Sophie Løhde og Troels Lund Poulsen skylder pædagogerne en undskyldning


I år er det arbejdsmiljørepræsentanternes år. Det betyder, at der kommer særligt fokus på arbejdsmiljørepræsentanternes vigtige rolle. Og vigtigheden af at forbedre arbejdsmiljøet i daginstitutioner, skoler og fritidsinstitutioner


Opdateret d. 25. februar 2019

Kampagnen for et bedre arbejdsmiljø kommer til at køre i den nye hovedorganisation ‘Fagbevægelsens Hovedorganisation’, og man må sige, at timingen er ganske god. For vi skulle ikke mange dage ind i det nye år, før innovationsminister Sophie Løhde og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen var ude med riven efter de offentligt ansatte. De havde et uforklarligt højt sygefravær, lød det. Der var fem dages forskel i sygefraværet mellem privatansatte og offentligt ansatte. Og ministrenes påstand var, at det især skyldes dårlig ledelse.

Men når man dykker ned i tallene fra Finansministeriet, så er det ikke så ”uforklarligt” alligevel. Der er blandt andet flere kvinder ansat i det offentlige. Kvinder er mere syge end mænd, fordi de oftest tager barnets første sygedag og er syge med graviditetsbetingede gener, der medregnes som sygefravær. Og de sidste beregninger fra Fagbevægelsens Hovedorganisation viser tilmed, at man i rapporten har kalkuleret med fuld vikardækning ved sygdom og barsel, hvilket vi – som pædagoger – i hvert fald godt ved ikke passer med virkeligheden. Der er åbenbart ingen grænser for, hvordan man vil manipulere og hetze mod hårdtarbejdende offentligt ansatte. Og heldigvis er ministrene kaldt i samråd om sagen i Folketinget. Jeg mener, at en undskyldning er på sin plads!

Sophie Løhde og Troels Lund Poulsen fik også en hård medfart ude i kommunerne. Her var det særlig interessant at læse Mikael Jentsch kommentar. Han er kommunaldirektør i Frederikshavn Kommune:

”Eksempelvis er vores hovedprincip, at en medarbejder, der er langvarigt syg, skal fastholdes. Hvor andre virksomheder måske afskediger ansatte ved længevarende sygdom, fastholder vi dem, hvis der er udsigt til, at man på et tidspunkt bliver rask nok til at vende tilbage til sit job. Det alene tæller op i Frederikshavn Kommunens sygefraværsstatistik. Samtidig tager vi vores sociale ansvar alvorligt. Vi ansætter bredt og ansætter dermed også medarbejdere, der ikke er fuldt arbejdsdygtige – og deres sygdomsfravær indgår også i statistikken. Derudover har vi altid sagt til hinanden, at hvis man er syg, så er man syg – og så skal man ikke gå på arbejde. Vi ser hellere, at de ansatte tager en ekstra sygedag, end at de kommer for tidligt tilbage og dermed risikere at smitte både kollegaer og borgere”.

Flere af den slags kommunaldirektører, tak! For der er flere ting, som vi pædagoger kan nikke genkendende til. Pædagoger kan for eksempel være særligt slemme til at tage på arbejde, selv om vi er syge. I vores seneste medlemsundersøgelse svarer to ud af tre pædagoger, at de tager på arbejde, selvom de burde blive hjemme i sygesengen. Det skyldes især hensynet til kollegaerne, så de ikke skal stå alene med børnegruppen. For det er nemlig også fortællingen om et børneområde, der har været så hårdt ramt af nedskæringer de seneste mange år, at man som pædagog ikke føler, at man kan melde sig syg. Selv om man er det.

I forlængelse af vores fælles fokus på arbejdsmiljøet, har det stor betydning, hvem der i de kommende år skal prioritere Danmarks ressourcer og dermed, hvordan vores muligheder er for at få de rette ressourcer til det pædagogiske arbejde. Et folketingsvalg er på vej. Alle eksperterne har travlt med at tippe på datoen og flertalskonstellationer. Jeg er mest optaget af at få børne- og ungeområdet højt på den politiske dagsorden. Uanset partifarve. Så vi kan forbedre kvaliteten i landets daginstitutioner, folkeskoler og fritidsinstitutioner. For den store nøgle til et godt arbejdsmiljø er altså en bedre balance mellem opgaver og ressourcer.

Jeg kommer til at bruge de kommende uger og måneder på at holde en masse møder med politikerne, så de bliver klogere på børneområdet. Så de kender til den virkelighed, som vi pædagoger møder hver dag. Jeg må indrømme, at jeg var noget bekymret, da statsminister Lars Løkke Rasmussen ikke nævnte børnene med et eneste ord i nytårstalen. Jeg mindes, at han tidligere i 2018 sagde, at børnene er vores fremtid. Det skal vi minde ham om igen!

Senere i denne uge får jeg muligheden for at bringe pædagogerne faglighed i spil i en stor debat om folkeskolens fremtid hos Jyllands-Posten i Århus. Her kommer en del kandidater til folketingsvalget, som blandt andre jeg og lærernes Anders Bondo skal debattere med, og jeg håber at se en masse pædagoger blandt publikum. Jeg håber du vil blande dig i debatten her op til valget. Så vi er så mange som muligt, der repræsenterer en stolt pædagogstemme, der står op for bedre en bedre velfærd og dermed bedre vilkår – for de børn og unge, vi har ansvaret for – og for hinanden.

Mange hilsner Elisa


Se alle Elisas indlæg på Formandens blog

Abonnér på Formandens blog