Sommeren er over os i BUPL Nordsjælland


Og det har den jo faktisk været i et stykke tid nu. Også i overført betydning. Vi har nemlig i BUPL Nordsjælland, dig og mig, dine kolleger, din tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant, forhandlingsleder og medarbejderne på kontoret været igennem en periode fyldt med solskin.


Opdateret d. 06. juli 2018

Vi har vundet en historisk sejr ved det stærke sammenhold og hårde arbejde under OK18. Engagementet kunne endda trække til en stemmeprocent ved ur-afstemningen, som var helt ud over det sædvanlige.

BUPL Nordsjællands medlemmer lå i top på landsplan og Hørsholm endte med at løbe med 3 x luksusbrunch for at præstere den største stemmeprocent i Nordsjælland. Til lykke til jer og tak for indsatsen!

 

Arbejdet for bedre løn- og arbejdsvilkår fortsætter ufortrødent

Vi skal naturligvis fortsat arbejde for forbedring af løn- og arbejdsvilkår også i de år, som ikke er overenskomstforhandlingsår. Det er lokalt et arbejde, som pågår kontinuerligt. Og en stor del af jer har da også svaret på den vilkårsundersøgelse, som blev rundsendt til alle i juni måned. Undersøgelsens besvarelser giver os stor indsigt i jeres lokale arbejdsvilkår. De mange tekstbesvarelser giver indtryk af, at der fortsat ligger et stort arbejde foran os.

Resultatet af disse undersøgelser bruges af vores forhandlingsledere ved forhandlinger i kommunerne og til generel politisk bevågenhed. Resultaterne vil indgå som en del af arbejdet omkring efterårets kommende budgetforhandinger i kommunerne.

 

Vi skal lade op til efterårets udfordringer

Efteråret kommer til at byde på blandt andet drøftelser om den ny styrkede læreplan, Ledelseskommisionens anbefalinger, kommunale budgetforhandliner, skoleforhandlinger og meget, meget mere.

Sommeren skal bruges til at nyde solen, varmen, vandet, roen, bogen, musikken, isen, venner og familie eller … men også til at samle kræfter, så vi har energi til at rulle ærmerne om og tage fat på det vigtige og nødvendige indflydelses- og påvirkningsarbejde over for kommunerne og politikerne. Vi skal fastholde politikerne på deres løfter og på deres ansvar for gode arbejdsvilkår på de pædagogiske arbejdspladser.

Jeg håber, vi mødes i efteråret til nogle af BUPLs forskellige initiativer, måske til generalforsamling, den pædagogiske temadag om evalueringskultur, eller til BUPL Nordsjællands Lederforenings årsmøde, til medlemsmøde, til TR-uddannelsesdagene i oktober eller …

Men disse ord ønsker jeg alle en velfortjent ferie og god sommer – med masser af dejlige oplevelser

Pernille Riis
Formand
BUPL Nordsjælland

 

Pernille Riis, formand BUPL Nordsjælland