Socialdemokratiet åbner for minimumsnormeringer


Både Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen og børneminister Mai Mercado rakte hånden frem under BUPL’s kongres i Nyborg


Opdateret d. 26. marts 2020

Skal der være minimumsnormeringer i landets daginstitutioner? Det spørgsmål har fyldt meget i den offentlige debat de seneste år, og mens opbakningen er stor i befolkningen, så er de politiske partier mere delte.

Nu åbner Socialdemokratiet op for, at der kan blive indført minimumsnormeringer efter et kommende folketingsvalg. Det skete, da partiformand Mette Frederiksen holdt tale ved BUPL’s kongres i Nyborg.

”Er det så minimumsnormeringer, vi skal gå efter? Eller er det at sikre, at der generelt bliver en bedre velfærdsøkonomi ude i kommunener? Jeg er ikke religiøs på nogle af spørgsmålene. Fordi hele argumentet for minimumsnormeringer er lige så godt som argumentet for, at vi har faste klassekvotienter. Derfor vil jeg ikke afvise, at det er den vej, som vi skal gå”, lød det fra Mette Frederiksen.

Hun fokuserede generelt en del på normeringerne i sin tale og fremhævede, at tallene i den offentlige debat ikke afspejler virkeligheden på gul stue. For pædagogerne er sjældent fuldtallige på stuen, og det giver en meget dårlig hverdagsnormering.

”Man kan ikke lave relationsarbejde med 12 vuggestuebørn med halvanden pædagog på stuen fra kl. 12 til 16. Det kan man simpelt hen ikke”, sagde Mette Frederiksen.

Børneminister Mai Mercado kvitterede i sin hilsen for samarbejdet med BUPL i forbindelse med den styrkede pædagogiske læreplan, der trådte i kraft denne sommer. Og så lagde ministeren op til et nyt projekt, der skal definere, hvad der kendetegner god kvalitet i daginstitutionerne.

”Her lægger jeg op til en proces som med den pædagogiske læreplan. Altså med en stærk involvering af BUPL. For vi kan ikke definere kvalitet i daginstitutionerne uden, at det bliver i fællesskab med jer”, sagde Mai Mercado.

Endelig fremhævede Mai Mercado regeringens 1000-dages program, som er på finansloven i disse dage. Hvis det bliver stemt igennem, kommer der 460 pædagoger til daginstitutioner med mange udsatte børn.

”Daginstitutionerne spiller en vanvittig stor rolle. Det er her, at børnene er i en meget stor del af deres vågne timer. Vi ved fra forskning, at kompetente og velkvalificerede pædagoger er en af de vigtigste faktorer for at hjælpe og støtte børn i udsatte positioner”, fastslog Mai Mercado.

BUPL’s formand Elisa Rimpler er glad for de udmeldinger, som både Mette Frederiksen og Mai Mercado havde med til Nyborg.

”Børneområdet kommer højere og højere på den politiske dagsorden. Det er positivt, at endnu en partiformand åbner op for minimumsnormeringer. Og at børneministeren anerkender pædagogers store betydning for en tidlig indsats. Vi har brug for en national handlingsplan på børneområdet – på tværs af alle partier på Christiansborg, så vi skridt for skridt kan få genoprettet kvaliteten i daginstitutionerne”, siger Elisa Rimpler.

For yderligere oplysninger:

Elisa Rimpler, formand for BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Michael Andersen, pressechef i BUPL, tlf.: 23 44 53 83

Børnetal stiger med 70.000 børn i alderen 0-5 år frem mod 2028

Ni ud af ti danskere ønsker minimumsnormeringer

8 ud af 10 byrådskandidater ønsker minimumsnormeringer

Der har været nedskæringer i normeringerne siden 2009

Kommuner ligger milevidt fra BUPL’s minimumsnormering