Sommerhilsen fra formanden


Foråret og forsommeren har budt på masser af lovgivning, OK-resultater og nye politiske mærkesager, som berører pædagogerne direkte i deres hverdag. Læs mere om det her, og få et helt konkret eksempel på den pædagogiske praksis i hverdagen.


Opdateret d. 02. juli 2021

Kære pædagoger

 

God sommerferie

Sommerferien står for døren, og jeg ved, den er kærkommen for alle. Coronaen ser endelig ud til at have sluppet meget af sit tag, og der er igen gode muligheder for at holde ferie i udlandet. Jeg ved, I har brug for at få ladt batterierne op – og I har i dén grad fortjent det!

 

Pædagogfaget i fokus

Foråret og forsommeren har budt på mange emner, der berører pædagogerne direkte. En langsom opblødning af coronarestriktionerne har forhåbentlig gjort, at I efter sommerferien kan vende tilbage til en meget mere normal hverdag, hvor den pædagogiske praksis ikke er båndlagt af alle mulige restriktioner.

Forhandlinger om lovgrundlaget for minimumsnormeringer er gået ind i sin sidste fase. OK21 blev afsluttet med et massivt JA fra pædagogerne, og nu venter vi bare på, at lønkomitéen bliver nedsat, så vi kan få et opgør med Tjenestemandsreformen fra 1969.

Der har kort sagt været konstant fokus på det pædagogiske fag og vores evner til at styre vores faglighed sikkert gennem alle tænkelige forhold og udfordringer. Hvis du vil læse et helt konkret eksempel på vores faglighed, så vil jeg anbefale dig at læse Anne-Charlotte Kiholms indlæg i Sjællandske. Anne-Charlotte er til daglig pædagog i Børnehuset Reden i Roskilde.

 

Efteråret står også i pædagogikkens tegn

Efteråret kommer også til at stå i pædagogernes tegn. Der vil være fortsat politisk pres for et opgør med Tjenestemandsreformen fra 1969, der er den største årsag til pædagogernes lønefterslæb i dag. Læs mere om pædagogers løn, hvorfor vi er mere værd, og hvad du kan gøre for at italesætte pædagogernes lønefterslæb her.

Der vil være lobbyarbejde for at sikre, at der i Lov om minimumsnormeringer indarbejdes så mange som muligt af vores anbefalinger og ønsker – fx at ledere ikke tælles med i normeringen, at pædagogandelen fastsættes så højt som muligt, og at pengene følger barnet.

Efteråret er også lig med kommunalvalg, og KV21 kan ikke undgå at blive et børnevalg. Christiansborg har sørget for at allokere penge og principper for minimumsnormeringer, men det er de enkelte kommunalbestyrelser, der skal implementere det i praksis, ikke indføre andre besparelser af bagvejen, men faktisk bygge endnu mere ovenpå.

For der mangler stadig en genopretning på meget af børne- og ungeområdet. SFO- og klubtilbud skal opnormeres, tidlig indsats skal opprioriteres, tværfaglighed skal i højsædet (der skal lyttes endnu mere til den pædagogfaglige praksis), tilstedeværelsen af pædagogfaglig ledelse skal øges (særligt i skoledelen), og pædagogernes arbejdsmiljø skal forbedres. Det sker både via flere kolleger, men det sker også gennem bedre vilkår for arbejdstidsplanlægning, flere midler til pædagogiske aktiviteter, tidssvarende institutioner og et MED-system, der rent faktisk sikrer medbestemmelse og medindflydelse for medarbejderne.

Du kan læse mere om, hvad BUPL arbejder med frem mod KV21 og se, hvordan du kan tage dette med ud til diskussion med dine kollegaer, forældre og dine lokalpolitikere.

 

Arbejdet i BUPL Midtsjælland

BUPL Midtsjælland arbejder kontinuerligt på at forbedre disse, og mange flere, parametre i alle vores ni kommuner. Der arbejdes bl.a. på at indgå en samlet arbejdstidsaftale på dagtilbudsområdet og lave en forhåndsaftale omkring løn- og ansættelsesvilkår for PFF-ansatte i Sorø, lande en fornuftig løsning for TR’ernes vilkår på dagtilbudsområdet i Kalundborg, sikre pædagogernes plads og vilkår i den nye skolestruktur i Holbæk samt sikre en korrekt brug af tildelingsmidlerne til SFO’erne i Roskilde.

Mange af disse indsatser er et langt sejt træk overfor kommunerne. Fokus er på det pædagogfaglige argument, trivsel (både for pædagogerne og børnene/eleverne) og sikring af, at retningslinjer og lovgivning efterleves. Du kan her på vores hjemmeside holde dig opdateret på, hvilke løn- og vilkårsaftaler BUPL Midtsjælland har indgået i netop din kommune.

Jeg ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer. Pas på jer selv og hinanden.

 

De bedste hilsner

Bertha Langhoff Hansen
Formand for BUPL Midtsjælland