Sparekatalog i Rebild Kommune


Efterhånden som Rebild Kommune fik arbejdet sig tættere ind i tallene til næste års budget, blev det tydeligt, at der er en budgetudfordring på 29 millioner kroner i hele kommunen. Det førte dog ikke til, at der på den baggrund i første omgang skulle udarbejdes sparekatalog på Børne- og Familieudvalgets område.


Udgivet d. 27. september 2021

Nyhedsbrev nr. 2 budget 2022 Rebild

Det er først blevet en realitet her tidligere på måneden og sparekataloget blev frigivet torsdag i sidste uge.

Fra et budgetønske i udvalget om penge til hurtigere indfasning af minimumsnormeringerne på daginstitutionsområdet, er det nu et spørgsmål om, at pengene fra staten til at indfase minimumsnormeringerne i overslagsårene bliver udhulet af grønthøsteren. Rebild Kommune kommer simpelthen til at mangle et sted mellem 2,7 og 7 millioner kroner i 2025 for at efterleve kravet om minimumsnormeringer.

Derudover er PPR udfordret af, at de i takt med det stigende børnetal, er der kommet tilsvarende flere sager ind til PRR. PRR har ligesom alle andre områder i kommunen været ramt af grønthøsteren, som langsomt har udhulet deres budget. Hvis PRR skal opretholde nuværende serviceniveau over for skoler og daginstitutioner, skal der tilføres 1,5 millioner kroner til deres budget.

På grund af de to udfordringer er der nu udarbejdet et stort sparekatalog. Der er en del gamle kendinge fra tidligere år, som helt eller delvis fjernelse af indskolingsmodellen, besparelser på puljerne til fremtidens folkeskoler og daginstitutioner og strukturændringer.

Indskolingsmodellen giver 20 lektioner pr. spor i indskolingen til at sikre at pædagogerne kan indgå i undervisningen og vil betyde en kæmpe forringelse for pædagogernes og lærernes samarbejde omkring arbejdet med børnenes trivsel og inklusion.

Forslagene om strukturændringerne handler om nedlæggelse af Ravnkilde og Blenstrup skoleafdelinger og nedlæggelse af daginstitutionerne i Ravnkilde, Kildehaven, Rørbæk og Valhalla med SFO.

Derudover forslås, at lave børneuniverser i Haverslev – Ravnkilde og i Suldrup.

Der er også et forslag om at lukke gæstehuset i Støvring, som bruges til dagplejebørnene ved dagplejernes fravær. I stedet for forslås det, at vuggestuerne etablerer gæstepasningen. Med det pres, der er på vuggestuerne, er det umiddelbar ikke en holdbar løsning og desuden skal der være adskilte budgetter mellem dagplejen og institutionerne.

Sparekataloget kan findes på Rebild Kommunes hjemmesiden under dagsordenen til Børne- og Familieudvalgets møde.

Sparekataloget indgår ikke i høringen af 1. behandlingen af budgettet, hvilket er en demokratisk udfordring. Men det er stadigvæk meget vigtigt, at der bliver responderet på forslagene, og derfor skal der lyde en stor opfordring til, at der bliver lavet høringssvar fra skoler og daginstitutioner.

Høringsfasen på budgettet løber frem til 1. oktober.

Den videre proces for budgettet er følgende:

Budgetdag 5. oktober

2. behandling den 14. oktober

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig på shj@bupl.dk eller mobil 61207439

Venlig hilsen

Susanne Højgaard

Faglig sekretær