Spareforslag vedtaget i Vesthimmerlands Kommune


Vesthimmerlands Kommune har helt ekstraordinært indgået budgetaftale inden 1. behandlingen af budgettet i byrådet den 20. september 2018. Det Konservative Folkeparti står med deres syv mandater i byrådet udenfor aftalen.


Opdateret d. 12. september 2018

Budget 2019

Endnu et sparebudget er vedtaget.

Budgetaftalen indeholder besparelser på 25 millioner kroner på driften i hele kommunen. 20 millioner kroner, som skal dække underskuddet og fem millioner kroner til at sætte nye tiltag i værk. På Børne- og Familieudvalgets område løber besparelserne op i 7,6 millioner kroner samlet set. To store besparelser berører pædagoger.

Den ene er en besparelse på 1,1 millioner kroner på tildelingen til skolerne. Samlet set svarer besparelsen til at tildelingen til skolerne beskæres med 300 kroner pr. elev. Denne besparelse vil ramme de små skoler hårdt. På den ene side ønsker politikerne at bevare den nuværende skolestruktur og de små skoler i landområderne, men på den anden side udsulter de dem økonomisk. Det hænger ikke sammen. Hvordan besparelsen rammer pædagogerne vides ikke på nuværende tidspunkt, da beslutningen skal udmøntes på den enkelte skole.

Den anden besparelse er en nedlæggelse af både familiestuer og familieklasser. Her opnås en besparelse på 1,4 millioner kroner. Familiestuerne og familieklasserne er to forebyggende foranstaltninger, som har hjulpet mange familier og deres børn til en bedre hverdag i daginstitutionen eller i skolen med en tidlig indsats. En indsats som ikke har krævet visitation fra PPR. Hele tanken bag familiestuerne og familieklasserne har været at indfange problemerne inden de voksede sig store.

Forebyggelse betaler sig for ellers bliver det bare så meget dyrere på sigt.

Det vides heller ikke på nuværende tidspunkt, hvordan udmøntningen af denne besparelse rammer pædagogerne.

Politikerne bag aftalen er blevet enige om et anlægsbudget på 90 millioner kroner. Børne- og Familieudvalgets område får penge til at udbygge institutioner og skoler og renovere bygninger for.

Der er 1. behandling af budgettet den 20. september 2018 og 2. behandling den 11. oktober 2018, men det er ren proforma, da aftalen mellem de politikise partier er indgået.

Hvis du har bemærkning til ovenstående, så er du velkommen til at kontakte mig på shj@bupl.dk

Venlig hilsen

Susanne Højgaard

Faglig sekretær

BUPL Nordjylland