Spar ikke på børnene (Sydøst)


Normeringer og kvalitet vil blive ramt, hvis Køge Kommune gennemfører besparelser på børneområdet. Særlig på SFO-området er BUPL bekymret for kommunens gentagende nedskæringer. BUPL har sendt høringssvar til politikerne og debatindlæg til den lokale presse i Køge.


Opdateret d. 13. september 2018

 

DEBAT: Køge Kommune skal spare, og forvaltningen har foreslået omfattende besparelser. Også på børneområdet. Navnlig de mindste, som går i børnehave og SFO, bliver ramt, hvis forslagene bliver vedtaget. 

Flere af de foreslårede nedskæringer vil betyde færre voksne til børnene, og at kvaliteten af det pædagogiske arbejde bliver sat under pres. Det gælder blandt andet forslaget om, at børn skal skifte tidligere fra vuggestue til børnehave og forslaget om at fjerne institutionernes pædagogiske udviklingsvejledere.

I BUPL er vi bekymret ved udsigten til forringelser på børnene. Specielt fordi forskerne har slået fast, hvad de fleste af os vidste: At et barns første år betyder næsten alt for mulighederne senere i livet. 

Samtidig ved vi, at børn, der går i institutioner med høj kvalitet, klarer sig bedre i skole- og uddannelsessystemet og senere i livet på arbejdsmarkedet. Høj kvalitet i dagtilbud er kendetegnet ved en god personalenormering samt en høj andel af pædagoger. 

Forvaltningen foreslår også en væsentlig reduktion i antallet af medarbejdere i SFO’erne. Forslaget er særligt graverende, fordi SFO’erne flere gange i de senere år har været udsat for besparelser og udhuling af personalenormeringerne. 

Med færre pædagoger er der mindre tid til nærvær og til at skabe trivsel blandt børnene. For mange børn er SFO’en det sted på skolen, hvor de oplever at blive set og hørt. Hvor børn, der har det svært i undervisningen, får opbygget deres selvværd. Og hvor sociale relationer etableres og udvikles. 

Trivsel er en forudsætning for læring og udvikling. Det gælder alle børn. Derfor har vi som samfund pligt til at sikre børnene ordentlige vilkår i børnehaver, vuggestuer og SFO’er. Samtidig kan vi så glæde os over, at forskningen har påvist, at det samfundsøkonomisk betaler sig at investere i børn. 

Jørgen Krossing Eberhardt og Joakim Rex Blankschøn

Faglige sekretærer, BUPL Sydøst

Kirketorvet 11

4760 Vordingborg

BUPL’s høringssvar til Køges budget for 2019