 1. oktober 2018

Budgetaften den 3. oktober 2018

2. behandling af budgettet 11. oktober 2018

Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at tage kontakt til mig på shj@bupl.dk

Venlig hilsen

Susanne Højgaard

Faglig sekretær

BUPL Nordjylland