Sommerferiehilsen fra formanden


Kalenderen lyver ikke. Vi er på vej ind i sommerferietiden efter et ganske særligt år.


Opdateret d. 25. juni 2018

Et historisk medlemsengagement
Det har været et helt ualmindeligt og spændende år, hvor OK18 nok er den begivenhed, der har trukket de største overskrifter. OK18 er historisk. Intet mindre, for sjældent har noget trukket så langt ud, og sjældent har vi oplevet et så stort medlemsengagement, samtidig med at vi har landet en overenskomst, der for første gang indeholder en ligelønspulje.

OK18
#OK18 forliget blev vedtaget med et rungende ja og med en næsten rekordstor stemmeprocent – i øvrigt større end ved efterårets kommunalvalg. At så mange valgte at stemme tegner godt for vores fællesskab, og viser arbejdsgiverne, at vi er stærkt interesserede i vores løn- og arbejdsvilkår. Nu gælder det om at holde fast, for selvom engagementet var fantastisk, var resultatet ikke på helt samme niveau. F.eks. er ligelønsproblemet ikke løst med #OK18, men der er taget hul på problemet, og vi må i fællesskab arbejde for en “dige-effekt”. At ligeløn og ligestilling er noget, vi skal arbejde videre med, er netop godkendt af BUPL Storkøbenhavns bestyrelse, og vi vil fremsætte forslag til generalforsamlingen om, at vi skal presse yderligere på i såvel fagbevægelsen som i offentligheden. For det er ganske enkelt ikke i orden, at kvinder er ca. 15 % bagud i løn sammenlignet med mændene, når vi taler om jobs med sammenlignelige uddannelser og samme samfundsmæssige værdi.

Ny dagtilbudslov
Folketinget har netop vedtaget en ny dagtilbudslov, og formålet i loven tegner rigtig godt. Legen har fået en fremtrædende plads, mens den noget industrielle og mekaniske læringsopfattelse med trang til koncepter af tvivlsom oprindelse er presset ud på et sidespor. Det er tiltrængt, og vi har vi en stor fælles arbejdsopgave i at hjælpe kommunerne ind i formålet: ”§ 7. Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.” Bemærk særligt de to sidste sætninger, for de er vigtige i vores kommende dialog med kommunerne om pædagogik, styring og ledelse. Jeg vil gå så langt som til at sige, at der med denne lovgivning er kommet “nye boller på suppen” – i respekt og tillid til fagprofessionel dømmekraft.

Skoleeftersyn
Vi har snart gennemført et 3 års eftersyn af skolereformen set med pædagogernes briller på. Sammenfatningen indikerer foreløbig, at det står godt til langt de fleste steder. Samtidig påpeges der alvorlige mangler og fejl, der ikke bare lader sig ændre. Vi følger derfor regeringens evaluering nøje, og fortsætter vores arbejde med at sikre, at pædagogernes stemme bliver hørt.

Lørdag d. 1. september
For snart to år siden foreslog en række medlemmer på vores generalforsamling, at vi skulle bruge midler på at skabe et mødested for pædagoger. Det skulle ske på anden vis end de mere traditionelle, som møder og caféaftener. Og nu sker det, for lørdag d. 1. september 2018 åbner vi dørene for et mangfoldigt og mangefacetteret tilbud til jer. Børneteater, historier, musik, tegning, pædagogiske diskussioner, bæredygtighed i børnehøjde, paella og fest bare for at løfte sløret for lidt af det, der er i vente.

Jeg glæder mig og håber at se rigtig mange af jer til året begivenhed.

Vejret lyver heller ikke – sommeren holdt sit indtog allerede i begyndelsen af maj og har ikke sluppet sit tag siden. Jeg håber blot, at sommeren også har gemt godt vejr til ferierne. Og I vil tilmelde jer vores arrangement d. 1. september og samtidig sætte et stort kryds i kalenderen ved torsdag d. 4. oktober, hvor vi holder generalforsamling og sætter retningen for de kommende års arbejde.

Rigtig god sommerferie.

Bedste hilsner

Michael